28. februar 2012. Predsednica Odbora za ravnopravnost polova dr Gordana Paunović Milosavljević primila  izvestioca Komiteta za jednakost i nediskriminaciju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Žana Šarla Gardeta

28. februar 2012. Predsednica Odbora za ravnopravnost polova dr Gordana Paunović Milosavljević primila izvestioca Komiteta za jednakost i nediskriminaciju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Žana Šarla Gardeta

Utorak, 28. februar 2012.

Predsednica Odbora za ravnopravnost polova primila izvestioca PS SE

Predsednica Odbora za ravnopravnost polova dr Gordana Paunović Milosavljević primila je danas u Domu Narodne skupštine izvestioca Komiteta za jednakost i nediskriminaciju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Žana Šarla Gardeta.


Izvestilac Saveta Evrope interesovao se za rad Odbora i istakao da je cilj njegove posete priprema izveštaja o ostvarivanju rodne ravnopravnosti u zemljama jugoistočne Evrope. Ocenio je da je u Srbiji u ovoj oblasti dosta učinjeno na zakonodavnom planu, ali da se poteškoće javljaju u primeni zakona i zbog njihove međusobne neusklađenosti, kao i zbog nedostatka finansijskih sredstava i stručnih kadrova za rad na unapređenju položaja žena. Ukazao je i da Srbija nije ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja u porodici, što bi trebalo da učini.
Gordana Paunović Milosavljević istakla je da je Srbija 2008. godine usvojila Nacionalnu strategiju za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti i Akcioni plan za njeno sprovođenje, u kojoj su sadržani glavni ciljevi koji se žele postići na tom planu. Odbor za ravnopravnost u ovom sazivu bavio se pretežno zakonodavnim radom, a rezultat tog rada je usvajanje Zakona o ravnopravnosti polova, krajem 2009. godine, i više drugih akata iz ove oblasti. Osim toga, Odbor je u svom radu stavio akcent i na kontrolnu i nadzornu funkciju nad sprovođenjem zakona koji se tiču rodne ravnopravnosti i organizovao veći broj javnih slušanja u kojima su učestvovali predstavnici izvršne vlasti, nevladinih i međunarodnih organizacija, kao i stručne javnosti. Predsednica Odbora navela je i da je izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika predviđeno da svaka treća osoba na izbornoj listi bude žena.
Izvestilac Gardeto je ukazao na potrebu šire debate o ravnopravnosti polova u javnosti, bolje edukacije dece u školama i veću ulogu medija u promovisanju rodne ravnopravnosti. Potrebno je da se u Srbiji jasnije utvrde pokazatelji napretka u oblasti rodne ravnopravnosti i smernice kojih bi se pridržavali poslodavci prilikom zapošljavanja, rekao je izvestilac PS Saveta Evrope.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4