4. april 2018. Učesnici Petog sastanka Ekonomskog kokusa

4. april 2018. Učesnici Petog sastanka Ekonomskog kokusa

Sreda, 4. april 2018.

Peti sastanak Ekonomskog kokusa

Na sastanku održanom 4. aprila, predsednik Ekonomskog kokusa prof. dr Vladimir Marinković inicirao je izmenu postojećeg Statuta Ekonomskog kokusa, kojim bi se povećao broj članova Ekonomskog kokusa.


U nastavku rada, prof. dr Marinković je naveo da su se pridružili Ekonomskom kokusu i narodni poslanici: Nataša Vučković, Aleksandar Stevanović i Jasmina Karanac.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici NALED, koji su tom prilikom predstavili program i plan rada te organizacije u narednom periodu. Violeta Jovanović, direktorka NALED je istakla da je glavni cilj organizacije koju predstavlja, ekonomski razvoj Srbije i navela šest oblasti kojima će se baviti u narednom periodu i to: imovina (građevinarstvo), siva ekonomija, zdravstvo, hrana i poljoprivreda, e-uprava i unapređenje konkurentnosti Srbije. Takođe, dodala je da predstavnici NALED putem direktnih razgovora sa privrednicima, preduzetnicima i predstavnicima lokalnih samouprava, sugerišu članovima Ekonomskog kokusa izmene i dopune zakonskih rešenja koja se tiču pomenutih oblasti. Od krucijalnog značaja, kako je navela Jovanović, je poseta lokalnim samoupravama, u cilju uvida pravog stanja na terenu i sagledavanja problema sa kojima se suočavaju mali privrednici. Sagovornici su se složili da se kroz dijalog sa privrednicima i putem poseta lokalnim samoupravama, može brže doći do zakonskih rešenja, koja će se efikasno primenjivati u praksi.

Direktorka NALED je iznela podatak da su predstavnici NALED od 2016. godine, inicirali oko 100 amandmana, koje su narodni poslanici razmotrili, a Narodna skupština većinu prihvatila.

U nastavku sastanka, predstavnici NALED su sugerisali podnošenje tri predloga amandmana na Predlog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri. Članovi Ekonomskog kokusa, narodni poslanici, vodili su konstruktivnu raspravu o predloženim amandmanima i odlučili da kroz dodatne dijaloge sa relevantnim institucijama utvrde konačnu verziju pomenutih amandmana.

Sastanku je predsedavao prof. dr Vladimir Marinković, a prisustvovali su narodni poslanici Ivan Kostić, Katarina Rakić, Ognjen Pantović, Žarko Mićin, Nataša Vučković i predstavnici NALED.


Video (1)

Sreda, 4. april 2018. | Peti sastanak Ekonomskog kokusa 04.04.2018.