Četvrtak, 28. april 2011.

Poslanička pitanja

Narodni poslanici su 28. aprila 2011. godine, u skladu sa članom 205. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, postavili više pitanja Vladi Republike Srbije.Narodni poslanici su 28. aprila 2011. godine, u skladu sa članom 205. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, postavili više pitanja Vladi Republike Srbije.

Na postavljena pitanja narodnih poslanika odgovarali su: potpredsednik Vlade Republike Srbije Božidar Đelić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić, ministar odbrane Dragan Šutanovac, ministar za infrastrukturu i energetiku Milutin Mrkonjić, ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović, ministar zdravlja Zoran Stanković i ministarka pravde Snežana Malović.

Poslanička pitanja postavili su narodni poslanici: Riza Halimi, Siniša Stamenković, Velimir Ilić, Nataša Mićić, Slobodan Samardžić, Jorgovanka Tabaković, Marina Toman, Srđan Nikolić, Konstantin Arsenović, Bajram Omeragić, Miroslav Markićević, Marija Bugarčić, Donka Banović, Zoran Antić i Gordana Paunović - Milosavljević.

Narodni poslanik Riza Halimi podsetio je prisutne da je Vlada Republike Srbije 9. aprila 2009. godine donela Odluku o uređenju Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, čime je trebalo da se obezbedi ostvarivanje ciljeva Vladinog programa iz 2001. godine. Narodni poslanik je postavio pitanje šta će Vlada da uradi kako bi ova Odluka počela i da se primenjuje u praksi, jer su prošle dve godine od njenog donošenja.

Potpredsednik Vlade Božidar Đelić je naveo podatak po kome je od 2000. godine, u opštine koje su u nadležnosti Koordinacionog tela, uloženo mimo budžetskih sredstava između 50 i 60 miliona evra dodatnih sredstava za rešavanje infrastrukturnih i ostalih problema. Đelić je konstatovao da to svakako nisu dovoljna sredstva, ali pokazuje da Republika Srbija daje specifičnu pažnju tom delu zemlje. On je naglasio da je u proteklih 10 godina uložen specifičan napor, da se veći broj naših građana albanske nacionalnosti uključi u državne službe. Raspoloživi podaci pokazuju da je pre 10 godina bilo zaposleno dva do tri predstavnika albanske nacionalne manjine u našoj policiji, a sada ih je oko 300.

Narodni poslanik Siniša Stamenković postavio je pitanje kada će i pod kojim okolnostima Vlada izvršiti zaustavljanje demografskog egzodusa i privrednog opadanja istočne Srbije i kada će se osigurati ravnomerni razvoj zemlje na celoj teritoriji. Ministru za infrastrukturu i energetiku je postavio pitanje kada će se i pod kojim uslovima Vlada obavezati i objaviti uredbu o javnom tenderu ili koncesijskom konkursu za otvaranje komercijalne saobraćajnice stručne linije međunarodnim plovnim putem Dunavom, od Novog Sada, preko Beograda do Đerdapa, odnosno Kladova. Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja narodni poslanik je uputio pitanje koje se mere preduzimaju radi sanacije štete od kontinuiranog zagađenja vazduha, vode i zemlje, flore i faune, ljudi i životinja na teritoriji opština Golubac i Veliko Gradište, a koje godinama u nazad dolaze iz Rumunije. Stamenković je postavio pitanje i kada će se izvršiti popravka oštećenja na kolovoznim saobraćajnicama na pravcu Zaječar – Negotin, kao i u selima opština Požarevac, Veliko Gradište, Golubac, Donji Milanovac, Tekija i Kladovo.

Potpredsednik Vlade Božidar Đelić je naveo da je Republika Srbija izabrana da koordinira u dva domena dunavske strategije. Prvi domen je infrastruktura, u kojoj će zajedno sa Slovenijom koordinirati pitanje drumskog, železničkog i vazdušnog transporta, a Rumunija će zajedno sa Austrijom koordinirati sam Dunav kao plovni put. Drugi domen, ekonomiju znanja, koordiniraće rektor novosadskog Univerziteta, zajedno sa kolegom iz Slovačke. Takođe, kupljena su i dva nova broda za eksploataciju u cilju turizma, i to u Kladovu i Velikom Gradištu. Đelić je obavestio prisutne da je pokrenut, diplomatskim putem, dijalog sa Rumunijom oko zagađenja koje dolazi sa rumunske strane.

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić je dodao da je Vlada proglasila, neka od mesta u istočnoj Srbiji prioritetima, u kojima se od sredstava Ministarstva ekonomije i pristupnih i predpristupnih fondova, realizuju investivcije koje bi trebalo da razviju turizam u tim krajevima, pa samim tim i da podignu životni standard građana. Takođe, Vlada je donela plan po kome bi u narednom periodu trebalo da jedan od prioriteta bude razvoj mreže, polu autoputeva, kao što je polu autoput od Paraćina do Zaječara.

Narodnog poslanika Velimira Ilića je interesovalo zašto posle izbora nove Vlade i donošenja Zakona o ministarstvima nije urađen rebalans budžeta. Ilić se obratio i ministru ekonomije i regionalnog razvoja konstatacijom da se ne sme dozvoliti prodaja Telekoma, posle tendera koji nije uspeo.

Potpredsednik Vlade Božidar Đelić je objasnio da je iskorišćena pogodnost i mogućnost koju otvara Zakon o budžetskom sistemu, da se za određeni iznos sredstava u budžetu prođe kroz budžetsku rezervu i ponovo formira novi budžetski fond. Na taj način funkcionišu ministarstva.

Narodna poslanica Nataša Mićić postavila je pitanje u kojoj fazi se nalazi postupak povodom krivične prijave podnete novembra prošle godine, u vezi sa rasvetljavanjem političke pozadine ubistva premijera Đinđića. Mićić je, pozivajući se na nedavnu odluku Vlade da iz budžeta finansira povezivanje sedam godina staža radnicima javnih preduzeća postavila pitanje, da li je Vlada ikada donela neku odluku u korist privatnog sektora ili namerava da štiti samo javni sektor.

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić je objasnio da se povezivanje radnog staža, koje je Vlada uradila, odnosi na društvena ili državna preduzeća. Ćirić se složio sa konstatacijom narodne poslanice da bi Vlada trebalo i mora da podrži i privatni sektor. On je istakao da Vlada mora podjednako da vodi računa i o privatnom i o državnom sektoru. On je najavio da će Vlada u narednom periodu usvojiti meru koja će isključivo važiti za privatni sektor, a to će biti stimulativni program zapošljavanja, po kome će privatne firme koje zaposle nove ljude plaćati upola manje poreze i doprinose za te novozaposlene.

Narodni poslanik Slobodan Samardžić je pozivajući se na zajedničko saopštenje i stav sa trojnog sastanka Turske, BiH i Srbije u Karađorđevu, da ove tri države podržavaju suverenost i teritorijalni integritet, izrazio nedoumicu imajući u vidu da je Turska priznala Kosovo kao nezavisnu državu. On je precizirao da se iz sopštenja ne zna da li je Turska spremna da povuče svoje priznanje KiM ili je, Srbija spremna da povuče svoj stav da KiM spada u teritorijalni integritet Srbije. Samardžić je zatražio tumačenje navedenog stava iz saopštenja.

Potpredsednik Vlade Božidar Đelić je objasnio da je trojni susret predstavljao neformalni sastanak u smislu da nije deo nekih zvaničnih aktivnosti, i da je, kao mnogi takvi susreti, kako su istakli učesnici, doprineo da se na razne načine vide perspektive, kao i da se rešavaju problemi.

Narodna poslanica Jorgovanka Tabaković postavila je pitanje da li je moguće dobiti spisak svih privatizacija i stečajeva od osnivanja Agencije za privatizaciju, uz preciziranje koji je direktor Agencije bio u vreme određenih prodaja preduzeća ili stečajeva, kao i gde su sada zaposleni direktori Agencije za privatizaciju. Tabković je postavila pitanje i kako je moguće da od mnogo prijavljenih, zainteresovanih potencijalnih kupaca za privatizaciju Telekoma, stigne jedna jedina ponuda i to na izuzetno nisku cenu koja je objavljena za prodaju 51% kapitala.

Za pitanja o Agenciji za privatizaciju, ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić je odgovorio da će lično dostaviti spisak narodnoj poslanici. Što se tiče prodaje Telekoma, stav čitave Vlade je da se Telekom neće privatizovati, odnosno prodati ispod 1,4 milijarde evra.

Narodna poslanica Marina Toman je postavila pitanje kojim kriterijumima su se nadležni državni organi rukovodili kada su dobili odobrenje da se u blizini stambenih objekata u Kovačici izgradi centar za reciklažu industrijskih otpada koji imaju svojstva opasnih materija sa sakupljačkom stanicom za sekundarne sirovine.

Potpredsednik Vlade Božidar Đelić je odgovorio da će narodnu poslanicu o svemu izvestiti pisanim putem.

Narodnog poslanika Srđana Nikolića je interesovao efekat mere ograničenja najviše cene hleba i zabrane izvoza pšenice, kao i šta Vlada i nadležno Ministarstvo čine na kontroli kvaliteta poljoprivrednih proizvoda.

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović je podsetio da je Vlada donela odluku propisanu uredbom, da je najviša utvrđena cena hleba ''Sava'' u maloprodaji 54,22 dinara. Petrović je obrazložio da ovom uredbom nije ni na koji način ugrožena ekonomska utakmica, ni u pogledu ovog artikla, kao ni celokupna pekarska proizvodnja, jer se za sve druge vrste hleba cene slobodno formiraju.

Narodni poslanik Konstantin Arsenović postavio je pitanje kada će se rešiti problem redovnog primanja penzije za 47 crnogorskih vojnih penzionera.

Ministar odbrane Dragan Šutanovac je podsetio da je ovo pitanje pokrenuto još 2009. godine. Najveći deo njih je ostvario svoje penziono pravo u Crnoj Gori i dobio penzije u Crnoj Gori, međutim Crna Gora je jednim zakonom, donela odluku da se promenom prebivališta gubi stečeno pravo na penziju. Po saznanju da postoje ljudi koji su izgubili to pravo, Ministarstvo je formiralo pravni tim i ponudilo tim ljudima svu pravnu pomoć za pokretanje tužbe pred Međunarodnim sudom u Strazburu za naknadu štete koju su imali i isplate njihovih penzija. Međutim, pošto je penzioni sistem u Srbiji u mnogo boljem stanju nego što je u Crnoj Gori, oni su odlučili da ne pokrenu tužbe protiv Crne Gore, već da pokrenu inicijative u kojima se pozivamo na humanost, ne bi li došli do prava dobijanja penzija u Srbiji. Celu inicijativu tada je pokrenulo Ministrstvo rada i Šutanovac je dodao da će se Ministarstvo odbrane potruditi da pomogne Ministarsvtu rada da se nađu sredstva za njihove penzije.

Narodni poslanik Bajram Omeragić je postavio pitanje da li je Vlada napravila akcioni plan za ekonomski razvoj Sandžaka. U kojoj je fazi izgradnja gasovoda Aleksandrovac – Brus – Tutin - Novi Pazar. U kojoj je fazi izgradnja železničke pruge Raška - Novi Pazar. Četvrto pitanje je bilo o izgradnji autoputa Beograd- južni Jadran i izgradnji regionalnog puta Novi Pazar – Tutin – Sjenica - Ljinovići. Ministru zdravlja Omeragić je uputio pitanje da li se planira otvaranje Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru. Ministru prosvete je uputio pitanje zašto se ne formira školska uprava u Novom Pazaru za šest sandžačkih opština.

Ministar za infrastrukturu i energetiku Milutin Mrkonjić je odgovorio da Koridor 11 ide po planiranoj dinamici. Trenutno je u realizaciji deonica između Uba i Lajkovca, 12,5 kilometara, a rok za završetak radova je 1. april naredne godine. Na put od Tutina, preko Pazara do Sjenice i okolne puteve, u ovoj godini, do sada, je uloženo oko 300 miliona dinara. Za ovu trasu je predviđeno da se obezbedi i turski kredit. A što se tiče obilaznice oko Pazara, ona je ušla u program za završetak u ovoj godini. Što se tiče energetike, oba projekta su planirana za realizaciju u toku narednih godina. Istovremeno, ima puno interesenata za Elektranu u Štavlju.

Ministar zdravlja Zoran Stanković je naglasio da onog trenutka kada se napravi predlog za osnivanje zavoda za javno zdravlje, biće i diskutovano o tom predlogu.

Narodni poslanik Miroslav Markićević je postavio pitanje, pošto je prošlo više od 30 dana od rekonstrukcije Vlade, šta je Vlada u tom periodu uradila na poboljšanju standarda građana.

Potpredsednik Vlade Božidar Đelić je istakao da je Republika Srbija u svakom momentu krize koja je zahvatila region i Evropu održala stabilonost. Đelić je istakao da je tri dana posle rekonstrukcije Vlade, vodeća rejting agencija ''Standard impur'' poboljšala rejting naše zemlje i to zbog toga što je politička i ekonomska stabilonost očuvana i što je perspektiva u domenima investicija za našu zemlju bolja nego za neke druge zemlje u okruženju. On je podsetio i da je nedavno stupio na snagu novi Zakon o socijalnoj zaštiti koji je obezbedio da skoro 600.000 građana dobije socijalnu podršku iz budžeta.

Narodna poslanica Marija Bugarčić je postavila pitanje da li će Vlada subvencionisati izvoz malina.

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović je podsetio da je prošle godine malina imala izuzetno visoku cenu, ali i da Srbija zavisi od toga kakva je produkcija malina u Poljskoj i u Čileu. On je izrazio uverenje da Ministarstvo i Vlada pažljivo prate šta će se desiti sa cenom maline, kao i da će preduzeti sve što je u njihovoj moći kako bi zaštitili interese proizvođača malina.

Narodna poslanica Donka Banović je pitala zašto ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić nikada ne dolazi na ovakvu sednicu. Povod za ovo pitanje je taj što je Vlada, odnosno Ministarstvo spoljnih poslova uputilo pismo 19. aprila generalnom sekretaru UN Ban Ki Munu, u kome traži od Saveta bezbednosti da odredi izvestioca za slučaj trgovine organima na KiM. Narodnu poslanicu je interesovalo šta Vlada preduzima kako bi obezbedila podršku članica Saveta bezbednosti, da se istraga o zločinima na Kosovu vodi pod okriljem UN, kao i zašto je potrebna istraga pod okriljem UN.

Ministarka pravde Snežana Malović je odgovorila da prvo treba zaštititi svedoke ukoliko želimo da dođe do utvrđivanja istine. Drugo, u ovom slučaju se radi o teritorijama različitih zemalja i o teritoriji KiM, ali i o teritoriji Albanije, gde su pronađeni logori i zbog toga je zaključak da bi se takva istraga i slučaj mogli najbolje da procesuiraju od strane suda koji bi bio ad hok formiran, i koji bi bio u inegraciji i pod nadležnosti Saveta bezbednosti UN. Malović je dodala da će na deo pitanja narodna poslanica dobiti odgovor u pisanom obliku.

Narodni poslanik Zoran Antić je postavio pitanja u vezi sa novim Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i njegove primene u praksi, kao i čijom naredbom je doneta odluka o novim registarskim tablicama.

Ministar za infrastrukturu i energetiku Milutin Mrkonjić je podsetio prisutne da je Zakon donet u saradnji ministarstva unutrašnjih poslova i za infrastrukturu i energetiku, kao i da su rezultati Zakona već danas dobri. Mrkonjić je dodao da je za pitanja u vezi sa novim tablicama nadležno isključivo Ministarstvo unutrašnjih poslova i da će ta pitanja biti prosleđena ministru Dačiću.

Narodna poslanica Gordana Paunović - Milosavljević postavila je više pitanja u vezi sa dešavanjima u zdravstvenom sistemu Srbije, kao i o odnosu zdravstvenog sistema Srbije prema korisnicima zdravstvenih usluga.

Ministar zdravlja Zoran Stanković je potvrdio da je vakcina protiv besnila bilo, ali da u slučaju koji je zabeležen u Kuršumliji, nadležni epidemiolog nije znao postupak kako se dolazi do vakcine. Ministar je dodao i da je za mesec i po dana obišao više zdravstvenih centara po Srbiji kako bi se uverio u kojim uslovima rade zdravstveni radnici i zaključio, da je stanje, imajući u vidu koliko se sredstava odvaja za zdravstvenu zaštitu, mnogo bolje nego što to mnogi misle. Takođe, ministar Stanković je naglasio da se mora praviti razlika između Ministarstva zdravlja i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
nedelja, 4. jun
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja