Ponedeljak, 22. decembar 2008. - Ponedeljak, 29. decembar 2008.

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2008. godini

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić-Dejanović sazvala je Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2008. godini, za subotu, 20. decembar 2008. godine, sa početkom u 14.00 časova.Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić-Dejanović sazvala je Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2008. godini, za subotu, 20. decembar 2008. godine, sa početkom u 14.00 časova. Sednica je odložena i počela je u ponedeljak, 22. decembra 2008. godine, u 15.10 časova.


Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu, sa predlozima
odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2009. godinu:

a) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje,

b) Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje,

v) Nacionalne službe za zapošljavanje, koji je podnela Vlada,

2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu,

3. Predlog zakona o o izmenama i dopunama Zakona o akcizama,

4. Predlog zakona o dopunama Zakona o carinskoj tarifi,

5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim
taksama,

6. Predlog zakona o privremenom izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak
građana određenih vrsta prihoda,

7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno
socijalno osiguranje,

8. Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,

9. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat “Pružanje
unapređenih usluga na lokalnom nivou”) između Republike Srbije i Međunarodne
banke za obnovu i razvoj,

10. Predlog zakona o izmeni Zakonika o krivičnom postupku,

11. Predlozi odluka o prestanku dužnosti nosilaca pravosudnih funkcija,

12. Predlozi odluka o izmenama i dopunama Odluke o izboru članova odbora Narodne
skupštine Republike Srbije

Narodna skupština je većinom glasova prihvatila predlog Vlade da se predloženi zakoni stave na dnevni red ove sednice po hitnom postupku. Takođe, prihvatila je predlog da se o prvih osam predloženih zakona obavi zajednički načelni pretres, kao i jedinstveni pretres o 9. tački dnevnog reda.

Otvarajući raspravu o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu, predsednik Vlade Mirko Cvetković je rekao da je budžet restriktivno-podsticajni, jer predstavlja balans između tekuće potrošnje i razvoja i ukazao da je Vlada Srbije pripremila mere koje bi trebalo da omoguće da Srbija prođe što bezbolnije kroz predstojeću krizu. Budžet je restriktivan u delu državnih troškova, koji treba da budu što manji, a podsticajan je u onom delu koji treba da podrži privredu da prebrodi teškoće i održi planirani razvoj, rekao je premijer i naglasio da ovaj budžet treba smatrati i kao jedan od glavnih paketa mera koje država preduzima za prolazak kroz ekonomsku krizu.

Ministarka finansija Diana Dragutinović je, obrazlažući budžet za 2009. godinu, podsetila da su prihodi budžeta za 2009. godinu planirani na oko 698,8 milijardi dinara, rashodi na oko 748,8 milijardi dinara, a deficit ispod 50 milijardi dinara. Ona je ukazala da će globalna ekonomska kriza imati negativne posledice i na ekonomiju Srbije, a najveće posledice svetska kriza imaće na ekonomske odnose Srbije sa inostranstvom. Zbog toga su Vlada Srbije i NBS preduzele niz mera, od kojih je najznačajnija sklapanje “stend by” aranžmana sa MMF-om, rekla je ministarka Dragutinović i naglasila da je najvažniji zadatak ekonomske politike u 2009. godini održavanje makroekonomske stabilnosti, koji podrazumeva i smanjenje javne potrošnje, zbog čega je budžet veoma restriktivan.

U nastavku sednice, narodni poslanici su, pored ukazivanja na povrede Poslovnika i postavljanja pitanja ministrima u Vladi, počeli zajednički načelni pretres o predloženom budžetu i pratećim poreskim zakonima. Na početku rasprave za reč su se javili narodni poslanici koji su na sednicama odbora, prilikom razmatranja Predlog zakona o budžetu, izdvojili mišljenje, a zatim su govorili predsednici i predstavnici poslaničkih grupa.

Drugog dana rada, 23. decembra, Narodna skupština nastavila je zajednički načelni o pretres o Predlogu budžeta za 2009. godinu i pratećim poreskim zakonima.

Na početku sednice, narodni poslanici SRS, DSS i NS, podnosioci inicijative za izglasavanje nepoverenja Vladi, zatražili su da predsednica Narodne skupštine Slavica Đukić-Dejanović zakaže dan za glasanje o toj temi, o kojoj je već obavljena rasprava.

Predsednica Narodne skupštine je podsetila da je sednicu o poverenju Vladi već zaključila i zatim objasnila da su predlagači inicijative morali da predlože i termin za glasanje, što oni nisu učinili. Takođe je rekla da će u dogovoru sa predlagačima inicijative zakazati dan za glasanje.

U raspravi o Predlogu budžeta za 2009. godinu, narodni poslanici iz opozicionih stranaka izneli su više primedaba i sugestija na predložena rešenja. Zamereno je da se sa ovim dokumentom kasni, da on ne uvažava realne ekonomske tokove, kao i da nije restriktivan i podsticajan.

Predsednica Narodne skupštine obavestila je narodne poslanike da je za sredu, 24. decembar, zakazala sastanak sa šefovima poslaničkih grupa, premijerom Mirkom Cvetkovićem i ministarkom finansija Dianom Dragutinović, na kome bi trebalo da bude postignut dogovor o intenziviranju rada na Predlogu budžeta za 2009. godinu.

Tokom sednice, narodni poslanici ukazivali su na povrede Poslovnika i postavili su više pitanja ministrima u Vladi Srbije.
Do kraja dana Narodna skupština je zaključila zajedničku načelnu raspravu o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2009. godinu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje, koji je podnela Vlada, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, Predlogu zakona o o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, Predlogu zakona o dopunama Zakona o carinskoj tarifi, Predlogu zakona o privremenom izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih vrsta prihoda, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Predlogu zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i jedinstveni pretres Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat “Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou”) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Trećeg dana rada, 24. decembra, Narodna skupština započela je načelni pretres o desetoj tački dnevnog reda: Predlog zakona o izmeni Zakonika o krivičnom postupku.

Pre početka rasprave narodni poslanici su, na jezicima nacionalnih manjina, poželeli srećan praznik svim vernicima koji slave Božić prema gregorijanskom kalendaru.

U prepodnevnom delu rada, narodni poslanici su, pored raspave o dnevnom redu, ukazivali i na povrede Poslovnika, postavljali pitanja i tražili obaveštenja.

U popodnevnom delu rada, Narodna skupština je okončala raspravu u načelu o Predlogu zakona o izmeni Zakonika o krivičnom postupku i obavila jedinstveni pretres o predlozima odluka o prestanku dužnosti nosilaca pravosudnih funkcija, koje je podneo Odbor za pravosuđe i upravu i jedinstveni pretres o predlozima odluka o izmenama i dopunama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koje su podnele poslaničke grupe Za evropsku Srbiju, Srpska radikalna stranka, G17 plus i Liberalno demokratska partija.

Po okončanju rasprave, predsednica Narodne skupštine prof.dr Slavica Đukić-Dejanović je čestitala praznik svim građanima koji Božić slave prema gregorijanskom kalendaru.


Četvrtog dana rada, 26. decembra, Narodna skupština nastavila je rad pretresom u pojedinostima o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2009. godinu:

a) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje,

b) Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje,

v) Nacionalne službe za zapošljavanje.

Pre rasprave o amandmanima, narodni poslanici su ukazivali na povrede Poslovnika, postavljali pitanja i tražili obaveštenja.

U popodnevnom delu rada, narodni poslanici nastavili su raspravu u pojedinostima.


Petog dana rada, 27 decembra, Narodna skupština nastavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu.

Pre nego što je nastavljeno razmatranje amandmana, narodni poslanici su se, mimo dnevnog reda, javljali za reč, reklamirajući povredu Poslovnika. Povodom traženja odgovora da li je bilo prekoračenja ovlašćenja tokom policijske akcije hapšenja bivših pripadnika OVK u Preševu, predsedavajuća Gordana Čomić je rekla da će od nadležnih organa o tome zatražiti izveštaj.

Do kraja dana, narodni poslanici su, od ukupno 248 amandmana koji su podneti na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu, razmotrili 52 .


Šestog dana rada, 28. decembra, Narodna skupština nastavila je raspravu o amandmanima na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu.

Tokom rasprave o amandmanima, poslanici opozicije tražili su da se smanje troškovi državne administracije, posebno za kabinete potpredsednika Vlade i pojedina ministarstva, kao i troškovi putovanja državnih zvaničnika. S druge strane , predložili su da se povećaju sredstva za rad Državnog revizora, s obzirom na značaj ove institucije u kontroli trošenja javnih sredstava. Zatražili su i da Narodna skupština raspravlja o izveštaju o završnom računu budžeta za tekuću godinu.

Između ostalog, rasprava je vođena i o amandmanu narodnog poslanika Rize Halimija, koji se odnosio na preraspodelu sredstava namenjenih Koordinacionom telu za jug Srbije. On je ukazao na probleme koji se javljaju u sprovođenju Vladinog programa za to područje i izneo primedbe na predloženu raspodelu sredtstava.

Na kraju rada, Narodna skupština razmatrala je amandmane kojima su poslanici SRS i SNS tražili povećanje sredstava za agrarni budžet i za subvencije u poljoprivredi.

Od podnetih 248 amandmana na Predlog zakona o budžetu za 2009. godinu, do kraja radnog dana Narodna skupština razmotrila je oko 70 amandmana.

Sedmog dana rada, 29. decembra, Narodna skupština nastavila je raspravu o amandmanima na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu. Narodni poslanici iz opozicionih stranaka obrazlagali su amandmane tražeći da se njihovim prihvatanjem povećaju sredstva za poljoprivredu i to preraspodelom nekih budžetskih stavki.

Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović obavestila je narodne poslanike da je Vlada Republike Srbije povukla iz skupštinske procedure Predlog zakona o izmeni Zakonika o krivičnom postupku i da je podnela zahtev da se održi vanredno zasedanje. Takođe, obavestila je narodne poslanike da je, postupajući po zahtevu Vlade, a na osnovu člana 166. Poslovnika, zakazala Šesto vanredno zasedanje za utorak, 30. decembra, sa početkom u 12 časova, sa jednom tačkom dnevnog reda: Predlog zakona o izmeni Zakonika o krivičnom postupku.

U popodnevnom delu rada, nastavljena je rasprava u pojedinostima, tokom koje su narodni poslanici Poslaničke grupe Napred Srbijo povukli iz procedure amandmane koje su predložili na Predlog budžeta za 2009. godinu.

Nakon dogovora koji je postignut na sastanku predsednice Narodne skupštine i predsednika poslaničkih grupa, predsednik Poslaničke grupe SRS Dragan Todorović obavestio je Narodnu skupštinu da neće predstavljati prepreku izglasavanju budžeta i da će Srpska radikalna stranka pružiti mogućnost da se glasa o budžetu za 2009. godinu. Predsednik Poslaničke grupe Nova Srbija Velimir Ilić je rekao da su poslanici te stranke povukli sve amandmane koje su podneli na Predlog zakona o budžetu i nakon toga se narodni poslanici nisu više izjašnjavali o amandmanima.

Na kraju rasprave u pojedinostima za reč se javila ministarka finansija Diana Dragutinović koja je istakla da nije mogla da napravi budžet kojim bi svi bili zadovoljni i ponovila da je budžet za narednu godinu restriktivan.

Pošto je Narodna skupština obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o budžetu za 2009. godinu, predsednica Narodne skupštine Slavica Đukić-Dejanović odredila je ponedeljak, 29. decembar 2008. godine, sa početkom u 21,05 časova, kao Dan za glasanje.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje Narodna skupština usvojila je u celini Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2009. godinu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Nakon obavljenih konsultacija sa Vladom o preostalim tačkama dnevnog reda Pete sednice, predsednica Narodne skupštine obavestila je narodne poslanike da je Vlada povukla predložene zakone iz utvrđenog dnevnog reda pod rednim brojem 2,3,4,5,6,8 i 10.

Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres o tačkama 9, 11 i 12, predsednica Skupštine odredila je ponedeljak, 29. decembar 2008. godine, sa početkom u 23,52 časova, kao Dan za glasanje.

Narodna skupština usvojila je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat “Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou”) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Narodna skupština usvojila je i predloge odluka o prestanku dužnosti nosilaca pravosudnih funkcija i predloge odluka o izmenama i dopunama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

U Danu za glasanje, Narodna skupština je odlučivala o povredama Poslovnika na koje su tokom sednice ukazali narodni poslanici i odlučila da ni u jednom slučaju nisu povređeni članovi Poslovnika.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda i odlučivanje o njima, predsednica Narodne skupštine Slavica Đukić-Dejanović zaključila je Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2008. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
četvrtak, 24. septembar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja