16. novembar 2015. Narodni poslanici odaju poštu žrtvama stradalim u terorističkim napadima izvedenim u Parizu

16. novembar 2015. Narodni poslanici odaju poštu žrtvama stradalim u terorističkim napadima izvedenim u Parizu

Utorak, 10. novembar 2015.

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini za utorak, 10. novembar 2015. godine.


Pre prelaska na rad, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Aleksandar Čotrić, Šaip Kamberi, dr Blagoje Bradić, mr Zlata Đerić, prof. dr Dušan Milisavljević i dr Aleksandar Martinović zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, koji je podnela Vlada;
2. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, koji je podnela Vlada;
3. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak, koje je podnela Vlada;
4. Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa BORIS TADIĆ -Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije i
5. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Zaštitnika građana, koji podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine.

Drugog dana rada, 12. novembra, Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 3. dnevnog reda sednice, odnosno o Predlogu zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak.

Pre prelaska na rad, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Olgica Batić, Olena Papuga, Riza Halimi, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Predloge zakona, u ime predlagača, obrazložio je predstavnik predlagača ministar finansija dr Dušan Vujović.

Sednici su prisustvovali i predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić, ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, ministar odbrane Bratislav Gašić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Narodna skupština je obavila zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 3. dnevnog reda sednice.

U nastavku rada, Narodna skupština je obavila i jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

Do kraja rada, Narodna skupština je obavila i jedinstveni pretres o Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Zaštitnika građana, koji je obrazložio predstavnik predlagača, narodni poslanik Zoran Babić.

Trećeg dana rada, 16. novembra 2015. godine, pre prelaska na dnevni red narodni poslanici su minutom ćutanja odali poštu žrtvama stradalim u terorističkim napadima izvedenim u Parizu.

Narodna skupština započela je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o dopuni zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu.

Igor Bečić, potpredsednik Narodne skupštine, u ime narodnih poslanika i u svoje ime, pozdravio je đake Pete beogradeske gimnazije, koji su pratili deo sednice sa galerije velike sale.

U nastavku rada, Narodna skupština zaključila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o dopuni zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu.

Na predlog narodnog poslanika Zorana Babića, Narodna skupština, je u dnevni red Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini, uvrstila Predlog odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije, koji je podneo narodni poslanik Zoran Babić, 12. novembra 2015. godine.

U nastavku rada, Narodna skupština je obavila jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu, u načelu i u pojedinostima, o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajuća sednici, predsednik Narodne skupštine Maja Gojković, odredila je ponedeljak, 16. novembar 2015. godine, sa početkom u 16.45 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika sledeće predloge zakona i odluka:

1. Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, koji je podnela Vlada;
2. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, koji je podnela Vlada;
3. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak, koje je podnela Vlada;
4. Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa BORIS TADIĆ -Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije;
5. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Zaštitnika građana, koji podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine;
6. Predlog odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije.

U Danu za glasanje Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom zasedanja i odlučila da ni u jednom slučaju Poslovnik nije bio povređen.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
petak, 9. jun
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja