Četvrtak, 15. decembar 2011.

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić Dejanović sazvala je Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini, za četvrtak, 15. decembar 2011. godine, sa početkom u 10.00 časova.


Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji je podnela Vlada;

2. Predlog zakona o kinematografiji, koji je podnela Vlada;

3. Predlog zakona o izmenama Zakona o stanovanju, koji je podnela Vlada;

4. Predlog zakona o izmeni Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u

uslovima ekonomske krize, koji je podnela Vlada;

5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privredne registre, koji je
podnela Vlada;

6. Predlog zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, koji je podnela
Vlada;

7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je podnela
Vlada;

8. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava,
koji je podnela Vlada;

9. Predlog zakona o izmeni Zakona o osiguranju, koji je podnela Vlada;

10. Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Komercijalne banke a.d. Beograd za potrebe kupovine zgrade Aeroinženjeringa i izvođenje neophodnih radova na objektu za potrebe smeštaja Prvog osnovnog suda u Beogradu, koji je podnela Vlada;

11. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu i programu za Program ''Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji – Faza IV'' na iznos od 45.000.000 evra između KfW-a, Frankfurt na Majni i Republike Srbije, koji je podnela Vlada;

12. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu i finansiranju između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije, u iznosu do 25.000.000 evra, za ''Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u SrbijiII – faza 2'', koji je podnela Vlada;

13. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Republike Srbije i Evropske investicione banke o osnivanju i aktivnostima Regionalne kancelarije Evropske investicione banke u Republici Srbiji, koji je podnela Vlada;

14. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u borbi protiv teških krivičnih dela, naročito terorizma i organizovanog kriminala, koji je podnela Vlada;

15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uslovima putovanja državljana dve zemlje, koji je podnela Vlada;

16. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, međunarodne ilegalne trgovine drogama i međunarodnog terorizma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije, koji je podnela Vlada;

17. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Bugarske o socijalnoj sigurnosti, koji je podnela Vlada;

18. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremu i delove, koji mogu biti ugrađeni i/ili korišćeni na vozilima sa točkovima i uslovima za uzajamno priznavanje dodeljenih homologacija na osnovu ovih propisa, koji je podnela Vlada;

19. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2011. godinu, koji je podneo Odbor za industriju Narodne skupštine Republike Srbije;

20. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2012. godinu, koji je podneo Odbor za industriju Narodne skupštine i

21. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu, koji je podnela Vlada.

Na početku rada, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa ArpadFremond, Slobodan Samardžić, Jovan Damjanović, Zlata Đerić, Zoran Ostojić, Nikola Novaković, Nemanja Šarović, Gojko Radić i Meho Omerović zatražili su, u skladu sa članom 286. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštenja i objašnjenja.

Narodna skupština usvojila je predlog narodne poslanice Jelene Trivanda se obavi zajednički načelni pretres o tačkama 3. i 4, zajednički načelni pretres o tačkama 5, 6, 7, 8. i 9, zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama od 10. do 13. dnevnog reda, zajednički jedinstveni pretres o tačkama od 14. do 18. i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 19. i 20. dnevnog reda sednice.

Predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Gordana Čomić obavestila je narodne poslanike o ostavci člana Vlade, Božidara Đelića, koji je obavljao funkciju potpredsednika Vlade. Potpredsednica Čomić je dodala, da prema članu 278. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, danom konstatacije ostavke člana Vlade na sednici Narodne skupštine, članu Vlade prestaje mandat.

Potpredsednica Narodne skupštine Gordana Čomić obavestila je narodne poslanike da deo sednice, sa galerije Velike sale Doma Narodne skupštine, prate đaci i profesori Ekonomske škole ''Nada Dimić'' iz Zemuna i pozdravila ih u ime narodnih poslanika i u svoje ime.

U prepodnevnom delu rada, Narodna skupština obavila je načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji je u ime predlagača, obrazložio ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković.

Do kraja prvog dana rada, Narodna skupština vodila je i zaključila načelni pretres o Predlogu zakona o kinematografiji, koji je obrazložio ministar kulture, informisanja i informacionog društva Predrag Marković.

Drugog dana rada, 16. decembra, Narodna skupština je u toku prepodneva vodila i zaključila zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama Zakona o stanovanjui Predlogu zakona o izmeni Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize. Predloge tih zakona obrazložio je ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić.

U nastavku rada, Narodna skupština vodila je zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privredne registre,Predlogu zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima,Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava i Predlogu zakona o izmeni Zakona o osiguranju.Prva tri predloga zakona predstavila je potpredsednica Vlade Verica Kalanović

Do kraja rada, Narodna skupština zaključila je zajednički načelni pretres o ovim tačkama dnevnog reda.

Na početku trećeg dana rada, 20. decembra, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Riza Halimi, Željko Tomić, Jorgovanka Tabaković, Nebojša Ranđelović, Dejan Mirović i Maja Laušević zatražili su, u skladu sa članom 286. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštenja i objašnjenja.

U toku prepodnevnog rada, predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Gordana Čomić pozdravila je, u ime narodnih poslanika i u svoje ime, studente Beogradske poslovne škole - Visoke škole strukovnih studija, koji su pratili deo sednice sa galerije Velike sale.

U toku prepodnevnog rada, Narodna skupština vodila je i zaključila zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama od 10. do 13. dnevnog reda i zajednički jedinstveni pretres o tačkama od 14. do 18. dnevnog reda sednice.

U popodnevnom delu sednice Narodna skupština obavila je zajednički jedinstveni pretres o tačkama 19. i 20. dnevnog reda sednice.

Četvrtog dana rada, 21.decembra, Narodna skupština nastavila je rad raspravom u načelu o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu.

Predloženi zakon narodnim poslanicima obrazložila je ministarka pravde Snežana Malović.

U prepodnevnom delu rada Narodna skupština obavila je raspravu u načelu o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu.

U popodnevnom delu rada predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Nikola Novaković obavestio je narodne poslanike da, najbolji učenici srednjih škola iz Odžaka, kao i predsednik SO Odžaci, prate deo sednice sa galerije Velike sale i pozdravio ih u svoje i u ime narodnih poslanika.

Do kraja dana Narodna skupština obavila je i raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i o Predlogu zakona o kinematografiji.


Petog dana rada, 22. decembra, Narodna skupština je tokom prepodneva obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama Zakona o stanovanju i Predlogu zakona o izmeni Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize.

U nastavku rada, Narodna skupština vodila je i zaključila raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privredne registre, Predlogu zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava i Predlogu zakona o izmeni Zakona o osiguranju.

Na početku rada predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Željko Tomić, Božidar Delić, Bojan Đurić, Srđan Spasojević i Jorgovanka Tabaković zatražili su, u skladu sa članom 286. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštenja i objašnjenja.

Tokom rada, predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Gordana Čomić pozdravila je članove kulturno - umetničkog društva iz Petrovca na Mlavi, koji su pratili deo sednice sa galerije Velike sale.


Šestog dana rada, 23. decembra, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Komercijalne banke a.d. Beograd za potrebe kupovine zgrade Aeroinženjeringa i izvođenje neophodnih radova na objektu za potrebe smeštaja Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je i zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu svim tačkama dnevnog reda ove sednice, potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije Gordana Čomić odredila je ponedeljak, 26. decembar 2011. godine, sa početkom u 10 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini.


Dan za glasanje


U Danu za glasanje, 26. decembra, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku
, Predlog zakona o kinematografiji, Predlog zakona o izmenama Zakona o stanovanju, Predlog zakona o izmeni Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privredne registre, Predlog zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, Predlog zakona o izmeni Zakona o osiguranju i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu.

Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika usvojila i Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Komercijalne banke a.d. Beograd za potrebe kupovine zgrade Aeroinženjeringa i izvođenje neophodnih radova na objektu za potrebe smeštaja Prvog osnovnog suda u Beogradu, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu i programu za Program ''Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji – Faza IV'' na iznos od 45.000.000 evra između KfW-a, Frankfurt na Majni i Republike Srbije i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu i finansiranju između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije, u iznosu do 25.000.000 evra, za ''Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji II – faza 2''.

Većinom glasova narodnih poslanika Narodna skupština usvojila je i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Republike Srbije i Evropske investicione banke o osnivanju i aktivnostima Regionalne kancelarije Evropske investicione banke u Republici Srbiji, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u borbi protiv teških krivičnih dela, naročito terorizma i organizovanog kriminala, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uslovima putovanja državljana dve zemlje, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, međunarodne ilegalne trgovine drogama i međunarodnog terorizma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Bugarske o socijalnoj sigurnosti i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremu i delove, koji mogu biti ugrađeni i/ili korišćeni na vozilima sa točkovima i uslovima za uzajamno priznavanje dodeljenih homologacija na osnovu ovih propisa.

Narodna skupština usvojila je i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2011. godinu, koji je podneo Odbor za industriju Narodne skupštine Republike Srbije i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2012. godinu, koji je podneo Odbor za industriju Narodne skupštine.

Tokom glasanja, predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić Dejanović obavestila je narodne poslanike da je odredila ponedeljak, 26. decembar 2011. godine, sa početkom u 12.14 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Jedanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2011. godini.

U Danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koje su tokom sednice ukazivali narodni poslanici i odlučila da nije povređen nijedan član Poslovnika Narodne skupštine.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ovog zasedanja i odlučivanje o njima, predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić Dejanović zaključila je Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
utorak, 11. avgust
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja