27. oktobar 2021. Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini

27. oktobar 2021. Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini

Sreda, 27. oktobar 2021.

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini

Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić sazvao je Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini, za sredu, 27. oktobar 2021. godine, sa početkom u 11.30 časova.


Narodna skupština utvrdila je dnevni red sa jednom tačkom:

  1. Predlog odluke o obrazovanju Komisije za etiku, koji je podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja.
Pošto nije bilo prijavljenih za reč tokom jedinstvenog pretresa, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Stefan Krkobabić odredio je sredu, 27. oktobar 2021. godine, sa početkom u 11.45 časova, kao Dan za glasanje o jedinoj tečki dnevnog reda Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 27. oktobra 2021. godine, Narodna skupština usvojila je Predlog odluke o obrazovanju Komisije za etiku, koji je podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o tački dnevog reda sednice, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Stefan Krkobabić zaključio je Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.


Video (1)

Sreda, 27. oktobar 2021. | Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini 27.10.2021.