Četvrtak, 8. decembar 2005.

Otvorena međunarodna konferencija «Borba protiv korupcije u Srbiji: Primena propisa i izazovi»

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković otvorio je danas, u Centru «Sava» u Beogradu, dvodnevnu međunarodnu konferenciju pod nazivom «Borba protiv korupcije u Srbiji: Primena propisa i izazovi», na poziv šefa Misije OEBS-a u SCG, Mauricija Masarija i predsednika organizacije Transparentnost – Srbija, Vladimira Goatija.


Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković otvorio je danas, u Centru «Sava» u Beogradu, dvodnevnu međunarodnu konferenciju pod nazivom «Borba protiv korupcije u Srbiji: Primena propisa i izazovi», na poziv šefa Misije OEBS-a u SCG, Mauricija Masarija i predsednika organizacije Transparentnost – Srbija, Vladimira Goatija.

Otvarajući konferenciju, predsednik Marković je istakao da je danas dobar dan za temu kakva je borba protiv korupcije, ne samo zato što je sutra 09. decembar Međunarodni dan borbe protiv korupcije, i zato što konferenciji prisustvuju oni ljudi koji se nalaze na čelu institucija čije je formiranje rezultat borbe protiv korupcije, već i zato što se danas u Narodnoj skupštini Republike Srbije glasa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije. Predsednik Marković je naveo da kada govorimo o korupciji, govorimo o ukazivanju na moguće izvore koristi, jer oni predstavljaju koruptivne izvore. U procesu ukazivanja na korupciju veliku ulogu imaju kako javnost i mediji, tako i međunarodne i specijalizovane organizacije koje se bave ovim problemom. «Što je društvo siromašnije, to je više korupcije. Što je društvo uređenije, to su koruptivni mehanizmi suptilniji. Nema društva u kome nema korupcije, ali najkorumpiranije je neuređeno društvo. Zato mi, kao društvo, treba da pokažemo građanima koliko je korupcija štetna, a svima onima koji ostvaruju koruptivnu korist da se korupcija ne isplati.», zaključio je predsednik Marković. Govoreći o doprinosu Narodne skupštine u borbi protiv korupcije, predsednik Marković je podsetio da je ovo najviše telo u zemlji donelo niz zakona koji predstavljaju okvir za suočavanje našeg društva sa problemom korupcije. «Zakoni se ili sprovode ili menjaju. U sprovođenju zakona mi smo se kao društvo najviše suočavali sa siromaštvom i neefikasnošću. Ali ono što je najopasnije jeste to da nisu svi nivoi vlasti upoznati sa donetim zakonima, prevashodno oni nivoi na koje se delovi tih zakona odnose i koji treba da ih sprovode», zaključio je predsednik Marković. Završavajući svoje izlaganje predsednik Marković je naveo da ovaj i slični skupovi treba da imaju za cilj da tema kakva je problem korupcije bude stalno prisutna u javnosti. On je naveo da zakonski okvir nije dovoljan, već samo predstavlja preduslov za rešavanje ovog problema. Nažalost korupcija je takav vid problema društva, da nijedan nivo vlasti nije pošteđen. On je naveo da je Narodna skupština tj, skupštinski pododbor pripremio, uz pomoć Misije OEBS-a i drugih organizacija, proverio i uporedio sa iskustvima drugih zemalja, zakon koji predstavlja kapu kontrole nad izvršnom vlašću, a to je Zakon o Vrhovnoj revizorskoj instituciji, koji je pre 20 dana Narodna skupština usvojila. «Taj zakon treba da budu makaze koje seku korupciju», istakako je predsednik Marković. Iskazujući svoju zabrinutost predsednik Marković je rekao: «Da li smo mi kao društvo spremni da se izborimo sa korupcijom. Vlada je rekla: da, Narodna skupština će danas izglasati Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije kao zakonski okvir za tu borbu, ali nema garancija. Telo koje će izglasati Nacionalnu strategiju nažalost nije uspelo sebe da zaštiti od pokušaja korupcije donošenjem Zakona o Narodnoj skupštini», istakao je predsednik Marković.

Međunarodna konferencija «Borba protiv korupcije u Srbiji: Primena propisa i izazovi» održava se 08. i 09. decembra 2005. godine u Beogradu u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori, organizacije Transparentnost – Srbija i Britanskog Saveta.


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5