Četvrtak, 24. novembar 2011.

Poslanička pitanja u novembru

Narodni poslanici su 24. novembra 2011. godine, u skladu sa članom 205. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, postavili više pitanja Vladi Republike Srbije.


Na postavljena pitanja narodnih poslanika odgovarali su: predsednik Vlade i ministar finansija Mirko Cvetković, ministar zdravlja Zoran Stanković, ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović, ministarka pravde Snežana Malović i ministar prosvete i nauke Žarko Obradović.

Poslanička pitanja postavili su narodni poslanici: Momo Čolaković, Riza Halimi, Velimir Ilić, Vladimir Milentijević, Dragan Šormaz, Vladan Jeremić, Srđan Miković, Miroslav Markićević, Miloš Aligrudić, Boris Aleksić, Srđan Milivojević, Zlata Đerić, Dejan Mirović, Milan Nikolić i Srboljub Živanović.

Narodni poslanik Momo Čolaković je u ime poslaničke grupe PUPS postavio pitanje kada će biti isplaćen dug poljoprivrednim penzionerima.

Premijer Cvetković je odgovorio da je poslednja rata za poljoprivredne penzionere, koja je ostala kao stari dug, obezbeđena i da je isplata predviđena za decembar ove godine.

Narodni poslanik Riza Halimi je postavio pitanje da li Vlada smatra da zahtev za demilitarizaciju može da utiče na usložavanje bezbednosne situacije na području juga Srbije, pozivajući se na Izveštaj direktora VBA Svetka Kovača.

Premijer Cvetković je upozorio narodnog poslanika da ne može da komentariše Izveštaj koji je označen kao strogo poverljiv.

Narodni poslanik Velimir Ilić postavio je pitanje zašto su stranice ugovora sa Fijatom, koji je objavljen, zatamljene. Narodni poslanik je postavio pitanje da li je tačno da je predstavnik Vlade za ''Satelit'' bio državni sekretar Homen, kao i da je kancelarija njegove majke branila okrivljenog u ovom postupku, gospodina Davinića. Ministru zdravlja, narodni poslanik Ilić je postavio pitanje zašto Ministarstvo zdravlja ne pomaže obolelima od leukemije, navodeći primer obolelog pacijenta iz Ivanjice.

Premijer Cvetković je objasnio narodnom poslaniku, da je Fijat, kao druga ugovorna strana smatrao da određene stvari ne bi smele da izađu u javnost, kao i da su želeli da određene delove ugovora sačuvaju kao svoju komercijalnu tajnu. Premijer Cvetković je podsetio narodnog poslanika da je slučaj ''Satelit'' Vlada nasledila, kao i da je Vlada uspela da, po konačnoj odluci u postupku arbitraže, umanji iznos koji je morala da plati.

Ministar zdravlja Zoran Stanković je objasnio da se radi o osobi koja je već bila u Italiji radi transplantacije koštane srži, i da je do sada prikupljeno 38 hiljada evra, a da je potrebno oko 120 hiljada evra, kao i da je pismena dokumentacija upućena nadležnoj službi Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja.

Narodni poslanik Vladimir Milentijević je postvio pitanje šta je razlog što Vlada nije dostavila Narodnoj skupštini deklaraciju o nastaloj situaciji na Kosovu i Metohiji i da li Vlada planira da dostavi neku deklaraciju o kojoj bi narodni poslanici raspravljali.

Premijer Cvetković je objasnio da ono što je bilo do Vlade, u skladu sa prethodnom Rezolucijom, pripremljeno i predato, što je Narodna skupština i imala prilike da razmatra. Što se tiče budućnosti, Vlada je spremna da izađe sa novim papirom, ali zato traži podršku svih, imajući u vidu da se radi o pitanju koje je od značaja za čitavu državu.

U dodatnom pitanju narodni poslanik Milentijević je naveo da je u dijalogu Beograda i Prištine, Priština dobila svoje državljanstvo, saobraćajne dozvole i tablice, kao i Vrhovni sud Kosova, a da sporazumom nije ostavljena mogućnost Srbima na Kosovu i Metohiji da imaju sve gore navedeno. Milentijevića je interesovalo kako pored ovih činjenica Vlada objašnjava da nije priznala Kosovo, i da li je prekršen Ustav Republike Srbije, Rezolucija 1244 i sve deklaracije koje je donela Narodna skupština.

Premijer Cvetković je ponovio da Vlada, kao što je i zacrtala i objavila, neće učiniti nijedan korak u pravcu priznanja Kosova, niti implicitno niti eksplicitno.

Narodni poslanik Dragan Šormaz je postavio više pitanja vezanih za korupciju u Srbiji.

Ministarka pravde Snežana Malović je podsetila narodne poslanike da je Vlada 2008. godine postavila pet ciljeva rada. Jedan od tih pet ciljeva je i intenziviranje borbe protiv organizovanog kriminala, kriminala uopšte i korupcije. Od osnivanja pa do današnjih dana, Vlada je konkretnim koracima pokazala da je posvećena tom cilju, istakla je Malović i dodala, da je još 2008. godine usvojen Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, kao i da je primena ovog Zakona dovela do toga da vrednost oduzete imovine iz kriminala sada iznosi preko 250 miliona evra. Ministarka je ukazala narodnom poslaniku, da iako je spremna da razgovara o pojedinim primerima korupcije, ipak predkrivični postupci ne mogu da budu tema razgovora, osim unutar policije i tužilaštva kao organa koji su nadležni da ispitaju takve pojave.

Narodni poslanik Vladan Jeremić je postavio pitanje koji su razlozi isključenja električne energije Srbima sa severa Kosova i Metohije, odnosno šta država planira da im omogući i uradi po tom pitanju.

Predsednica Narodne skupštine obavestila je narodnog poslanika da će dobiti odgovor na postavljeno pitanje u pisanoj formi.

Narodni poslanik Srđan Miković je posatavio dva pitanja. Mikovića je interesovalo, s obzirom da je zaštita autorskih prava standard u Evropi i u svetu, da li, pošto se vode sporovi između udruženja autora muzike (npr. Sokoja) i drugih i RTS-a kao nacionalnog javnog servisa u pogledu izvršenja i neizvršenja obaveza prema autorima, to može negativno da utiče na ugled Srbije, kao i da li je nešto učinjeno radi razrešenja spora. Drugo pitanje se odnosilo na to kako teče postupak ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koliko je zemalja do sada ratifikovalo Sporazum i kada se očekuje završetak ovog procesa.

Premijer Cvetković je objasnio da će odgovor na prvo postavljeno pitanje narodni poslanik dobiti u pisanoj formi. Na drugo pitanje, premijer Cvetković je odgovorio da svega dve, tri zemlje nisu još ratifikovale dokument, kao i da je danas Francuska ratifikovala Sporazum.

Narodni poslanik Miroslav Markićević je postavio pitanje, zašto je prilikom usvajanja rebalansa budžeta za 2011. godinu, odbijen njegov amandman kojim je hteo da obezbedi sredstva iz budžeta za izgradnju Centra za dnevni boravak dece ometene u razvoju u Čačku.

Premijer Cvetković je obavestio narodnog poslanika da je ovaj slučaj u proceduri i da će biti rešen.

Narodnog poslanika Miloša Aligrudića je interesovalo, kada je doneta uredba o posebnom načinu obrade podataka sadržine matičnih knjiga za područje AP KiM, kakav je bio stav pojedinih resornih ministara, kao i kakav je bio stav Ministarstva prvosuđa povodom ove uredbe.

Ministarka Malović je objasnila svoj lični stav, obzirom da je Ministarstvo pravde predlagač pomenute uredbe. Malović je potvrdila da je bila za tu uredbu, pošto je i predložila istu.

Kao dodatno pitanje, narodni poslanik Aligrudić je pitao zašto i na osnovu čega, odnosno na osnovu kojeg zakona je ministarka Malović to predložila, a Vlada donela takvu uredbu.

Ministarka Malović je objasnila da je Ministarstvo pravde predložilo uredbu, zbog toga što je Ministarstvo pravde nadležno da primenjuje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, pošto su bili i predlagači Zakona, koji je u Narodnoj skupštini usvojen 2008. godine.

Narodni poslanik Boris Aleksić je postavio pitanje zbog čega je Vlada uvela sankcije Srbima na severu Kosova. Zbog čega su im uvedene restrikcije struje, ko upravlja EPS-om, kao i zbog čega im je uveden PDV.

Premijer Cvetković je istakao da su navodi narodnog poslanika netačni. Cvetković je objasnio da ne samo da Vlada nije uvela sankcije, već punim kapacitetima pomaže naše građane koji žive tamo, kao i da Vlada pomaže kako direktno finansijski, tako i na svaki drugi način. Cvetković je potvrdio da o bilo kakvim sankcijama ne može biti nikakve reči.

Narodni poslanik Aleksić je u dopunskom pitanju tražio objašnjenje zbog čega Vlada nije razminirala avio-bombu koja je 1999. godine pala na teritoriju Opštine Zvezdara. Ministru zdravlja uputio je pitanje, zašto nema strategije zaštite zdravlja od posledica bombardovanja 1999. godine, kao i zašto zeolit nije bačen na teren gde je bačen osiromašen uranijum.

Premijer Cvetković je odgovorio da mu nije poznato da postoji tako velika opasnost i ukoliko je to tačno, naći će se sredstva da se razminira avio-bomba. Ministar Stanković je objasnio narodnom poslaniku da postoji strategija koju sprovodi VMA i tiče se u više pravaca ispitivanja, a pre svega na deci - da li postoje posledice dejstva osiromašenog uranijuma. Takođe, u okviru Zavoda za preventivnu medicinsku zaštitu rade se kontrolni pregledi svih osoba tj. vojnika, rezervista i stanovništva koji su došli u dodir sa municijom sa osiromašenim uranijumom. Istovremeno, radi se i obimna studija o posttraumatskom stresnom sindromu od posledica bombardovanja, objasnio je Stanković.

Narodni poslanik Srđan Milivojević je postavio pitanje premijeru Cvetkoviću u kojoj fazi je inicijativa za izgradnju auto-puta Pojate-Kruševac-Čačak. Milivojević je postavio i pitanje, pošto je donet zakon o zapošljavanju invalida, kako može da im se obezbedi prednost prilikom zapošljavanja.

Premijer Cvetković je objasnio da Vlada razmatra pitanje šta je od infrastrukture prioritet, kako da se obezbede sredstva za finansiranje da bi počeli radovi, i to uglavnom na pravcu koji je narodni poslanik naveo. Cvetković je dodao da su razgovori i za finansirnje ovog puta prilično odmakli, kao i da je Koridor 11 od velikog prioriteta.

Narodna poslanica Zlata Đerić je postavila pitanje kada zemljoradnici mogu da očekuju isplatu zaostalih penzija. Narodnu poslanicu je interesovalo da li je Vlada uspela da završi sanaciju škola koje su oštećene u zemljotresu u Kraljevu. Narodna poslanica je postavila i pitanje, pošto je čula vest da se čeka upotrebna dozvola da Vinča postane nuklearna deponija, ko je odgovoran da izda upotrebnu dozvolu.

Premijer Cvetković je objasnio da je, pošto su penzije zemljoradnika bile pojedinačno srazmerno male, napravljen manji broj rata za isplatu zaostalih penzija, te je u jednoj rati bilo obuhvaćeno više mesečnih iznosa penzije, ali sa izuzetkom jedne velike rate koja će biti isplaćena u decembru mesecu, i iznos će biti uvećan za pripadajuću kamatu. Ministar Obradović je objasnio narodnoj poslanici da je Vlada uz pomoć privrede Srbije, škole dovela u stanje da može da se obavlja nastava i da đaci mogu da idu u školu. Obradović je napomenuo da u nekoliko školskih objekata imaju nerešeno pitanje. Odgovor na poslednje pitanje, narodna poslanica će dobiti u pisanoj formi.

Narodni poslanik Dejan Mirović je postavio pitanje da li postoji kost benefit analiza o značaju pridruživanja EU i sticanju statusa kandidata.

Premijer Cvetković je objasnio narodnom poslaniku da EU ima alternativu, ali i da EU jeste najbolja alternativa za Srbiju i za njenu budućnost.

Narodni poslanik Milan Nikolić je ukazao prisutnima na težak položaj malinara u Srbiji i postavio pitanje ministru Petroviću da li će završna cena otkupa biti 126 dinara.

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović obavestio je narodne poslanike o merama i planovima Ministarstva, u kome se svakodnevno odvijaju sastanci i ozbiljne tehničke diskusije o tome kako da se prikupe svi potrebni elementi kako bi se napravila potpuno nova politika što se tiče malinara. U tu politiku će biti uključeno obezbeđivanje đubriva za proizvođače malina, kao i šta je neophodno hladnjačama koje imaju ekonomske probleme. Ministar Petrović je izrazio uverenje da se neće više ponoviti situacija od ove godine i to ne samo kada je proizvodnja malina u pitanju, već i voćarstvo uopšte.

Narodni poslanik Srboljub Živanović je postavio pitanje koliko Industrija poljoprivrednih mašina i traktora IMT – IMR i Zmaj imaju zaposlenih, kolika je godišnja proizvodnja za domaće i strano tržište, kao i koliko Srbija uvozi traktora. Premijeru Cvetkoviću je narodni poslanik postavio pitanje koliko je državnih preduzeća više puta privatizovano i ugovori o privatizaciji raskinuti i koji su bili razlozi prekida ugovora. Ministru prosvete i nauke Živanović je postavio pitanje šta se preduzima na suzbijanju pedofilije.

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović je odgovorio da će precizne podatke o situaciji u IMT narodni poslanik dobiti pisanim putem od Ministarstva ekonomije. Kada je reč o subvencijama za kupovinu traktora, Petrović je objasnio da Ministarstvo ekonomije već tri godine vodi program tih subvencija, kao i da su sredstva subvencionisanih kredita sada u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede. Premijer Cvetković je izneo podatke da je neuspelih privatizacija bilo između 20 i 25 odsto. Cvetković je objasnio da je neuspešna privatizacija ona u kojoj nije ispoštovan privatizacioni ugovor i da je takav ugovor raskinut od strane Agencije za privatizaciju i preduzeće ponovo vraćeno u državno tj. društveno vlasništvo. Razlozi za raskide ugovora su nepoštovanje ugovornih obaveza od strane kupca. Ministar Obradović je naveo da su slučajevi pedofilije bili pojedinačni i izolovani, uzimajući u obzir broj đaka i zaposlenih u prosveti. Obradović je naglasio da ukoliko prosvetna inspekcija i činjenice potvrde tako nešto, slede i sankcije odgovarajuće učinjenom delu.


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
subota, 3. jun
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja