Utorak, 11. septembar 2007. - Ponedeljak, 24. septembar 2007.

Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2007.godini

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Oliver Dulić sazvao je, na Zahtev 128 narodnih poslanika, Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godine za utorak, 11. septembar, sa početkom u 10 časova.Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Oliver Dulić sazvao je, na Zahtev 128 narodnih poslanika, Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godine za utorak, 11. septembar, sa početkom u 10 časova

U Zahtevu za održavanje sednice utvrđen je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državljanstvzu, koji je podnela Vlada,

2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi-CEFTA 2006, koji je podnela Vlada,

3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, koji je podnela Vlada,

4. Predlog zakona o potvrđivanju Kjoto Protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime, koji je podnela Vlada,

5. Predlog zakona o putnim ispravama, koji je podnela Vlada,

6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, koji je podnela Vlada,

7. Izbor predsednika, potpredsednika i članova Saveta Državne re vizorske institucije, sa Liste koju je podneo Odbor za finansije,

8. Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine dr Oliver Dulić,

9. Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslaničkas grupa manjina-Savez vojvođanskih Madžara-Lista za Sandžak-Unija Roma Srbije-Koalicija Albanaca Preševske doline

Obrazlažući Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije, ministar unutrašnjih poslova Dragan Jočić istakao je da se njime usklađuje oblast državljanstva sa Ustavom Srbije i sa promenama koje su nastale posle istupanja Crne Gore iz državne zajednice.

Izmenama i dopunama Zakona o državljanstvu Srbije biće rešen status crnogorskih državljana koji žive u Srbiji. Državljanima Crne Gore koji su 3. juna 2006. godine imali prebivalište na teritoriji Srbije biće omogućeno da, pod olakšanim uslovima, dobiju srpsko državljanstvo.

Ministar Jočić je naglasio da davanje srpskog državljanstva crnogorskim državljanima u Srbiji, kojih ima oko 250 000, neće biti uslovljeno njihovim brisanjem iz državljanstva Crne Gore. Osim toga, zakonskim izmenama biće omogućeno i crnogorskim državljanima, koji nisu imali prebivalište u Srbiji u vreme kada je ona postala pravni sledbenik državne zajednice, sticanje srpskog državljanstva pod olakšanim uslovima.

U nastavku sednice, vođena je načelna rasprava o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije.

Drugog dana rada (12. septembar), Narodna skupština je prvo zaključila pretres u načelu o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije, a zatim započela načelnu raspravu o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi –CEFTA 2006.

Obraćajući se narodnim poslanicima, ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić je podsetio da se radi o multilateralnom sporazumu, koji zamenjuje 32 bilateralna sporazuma o slobodnoj trgovini. On je rekao da je Sporazum 19. decembra 2006. godine potpisalo osam carinskih teritorija (Srbija, Crna Gora, Makedonija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Albanija, Moldavija i UNMIK, za teritoriju Kosova), kao i da su ga svi ratifikovali, osim naše zemlje.

Ministar Dinkić je istakao da Srbija sa tim zemljama ostvaruje 30 odsto izvoza, a osam odsto uvoza, dodajući da našoj zemlji odgovara liberalizacija spoljne trgovine, s obzirom na to da imamo jaču ekonomiju i da će nam sniženje barijera omogućiti još veći izvoz na ova tržišta. Sporazum, takođe, omogućava izvoz u treće zemlje po preferencijalnom režimu robe proizvedene od komponenti prethodno uvezenih iz neke od zemalja CEFTA, dok se sada domaćim proizvodom smatra samo onaj koji ima više od 51 odsto komponenti sa naše teritorije.

Dinkić je ukazao da će sva preduzeća sa teritorijie CEFTA od 1. maja 2010. godine imati tretman domaćeg ponuđača, jer sve članice do tada treba da obezbede nediskriminaciju u sistemu javnih nabavki. Novina je i to što je predviđeno formiranje zone potpuno slobodne trovine u regionu do 31. decembra 2010. godine, što znači da će se polako približavati carine ovih zemalja.

Dinkić je istakao da će od ratifikacije CEFTA sporazuma domaća privreda imati koristi, jer će postati konkurentnija i privući više investicija. Pa ipak, to je samo prvi korak, s obzirom na to da naš cilj mora da bude potpuna liberalizacija trovine sa zemljama Evropske unije, a do tada će nam CEFTA pomoći da naša privreda ojača i bude konkurentnija do ulaska Srbije u EU, naglasio je ministar privrede i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić.

U nastavku sednice, vođena je načelna rasprava o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi-CEFTA 2006.

U prepodnevnom radu sednice, 13. septembra, Narodna skupština okončala je načelnu raspravu o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi – CEFTA 2006.

U nastavku rada, obrazlažući Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, ministar finansija Mirko Cvetković istakao je da ovaj zakon reguliše važnu oblast u privrednom životu. Ova grana zapošljava u lancu od proizvodnje, prerade i trgovine duvanom oko 130 000 ljudi, a u poslednjih nekoliko godina u nju je investirano oko milijardu evra.

Cvetković je rekao da ove izmene i dopune imaju za cilj podizanje konkurentnosti domaće proizvodnje, pojednostavljuje se administriranje vezano za duvan i precizno se definišu obaveza otkupa duvana i neke druge kategorije.

Nakon toga, Narodna skupština obavila je načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu. Tokom rasprave, narodni poslanici su u više navrata ukazivali na povrede Poslovnika.

Predlog zakona o potvrđivanju Kjoto Protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime obrazložio je ministar zaštite životne sredine dr Saša Dragin.On je ukazao da je ratifikacija ovog sporazuma za Srbiju od vitalnog interesa zbog njenog uključivanja u evropske integracije, kao i privlačenja stranih investicija. Dragin je podsetio da je cilj ovog dokumenta smanjenje emisije štetnih gasova koji izazivaju efekat staklene bašte i time smanji brzina zagrevanja atmosfere.

Ministar Dragin je rekao da ekstremne klimatske promene nisu zaobišle ni naš region, zbog čega je važno da se Srbija, u okviru svojih mogućnosti, uključi u aktivnosti na smanjenju zagađenja. Ovim protokolom, kako je istakao, razvijene zemlje potpisnice su u obavezi da do 2012. godine smanje emisiju štetnih gasova za više od pet odsto, dok zemlje u razvoju, kao što je naša zemlja, nemaju tu obavezu. Takođe je istakao da će prihvatanjem ovog protokola Srbija imati koristi od ulaganja razvijenih zemalja u projekte čistih tehnologija.

Pozivajući narodne poslanike da glasaju za ovaj Predlog, ministar Dragin se osvrnuo na politički, pravni i ekonomski značaj potvrđivanja Kjoto sporazuma.

Koncept održivog razvoja postaje model društveno-ekonomskog razvoja, jačanja saradnje sa međunarodnom zajednicom u oblasti zaštite životne sredine i važan korak u međunarodnoj afirmaciji Srbije, kao i jačanju njene partnerske pozicije u međunarodnim odnosima.

Ministar Dragin je rekao da prihvatanjem Sporazuma šaljemo jasan signal da ćemo nastaviti sa implementacijom evropskih standarda u oblasti životne sredine, energetike i korišćenja obnovljivih izvora energije.

Narodna skupština je do kraja radnog dana zaključila pretres u načelu o Predlogu zakona o potvrđivanju Kjoto Protokola.

Petog dana rada, 17. septembra, Narodna skupština je obavila načelnu raspravu o Predlogu zakona o putnim ispravama. Obrazlažući Predlog zakona, ministar unutrašnjih poslova Dragan Jočić je istakao da su putne isprave sa državnim obeležjima Republike Srbije neophodne radi usklađivanja sa novim Ustavom Srbije, novim zakonom o državljanstvu i međunarodnim standardima. Donošenje ovog zakona je u skladu sa Akcionim planom Vlade za usklađivanje domaćih sa propisima Evropske unije.

Pravo na isprave zasniva se na državljanstvu i predviđa da svako ima pravo da se slobodno kreće, rekao je Jočić i dodao da to pravo može biti ograničeno u slučaju kršenja Ustava, radi zaštite javnog reda i mira i u slučaju sprečavanja širenja zaraznih bolesti.

Predlogom ovog zakona previđa se uvođenje novog obrasca putnih isprava koji garantuje pouzdanost i nepovredivost ličnih podataka sadržanih u dokumentu, sprečavanje njegove eventualne zloupotrebe, kao i brzu i jednostavnu identifikaciju pojedinca. Tehnička zaštita putnih isprava jedan je od bitnih uslova za približavanje „beloj šengenskoj listi“, naglasio je ministar Jočić i dodao da se time stvaraju i uslovi za lakše putovanje naših građana u inostranstvo.

Zakonom je predviđeno da izdavanje novih pasoša počne u martu iduće godine, dok će zamena starih pasoša trajati do 31. decembra 2008. godine. Rokovi važenja putne isprave smanjuju se sa deset na pet godina, a razlog za to su brze tehnološke promene u oblasti automatskog očitavanja podataka.

Jočić je, takođe, rekao da se zakonom predviđa smanjivanje broja putnih isprava, ukidanje zajedničkih pasoša i mogućnosti upisa deteta u pasoš jednog od roditelja. Pored toga, ukidaju se izlazne vize, a zbog jedinstvene procedure i tehnologije, pasoš će biti izrađivan samo u zemlji. Državljani Srbije u dijaspori zahtev za izdavanje pasoša moći će da podnesu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva.

U nastavku rada, Narodna skupština obavila je načelnu raspravu i o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Obrazlaženje vladinog predloga dao je ministar unutrašnjih poslova Dragan Jočić, koji je rekao da predložene izmene predstavljaju potpunu implementaciju Evropske konvencije o sprečavanju nasilja i da su rezultat prađenja nedostataka koji su uočeni od 2003. godine, kada je Zakon usvojen. Po njegovoj oceni, ove izmene treba da doprinesu i većoj efikasnosti i delotvornosti Zakona.

Jočić je istakao da se predloženim izmenama uvode nove obaveze sportskih klubova, navijača, redarskih službi, MUP-a, a pooštrene su i kazne. Kao najvažnije novine naveo je predlog da se sportski objekti otvaraju dva sata pre početka utakmice ili priredbe i da se povećavaju dužnost i obaveza svih učesnika sportskih priredbi i to sportskih saveza, klubova, redara, gostujućeg kluba, ali i MUP-a. Prema novim ovlašćenjima, MUP može da naredi navijačima kojim pravcem da se kreću, ali može i da zabrani održavanje sportskog događaja u određenim situacijama. Izmenama zakona zabranjuje se prodaja i konzumiranje alkohola na određenoj udaljenosti od sportskog objekta, a pooštravaju se i kaznene odredbe, tako da mnoge prekršajne odredbe postaju krivične, rekao je na kraju Jočić.

Narodna skupština je do kraja radnog dana zaključila pretres u načelu o ovom Predlogu zakona.

U nastavku rada, (18. septembar), Narodna skupština je obavila jedinstveni pretres o predlozima za izbor predsednika, potpredsednika i članova Saveta Državne revizorske institucije, sa Liste kandidata, koju je utvrdiio Odbor za finansije.

Narodna skupština je u popodnevnom delu rada obavila jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama i Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.


Sedmog dana rada (19. septembar) narodni poslanici su obavili pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije.

Narodna skupština je do kraja radnog dana vodila pretres o amandmanima podnetim na Predlog zakona o izmenama Zakona o duvanu.


Narodna skupština je osmog dana rada (20. septembar) obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu i o Predlogu zakona o putnim ispravama.


U prepodnevnom delu rada, 24. septembra Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

Pošto je Narodna skupština obavila pretres o svim tačkama dnevnog reda, predsednik Narodne skupštine Oliver Dulić je odredio Dan za glasanje u nastavku rada, u 15 časova.

U Danu za glasanje Narodna skupština je usvojila u celini Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi –CEFTA 2006, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu i Predlog zakona o potvrđivanju Kjoto Protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime.

Narodna skupština je usvojila u celini Predlog zakona o putnim ispravama i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

U nastavku rada Narodna skupština je za predsednika Saveta Državne revizorske institucije izabrala Radoslava Sretenovića, za potpredsednika Saveta Ljubicu Nedeljković, a za članove Saveta Zorana Tamaša, Ljiljanu Dmitrović-Šaponju, i Nataliju Ćatović.

Takođe, Narodna skupština je usvojila Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim institucijama i Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda i odlučivanje o njima, predsednik Dulić je zaključio Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
nedelja, 17. januar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja