Ponedeljak, 28. januar 2019.

Osma sednica Odbora za prava deteta

Na sednici, održanoj 28. januara, članovi Odbora razmotrili su Izveštaj o radu Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije, koji je podneo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.


Izveštaj je članovima Odbora obrazložila ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović i državna sekretarka Stana Božović. Ministarka je istakla da su nakon prvog izveštaja iz 2018. godine i koji je predstavljen Odboru, održane još dve sednice Saveta za prava deteta. Na sednicama su usvojene izmene i dopune Poslovnika o radu Saveta, usvojen je konačni Nacrt strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, u rad je pušten sajt Saveta za prava deteta, na kojem se zainteresovani mogu informisati o radu svih dosadašnjih aktivnosti Saveta. Na jednoj od održanih sednica formirana je i Radna grupa Nacionalnog plana akcije (NPA) za decu. Članovi Saveta upoznali su se sa dokumentom Mapa puta za eliminaciju zloupotrebe dečjeg rada. Na sednici Saveta predstavljene su i preporuke Saveta za ljudska prava UN u oblasti prava deteta, dobijene nakon predstavljanja izveštaja Republike Srbije za treći ciklus univerzalnog porodičnog pregleda. UNICEF i Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) su zajednički predstavili inicijativu za unapređenje merenja, praćenja i izveštavanja o javnoj potrošnji za decu u skladu sa preporukom Komiteta za prava deteta. Predstavljen je i predlog Akcionog plana koji prati Strategiju za prevenciju i zaštitu dece od nasilja i koji će se donositi dvogodišnje. Na petoj sednici Saveta, održane početkom novembra prošle godine, članovi Saveta upoznali su se sa koracima preduzetim po pitanju realizacije odluke sa prethodne sednice koja se tiče javne potrošnje za decu.

Na jednoj od održanih sednica Savet je razmotrio predložen Nacrt zakon o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta. U skladu sa Programom rada za 2018. godinu, članovima Saveta predstavljena je i Analiza o dostupnosti usluga na lokalnom nivou deci iz romske zajednice. Na dalje, članovi Saveta upoznati su i sa polugodišnjim Izveštajem o radu Međuministarskog operativnog tima za zaštitu dece od nasilja. Posebna radna grupa za rani razvoj dece predstavila je svoj plan rada za 2019. godinu, a predstavljen je i nastavak projekta „Eliminacija najgorih oblika dečjeg rada“, koja će se sprovoditi u saradnji sa Ministarstvom rada SAD. Predstavnik MODS, članovima Saveta, obrazložio je preporuke za razvoj i unapređenje mera, usluga i programa za sprečavanje izdvajanja dece iz porodica, odnosno za povratak dece u primarnu porodicu ukoliko je do razdvajanja dece došlo. Takođe, članovi Saveta upoznali su se sa smernicama i praksama UNICEF globalne Inicijative za gradove i opštine po meri dece.

U toku prethodne godine Savet je realizovao odluku o pokretanju inicijative za pristupanje Srbije Globalnom partnerstvu za zaustavljanje nasilja nad decom, predstavljen je prvi izveštaj o radu Saveta Odboru za prava deteta, obeležen je 20. novembar, kao Svetski dan deteta, u kom je učestvovala i Narodna skupština.

Članovi Odbora odredili su i člana Odbora za pristupanje, formiranju i delovanju Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova u Republici Srbiji, za koje je određena narodna poslanica Sandra Božović.

Sednici je predsedavala zamenica predsednice Odbora Nada Lazić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Veroljub Arsić, prof. dr Vladimir Marinković, Gordana Čomić, Milanka Jevtović Vukojičić, Nataša Mihailović Vacić, Marko Đurišić, Ana Karadžić, Arpad Fremond, dr Danijela Stojadinović, dr Sanda Rašković Ivić, Nataša Mićić i Sandra Božić.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Ponedeljak, 28. januar 2019. | Osma sednica Odbora za prava deteta 28.01.2019.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
subota, 7. decembar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja