Ponedeljak, 10. decembar 2007.

Osma sednica Odbora za finansije

Odbor za finansije održao je Osmu sednicu 10. decembra, kojoj je predsedavala predsednik Odbora Jorgovanka Tabaković.Odbor za finansije održao je Osmu sednicu 10. decembra, kojoj je predsedavala predsednik Odbora Jorgovanka Tabaković. Članovi Odbora su razmatrali Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu sa Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2008. godinu, sa projekcijama za 2009. i 2010. godinu i predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2008. godinu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Odbor je takođe razmatrao i predloge zakona o budžetskom sistemu, o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća, o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, kao i Predlog finansijskog plana Državne revizorske institucije za 2008. godinu.

Sednici je prisustvovao ministar finansija Mirko Cvetković sa saradnicima i predsednik Saveta Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović.

Ministar finansija predstavio je članovima Odbora Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu i prateće finansijske zakone, istakavši da je predviđeni budžet i razvojni i socijalni. Ovim Predlogom budžeta država se vraća u redovan budžetski kalendar, a sam budžet predstavlja kontinuitet politike koja je demonstrirana u budžetu za 2007. godinu. Masa plata budžetskih korisnika iznosi oko 176 milijardi dinara, što je posledica rasta iz 2007. godine. Usled prevelikog rasta plata u 2007. godini došlo je do zaostajanja rasta penzija, tako da one iznose u decembru 2007. godine 50% prosečne plate. Budžet za 2008. godinu predviđa korekciju penzija na 60% prosečne plate, što dovodi do jednokratnog porasta penzija od oko 12% već u januaru 2008. godine.

Predlogom zakona o budžetskom sistemu, po rečima ministra, uvodi se bitna novina, a to je mogućnost izrade budžeta ne samo za jednu, već za dve ili tri godine.

Predlog finansijskog plana Državne revizorske institucije za 2008. godinu, članovima Odbora predstavio je predsednik Saveta Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović. S obzirom da Ministarstvo finansija nije prihvatilo Predlog finansijskog plana, umanjivši Državnoj revizorskoj instituciji tražena sredstva u budžetu za gotovo polovinu, Odbor je zatražio od Državne revizorske institucije da dostavi, u što kraćem roku uporedni predlog traženih i odobrenih sredstava, kako bi se članovi Odbora izjasnili o ovom Predlogu.

Nakon obavljenje rasprave po svim tačkama dnevnog reda Odbor je prihvatio u načelu predloge zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu sa Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2008. godinu, sa projekcijama za 2009. i 2010. godinu i predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2008. godinu Republičkog fonda za za penzijsko i invlaidsko osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, o budžetskom sistemu, o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća, o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5