3. mart 2023. Osnivački sastanak Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije

3. mart 2023. Osnivački sastanak Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije

Petak, 3. mart 2023.

Osnovan Parlamentarni forum za energetsku politiku Srbije u Trinaestom sazivu

Parlamentarni forum za energetsku politiku Srbije u Trinaestom sazivu održao je danas svoj osnivački sastanak, koji je otvorio predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić.


Predsednik Orlić istakao je da je ovo četvrti uzastopni saziv Narodne skupštine u kojem se ova neformalna grupa formira, sa ciljem da se bavi analizom politika i rešenja u veoma važnoj oblasti, kao što je energetika.

„Energetika se nalazi u pozadini svih drugih rešenja i politika, naročito u današnjem vremenu i specifičnim okolnostima tektonskih promena koje doživljava svet“, istakao je dr Orlić. On je naveo da su se desile velike promene paradigme i načina odnosa u različitim oblastima unutar energetike, imajući u vidu da je decenijama važilo da je nuklearna energija potencijalno najštetnija i najopasnija, a da danas postoji stav da je ona najbolje rešenje kada je reč o zaštiti životne sredine.

Predsednik Narodne skupštine ukazao je na velike krize koje su zadesile svet po pitanju izvora i transportnih kanala, pa do finalnog plasmana struje do potrošača. Dodao je da je aktuelna kriza i po pitanju odgovarajućeg skladištenja, proizvodnje struje i njene cene, u nekontrolisanim uslovima otvorenog tržišta kada se i cena nafte i cena gasa menja iz sata u sat.

„Zahvaljujući državnoj politici koju smo vodili i merama koje smo preduzimali, građani Srbije mogu da budu zadovoljni odgovorima koje smo pronašli u to teško vreme i obezbedili stabilno snabdevanje strujom i njenu finansijsku pristupačnost“, naglasio je dr Orlić. On je ocenio da je još mnogo pitanja pred nama na koje treba da tražimo odgovore i izazova sa kojima ćemo morati da se nosimo u budućnosti. Istakao je važan doprinos Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije, koji je bio mesto na kojem se vodio otvoren politički dijalog, ali i kvalitetna stručna rasprava i tražila rešenja kroz bavljenje strateškim aktima i kroz donošenje zakona.

Dosadašnja predsednica ovog neformalnog parlamentarnog foruma dr Aleksandra Tomić istakla je u uvodnom delu sastanka da Forum, od svog osnivanja 2015. godine do danas, beleži sve veći broj narodnih poslanika koji su zainteresovani za učešće u njegovom radu. Ovo je četvrti saziv Narodne skupštine u kome se osniva Parlamentarni forum za energetsku politiku Srbije, kao platforma za dijalog i razmenu ideja o energetskoj politici zemlje. Ona se posebno zahvalila međunarodnim partnerima i partnerima civilnog društva, koji su kao neparlamentarni članovi, doprinosili radu Parlamentarnog foruma i izrazila nadu da će se ovako dobra saradnja nastaviti i u ovom sazivu. Dr Tomić je podsetila da je ovaj forum bio prepoznat i priznat i od strane energetske zajednice sa kojom je Forum blisko sarađivao do sada. Ona je posebno naglasila ulogu Foruma koji je tokom 2021. godine razmatrao više predloga zakona iz tzv. zelene agende, čime je dao svoj doprinos otvaranju pregovaračkih poglavlja 4 – sloboda kretanja kapitala i 15 – energetika u procesu pristupanja Srbije EU.

„Pored toga što Parlamentarni forum, iako neformalan, predstavlja platformu za dijalog poslanika, predstavnika državnih organa, relevantnih stručnih institucija, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva, to je takođe i mesto na kome se mogu čuti informacije o planovima za unapređenje energetske politike zemlje, pripremiti na vreme amandmani na određena zakonska rešenja, ali i mesto za razmenu iskustava sa kolegama iz drugih zemalja kada su u pitanju teme iz oblasti energetike i zelene agende“, poručila je Tomić.

Nakon uvodnih izlaganja prisutni parlamentarni članovi Foruma, njih 31, od ukupno 47, jednoglasno su usvojili Odluku o osnivanju Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije, Pravila o radu Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije, a na predlog mr Milovana Drecuna izabrali dr Aleksandru Tomić za predsednicu Foruma i u ovom sazivu.

Nakon usvajanja osnivačkih akata i izbora predsednice Foruma, koja je izjavila da će nastaviti da održi kontinuitet u njegovom radu, članovi Foruma kratko su razmenili ideje o temama o kojima je potrebno razgovarati u narednom periodu.


Video (1)

Petak, 3. mart 2023. | osnivački sastanak Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije 03.03.2023.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2