Utorak, 20. februar 2007.

Poseta predstavnika Evropskog parlamenta Narodnoj Skupštini Republike Srbije

Predsedavajuća Delegacije za saradnju sa zemljama jugoistočne Evrope Evropskog parlamenta Doris Pak i bivši predsednik Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta Elmar Brok, u okviru jednodnevne posete Srbiji kojom prilikom su se sreli i sa predsednikom Republike Borisom Tadićem i premijerom Vojislavom Koštunicom, imali su, 20. februara 2007. godine, takođe razgovor sa narodnim poslanicima.Predsedavajuća Delegacije za saradnju sa zemljama jugoistočne Evrope Evropskog parlamenta Doris Pak i bivši predsednik Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta Elmar Brok, u okviru jednodnevne posete Srbiji kojom prilikom su se sreli i sa predsednikom Republike Borisom Tadićem i premijerom Vojislavom Koštunicom, imali su, 20. februara 2007. godine, takođe razgovor sa narodnim poslanicima.

U razgovoru su učestvovali Miloš Aligrudić, Gordana Čomić, Suzana Grubješić, Ana Makanova Tomanova, Bojana Aleksić, Dušan Proroković i Pastor Balint.

Glavna tema razgovora bio je Radni dokument o budućnosti Kosova i ulozi Evropske unije o kome će se voditi rasprava u Evropskog parlamentu krajem marta ili početkom aprila. Sa naše strane je izraženo nezadovoljstvo i zabrinutost u vezi sa tekstom Radnog dokumenta koji je sačinio izvestilac za Kosovo Jost Lagendijk u kome se eksplicite predlaže nezavisnost Kosova. Uz ukazivanje na važeća dokumenta Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koja su u suprotnosti sa predloženim rešenjem, podvučena je nedopustivost predloženog rešenja koje bi moglo izazvati nesagledive posledice na region i poslužiti kao negativan primer secesionistima u drugim državama. Polazeći od prispelih primedbi poslanika Evropskog parlamenta na Radni tekst, koji zapravo predstavlja inicijativu za rezoluciju o Kosovu, narodni poslanici su se založili da narodnjački blok u Evropskom parlamentu, kome pripadaju D.Pak i E.Blok, predloži amandmane kojima bi bili izmenjeni za nas neprihvatljivi delovi dokumenta.

Sagovornici su obavestili da i sami smatraju da je predloženi tekst neprihvatljiv, jer su pojedini stavovi Radnog dokumenta čak oštriji od Ahtisarijevog plana, te je izvesno da će oni sačiniti predloge za njegovu izmenu. U nastavku razgovora oni su izneli stanovište da je za Srbiju od važnosti da sve svoje kapacitete uloži u društveni i ekonomski razvoj i da se što pre oslobodi «tereta prošlosti» što će voditi što skorijem pridruživanju Evropskoj uniji.

Sa naše strane je takođe podvučen interes koji pridajemo integraciji u Evropsku uniju i s tim u vezi iskazano uverenje da će Pregovori o stabilizaciji i pridruživanju biti što pre nastvljeni.