15. april 2021. Osma sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini

15. april 2021. Osma sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini

Četvrtak, 15. april 2021.

Osma sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je Osmu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini, za četvrtak, 15. april 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova.


Pre utvrđivanja dnevnog reda, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Selma Kučević, prof. dr Jahja Fehratović, Đorđe Milićević i Nebojša Bakarec zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština utvrdila je dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, koji je podnela Vlada;
  2. Predlog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, koji je podnela Vlada;
  3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, koji je podnela Vlada;
  4. Predlog zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, koji je podnela Vlada i
  5. Predlog odluke o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da se obavi zajednički načelni pretres o tačkama 1, 2, 3. i 4. dnevnog reda sednice.

Prve četiri tačke dnevnog reda sednice, narodnim poslanicima, obrazložila je ovlašćeni predstavnik predlagača, potpredsednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike prof. dr Zorana Mihajlović.

U nastavku sednice, Narodna skupština započela je zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, Predlogu zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima i Predlogu zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je i zaključila zajednički načelni pretres o tačkama 1, 2, 3. i 4. dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 20. aprila, pre početka rada, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Samir Tandir, Marija Jevđić, Sanja Jefić Branković, Arpad Fremond, dr Nina Pavićević i Aleksandar Marković, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština započela je i obavila jedinstveni pretres o tački 5. dnevnog reda - Predlogu odluke o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

U nastavku rada, narodni poslanici razmotrili su u pojedinostima Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, Predlog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima i Predlog zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o tačkama 1. do 5. dnevnog reda sednice, predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić odredio je utorak, 20. april sa početkom u 18.30 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Osme sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, Narodna skupština usvojila je:

  1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, koji je podnela Vlada;
  2. Predlog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, koji je podnela Vlada;
  3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, koji je podnela Vlada;
  4. Predlog zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, koji je podnela Vlada i
  5. Predlog odluke o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i glasanje o svim tačkama dnevnog reda, predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić zaključio je Osmu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.


Video (10)

Četvrtak, 15. april 2021. | Osma sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini 15.04.2021.(I)

Četvrtak, 15. april 2021. | Osma sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini 15.04.2021.(II)

Četvrtak, 15. april 2021. | Osma sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini 15.04.2021.(III)

Četvrtak, 15. april 2021. | Osma sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini 15.04.2021.(IV)

Utorak, 20. april 2021. | nastavak Osme sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini 20.04.2021.(I)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 5