29. januar 2015. Učesnici petog javnog slušanja Odbora za zaštitu životne sredine „Reciklaža u Republici Srbiji“

29. januar 2015. Učesnici petog javnog slušanja Odbora za zaštitu životne sredine „Reciklaža u Republici Srbiji“

Četvrtak, 29. januar 2015.

Peto javno slušanje Odbora za zaštitu životne sredine „Reciklaža u Republici Srbiji“

U Domu Narodne skupštine održano je peto javno slušanje Odbora za zaštitu životne sredine na temu „Reciklaža u Republici Srbiji“.


Javno slušanje je otvorio predsednik Odbora za zaštitu životne sredine dr Branislav Blažić koji je rekao da će zaključci koje Odbor bude usvojio nakon serije javnih slušanja poslužiti za formulaciju novih zakonskih rešenja kojima će se bolje urediti oblast zaštite životne sredine.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović govorila je o procesu usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravom Evropske unije i naglasila da je, u tom kontekstu, najvažnije uspostavljanje uređenog sistema reciklaže. Državna sekretarka je najavila usvajanje Vladinih planova za tretman opasnog otpada i donošenje nove Nacionalne strategije za upravljanje otpadom i dodala da je potrebno napraviti plan finansiranja reciklažne industrije, što je, kako je objasnila, jedan od glavnih zahteva Evropske unije.
Učesnicima javnog slušanja obratili su se predsednik Udruženja reciklera Srbije Ana Petrović Vukićević i predstavnik Jugoimpeks-E reciklaže Vujadin Šćekić koji su govorili o problemima reciklažne industrije i planovima za naredni period.
Predsednica Upravnog odbora CEDEF-a Jovanka Arsić Karišić upoznala je učesnike javnog slušanja sa principima cirkularne ekonomije čiji je cilj povećanje kompetitivnosti kompanija što vodi ka dugoročnom ekonomskom razvoju, otvaranju novih radnih mesta i povezivanju državnog i privatnog sektora. Reciklaža je jedna od osnovnih komponenti cirkularne ekonomije, navela je Jovanka Arsić Karišić.
Prof. dr Zoran Stević sa Tehničkog fakulteta u Boru rekao je da država treba da ulaže u domaće projekte i mini postrojenja za tretman opasnog otpada, da uspostavi jaču vezu sa naučno-istraživačkim institucijama i vrši edukaciju stanovništva.
Nikola Egić, član Upravnog odbora Udruženja industrije otpada Srbije „Hrabri čistač“ upoznao je učesnike javnog slušanja sa problemom pronalaženja lokacija za postavljanje reciklažnih postrojenja.
Učesnici rasprave, narodni poslanici i predstavnici nevladinog sektora, zaključili su da je potrebno menjati zakonodavni okvir u oblasti zaštite životne sredine i ponovo uspostaviti Fond za zaštitu životne sredine.

Javno slušanje održano je uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), kroz projekat „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine Republike Srbije“.Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Četvrtak, 29. januar 2015. | javno slušanje: Reciklaža u Republici Srbiji 29.01.2015