Utorak, 15. novembar 2005. - Ponedeljak, 28. novembar 2005.

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike srbije u 2005. godini

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković sazvao je Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini za 14. novembar, a sednica je počela je 15. novembra, zbog završetka Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja.


Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković sazvao je Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini za 14. novembar, a sednica je počela je 15. novembra, zbog završetka Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja.

Za ovu sednicu Narodna skupština je usvojila sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu, sa Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2006.godinu, projekcijama za 2007. i 2008. godinu i predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2006. godinu:

a) Republičkog fonda za penzijskoi invalidsko osiguranje zaposlenih,

b) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika,

v) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samnostalnih delatnosti,

g) Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje,

d) Nacionalne službe za zapošljavanje,

koji je podnela Vlada Republike Srbije,

2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

4. Predlog zakona o sprečavanju pranja novca, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

5. Predlog zakona o bankama, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

6. Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

7. Predlog zakona o Crvenom krstu Srbije, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

8. Predlog zakona o komorama zdravstvenih radnika, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

9. Predlog zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

10. Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je podnela Vlada Republike Srbije.

Prvog dana rada, Narodna skupština je otvorila pretres u načelu o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2006.godinu sa Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2006. godinu, projekcijama za 2007. i 2008. godinu i predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2006. godinu republičkih fondova za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, poljoprivrednika, samostalnih delatnosti, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Obraćajući se narodnim poslanicima kao predstavnik predlagača, ministar finansija u Vladi Republike Srbije Mlađan Dinkić je izneo osnovne ciljeve i prioritete ekonomske politike u sledećoj godini. Predstavivši makroekonomski okvir predstojećeg perioda, ministar finansija je pojasnio pojedina konkretna rešenja u Predlogu budžeta i odgovorio na pitanja narodnih poslanika.

Drugog dana rada (16. novembar) Narodna skupština je zaključila načelni pretres o Predlogu zakona o budžetu i jedinstveni pretres o predlozima odluka koje prate budžet.

U nastavku rada Narodna skupština je obavila zajednički načelni pretres o predlozima zakona o izmenama i dopunama zakona o fondu za razvoj Republike Srbije i o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg značaja i predlozima zakona o sprečavanju pranja novca i o bankama. Predstavnik predlagača, ministar finansija Mlađan Dinkić je upoznao narodne poslanike sa razlozima izmena i novim rešenjima za uređenje ove oblasti.

U nastavku rada, trećeg dana (17. novembar) Narodna skupština je obavila zajednički načelni pretres o predlozima zakona o zdravstvenom osiguranju, o Crvenom krstu Srbije, o komorama zdravstvenih radnika, o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci i o zdravstvenoj zaštiti. O razlozima donošenja zakona kojima se uređuje oblastzdravstvene zaštite građana, narodnim poslanicima je govorio ministar zdravlja prof.dr Tomica Milosavljević.

Četvrtog dana rada (18. novembar) Narodna skupština je počela pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu sa Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i finansijskouj politici za 2006. godinu, sa projekcijama za 2007. i 2008. godinu i predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2006. godinu republičkih fondova za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, poljoprivrednika, samostalnih delatnosti, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Skupština nastavlja rad po završetku Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine, sazvane za ponedeljak, 21. novembar, na kojoj će se razmatrati Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o mandatu za političke razgovore o budućem statusu Kosova i Metohije.

Petog dana rada (22. novembar) Narodna skupština je zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu.

Narodna skupština je šestog dana rada (23. novembar) zaključila pretres u pojedinostima o predlozima zakona o izmenama i dopunama Zakona o fondu za razvoj Republike Srbije i Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa i Predlogu zakona o sprečavanju pranja novca.

Narodna skupština je sedmog dana (24. novembar) u produženom radu obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o bankama.

Osmog dana rada (25. novembar) Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o zdravstvenom osiguranju.

Narodna skupština je, na predlog Administativnog odbora, po hitnom postupku, uvrstila u dnevni red ove sednice razmatranje Predloga odluke o odobravanju određivanja pritvora Goranu Kostiću, sudiji Opštinskog suda u Paraćinu.
Predsednik Narodne skupštine, Predrag Marković je, odmah po zaključenju jedinstvenog pretresa o Predlogu odluke, odredio Dan za glasanje, ne čekajući da se završi rasprava o ostalim tačkama dnevnog reda.
Narodna skupština je usvojila Predlog odluke o odobravanju određivanja pritvora Goranu Kostiću, sudiji Opštinskog suda u Paraćinu.

Devetog dana rada (26. novembar) narodni poslanici su obavili pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o Crvenom krstu Srbije i Predlogu zakona o komorama zdravstvenih radnika.

Narodna skupština je desetog dana rada (27. novembar) obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci i o Predlogu zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Na predlog Administrativnog odbora, Narodna skupština je konstatovala da je prestao mandat pre isteka vremena na koje su izabrani narodnim poslnicima Vesni Lalić Dragović i Sovraniju Čonjagiću, izabranim sa Izborne liste G17 PLU – Miroljub Labus.

Narodna skupština je, na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije i izveštaja i predloga Administrativnog odbora, konstatovala potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Miroslavi Gušić i Marku Kronji, izabranim sa Izborne liste G17 PLUS-Miroljub Labus.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda, predsednik Narodne skupštine Predrag Marković je kao Dan za glasanje odredio ponedeljak, 28. novembar u 10 časova.

U Danu za glasanje (28. novembar) Narodna skupština je usvojila u celini Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu sa Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2006. godinu, projekcijama za 2007. i 2008. godinu i predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2006. godinu republičkih fondova za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, poljoprivrednika i samostalnih delatnosti, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Narodna skupština je usvojila u celini predloge zakona o izmenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije i Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg značaja, Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i Predlog zakona o bankama.

U nastavku rada Narodna skupština je usvojila u celini predloge zakona o zdravstvenom osiguranju, o Crvenom krstu Srbije, o komorama zdravstvenih radnika o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci i o zdravstvenoj zaštiti.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda sednice i odlučivanje o njima, predsedavajući potpredsednik Narodne skupštine Vojislav Mihailović je zaključio Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
subota, 20. avgust
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja