26. april 2012. godine Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić Dejanović na otvaranju Desete konferencije Jadransko-jonske inicijative

26. april 2012. godine Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić Dejanović na otvaranju Desete konferencije Jadransko-jonske inicijative

Četvrtak, 26. april 2012.

Predsednica otvorila 10. konferenciju Jadransko-jonske inicijative

„Narodna skupština Republike Srbije je tokom aktuelnog mandata svojim aktivnostima potvrdila da čvrsto stoji na stanovištu jačanja međunarodne saradnje, uključujući sve nivoe parlamentarnog delovanja“, rekla je predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof.dr Slavica Đukić Dejanović, koja zamenjuje predsednika Republike Srbije, na otvaranju 10. konferencije Jadransko-jonske inicijative na temu "Uloga parlamenata u razvoju regionalne saradnje".


Predsednica je istakla da je regionalna saradnja jedan od prioriteta spoljne politike Republike Srbije i da je interes Srbije i regiona dalje produbljivanje saradnje zemalja članica Jadransko-jonske inicijative. U ulozi predsedavajućeg Republika Srbija je nastojala da aktivno doprinese promociji potencijala jadransko-jonskog regiona i evropske budućnosti članica Jadransko-jonske inicijative koje nisu u EU. U periodu predsedavanja, Srbija je organizovala ili će do kraja predsedavanja biti realizovani sastanci i okrugli stolovi o razvoju malih i srednjih preduzeća, transportu, zaštiti životne sredine i zaštiti od požara, ruralnom razvoju, turizmu i kulturi. Pored toga, Srbija ulaže napore kako bi se unapredila parlamentarna saradnja, kao i saradnja sa EU.

„Prioriteti rada našeg parlamenta su upravo teme kojima se predano bavi Jadransko-jonska inicijativa. To pokazuje koliko je naša želja za saradnjom u našem regionu, posebno definisanom kao makro-ekonomskom regionu, jaka i koliko mnogo prostora za nju ima. Procesi regionalnih integracija i saradnje su prioritet Republike Srbije u ovom predsedavanju Jadransko jonskom inicijativom i u spoljnoj politici u celini. Stoga je veoma važna izrada strategije za jadransko-jonski makroregion, koja treba da identifikuje potrebe regiona po ugledu na druge regione, kao što su npr. baltički i dunavski region. Želim da podsetim da je u maju 2010. godine usvojena Deklaracija o podršci svih članica Jadransko-jonske inicijative izradi ove strategije. Ova podrška je potvrđena i na ministarskom sastanku u maju 2011. godine u Briselu. S obzirom na ovakvu svestranu
podršku, očekujemo da će ona biti reafirmisana i na sastanku Jadransko-jonskog Saveta u Beogradu 30. aprila ove godine“, rekla je predsednica Narodne skupštine.

Predsednica je predložila da bi bilo korisno da se formiraju parlamentarne i stalne delegacije u parlamentima zemalja članica Jadransko-jonske inicijative. To bi bilo u funkciji daljeg razvoja saradnje, pre svega imajući u vidu da projektna orjentisanost Jadransko-jonske inicijative traži i kontinuiranu saradnju na nivou radnih tela parlamenata.

„Republika Srbija svoju budućnost vidi u zajednici sa drugim državama Evrope, ali i saradnji sa svim državama sveta. Srbija snažno podržava stabilnost u regionu, razvoj dobrosusedskih odnosa, podsticanje, unapređivanje i razvijanje aktivnosti u stvaranju povoljne ekonomske, ali i političke klime saradnje u regionu. Pri tome se zalaže za poštovanje principa i normi međunarodnog prava, kao okvira opšteg razvoja, vođenih ostvarivanjem zajedničkog interesa putem dijaloga», naglasila je predsednica Slavica Đukić Dejanović .

U konferenciji su učestvovali Milorad Živković, predsedavajući Predstavničkog Doma parlamenta BiH; Ranko Krivokapić, predsednik Parlamenta Crne Gore; Gregori Virant, predsednik Državnog zbora Slovenije; Milorad Pupovac, predsednik Odbora za spoljne poslove Hrvatskog Sabora; Roberto Antonione, član Predstavničkog doma parlamenta Italije i Fabio Piljapoko, generalni sekretar Jadransko-jonske inicijative.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5