Ponedeljak, 3. decembar 2007. - Utorak, 11. decembar 2007.

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007.godini

Za Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini, koju je predsednik Narodne skupštine dr Oliver Dulić, sazvao za 3. decembar, a koja je počela po završetku Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini, usvojen je sledeći dnevni red: 1. Predlog zakona o odbrani 2. Predlog zakona o Vojsci Srbije 3. Predlog zakona o spoljnim poslovima 4. Predlog zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije Narodna skupština prihvatila je predlog da se obavi zajednički načelni pretres o predlozima zakona o odbrani i o Vojsci Srbije.Za Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini, koju je predsednik Narodne skupštine dr Oliver Dulić, sazvao za 3. decembar, a koja je počela po završetku Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini, usvojen je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o odbrani
2. Predlog zakona o Vojsci Srbije
3. Predlog zakona o spoljnim poslovima
4. Predlog zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije

Narodna skupština prihvatila je predlog da se obavi zajednički načelni pretres o predlozima zakona o odbrani i o Vojsci Srbije.

Obrazloženje predloženih zakona dao je ministar odbrane Dragan Šutanovac, koji je rekao da je će njihovim usvajanjem korist imati ne samo sistem odbrane, već i svi građani neše zemlje. Ovi zakoni su, kako je naglasio, uslov da se, u skladu sa potrebama odbrane i raspoloživim materijalnim i ljudskim resursima, nastavi reforma i transformacija Vojske Srbije. Takođe, stvaraju se uslovi za održavanje neophodne operativne i funkcionalne osposobljenosti vojske, kao i za jačanje demokratske civilne kontrole oružanih snaga. Šutanovac je zatim obrazložio rešenja koja su predložena u cilju stvaranja savremenog sistema odbrane.

Do kraja prvog dana rada, Narodna skupština okončala je zajednički načelni pretres o predlozima zakona o odbrani i o Vojsci Srbije.

Drugog dana rada, 4. decembra, Narodna skupština obavila je načelni pretres o Predlogu zakona o spoljnim poslovima i započela načelni pretres o Predlogu zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije.

Na početku pretresa o Predlogu zakona o spoljnim poslovima, u ime predlagača, narodnim poslanicima obratio se ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, koji je rekao da će usvajanjem ovog zakona biti jasno trasirane aktivnosti diplomatije Srbije kao branitelja političkih, bezbednosnih i nacionalnih interesa. Zakon će stvoriti osnovu za kreiranje moderne i efikasne diplomatske službe koja će biti u skladu sa okruženjem, rekao je ministar Jeremić i dodao da je pred poslanicima moderan, reformski zakon koji je važan deo ustavnopravnog okvira zemlje, kao i da će se njegovim usvajanjem zaokružiti pravna regulativa i ustrojstvo srpske diplomatije. Jeremić je u svom izlaganju takođe istakao da Srbija ulazi u godinu velikih spoljnopolitičkih izazova i iskušenja, pre svega, borbu za očuvanje teritorijalne celovitosti i brzog priključenja Evropskoj uniji.

Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković obrazložio je Predlog zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije. Istakao je da će ovaj zakon obezbediti viši nivo demokratske kontrole i efikasniji rad tih službi, a njegova najznačajnija prednost je u stvaranju jedinstvenog bezbednosnog sistema i bezbednosno-obaveštajne zajednice. Umesto pet, postojaće tri obaveštajne službe u Srbiji -Bezbednosno-informativna agencija, kao posebna organizacija i Vojno-bezbednosna agencija i Vojno-obaveštajna agencija, kao organi uprave u sastavu Ministarstva odbrane Srbije. Ključne novine zakona, kako je naveo, odnose se na osnivanje Saveta za nacionalnu bezbednost i Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti, kao i definisanje bezbednosno-obaveštajnog sistema kao jedinstvenog sistema. Marković je naglasio da je zakon predvideo da kontrolu i nadzor nad radom bezbednosnih službi ima Narodna skupština preko resornog Odbora za odbranu i bezbednost, čime će biti uspostavljen viši nivo demokratske kontrole ovih službi.

Do kraja drugog dana rada, Narodna skupština vodila je načelni pretres o Predlogu zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije.

Na početku trećeg dana rada, 5. decembra, Narodna skupština je konstatovala da je prestao mandat, pre isteka vremena na koje je izabran, narodnom poslaniku Ivanu Živadinoviću, izabranom sa Izborne liste G17 PLUS-Mlađan Dinkić, danom podnošenja ostavke.

U prepodnevnom delu rada Narodna skupština je zaključila pretres u načelu o Predlogu zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije, a u popodnevnom počela pretres o amandmanima podnetim na Predlog zakona o odbrani.


U nastavku rada, 6. decembra, Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o odbrani i u popodnevnom delu rada započela pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o Vojsci Srbije.

Narodna skupština je konstatovala potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Momčilu Spasiću, izabranom sa Izborne liste G17 PLUS-Mlađan Dinkić.

U nastavku sednice, 7. decembra, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o Vojsci Srbije.

Dan za glasanje

Narodna skupština je šestog dana rada, 10 decembra zaključila pretres u pojedinostima o Predlog zakona o spoljnim poslovima i o Predlogu zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije.

Pošto je Narodna skupština obavila pretres u načelu i u pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda, predsednik Narodne skupštine Oliver Dulić je odredio Dan za glasanje u nastavku sednice, sa početkom u 23,55 časova.
U Danu za glasanje Narodna skupština je usvojila u celini predloge zakona o odbrani, o Vojsci Srbije, o spoljnim poslovima i o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije.

Po obavljenom glasanju, Narodna skupština se izjasnila da nije bilo povreda članova Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom trajanja sednice.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda i odlučivanje o njima, predsednik Oliver Dulić je zaključio Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini, 11. decembra u 1,20 časova.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2