Ponedeljak, 24. april 2017.

Osma sednica Odbora za zdravlje i porodicu

Na sednici Odbora za zdravlje i porodicu, održanoj 24. aprila 2017. godine, članovi Odbora razmotrili su, u pojedinostima, Predlog zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i Predlog zakona o transfuzijskoj medicini, koje je podnela Vlada.


Na Predlog zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji narodni poslanici podneli su 57 amandmana, od kojih su Odbor i Vlada Republike Srbije prihvatili 12.

Na Predlog zakona o transfuzijskoj medicini podneto je 24 amandmana, od kojih su članovi Odbora i Vlada prihvatili 6.

U nastavku sednice Odbor je podneo tri amandmana na Predlog zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, na članove 19, 65 i 67, i dva amandmana na Predlog zakona o transfuzijskoj medicini, na članove 20 i 28.

Sednici su prisustvovali i predstavnici Ministarstva zdravlja, kao i Uprave za biomedicinu.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr sci. med. Darko Laketić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr Danica Bukvić, Olivera Ognjanović, dr Ljubica Mrdaković Todorović, prim. dr Vlado Babić, dr Dragana Barišić, Branka Stamenković, Desanka Repac, Danijela Stojadinović, Gordana Čomić, dr Vesna Rakonjac, dr Žarko Korać i dr Muamer Bačevac.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Ponedeljak, 24. april 2017. | Osma sednica Odbora za zdravlje i porodicu 24.04.2017.