Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine

Beograd

Četvrtak, 3. decembar 2020.

Osma sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održao je 3. decembra sednicu van sedišta Narodne skupštine, u hotelu Metropol u Beogradu, na kojoj je predstavljen Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Niša za 2019. godinu.


3. decembar 2020. Osma sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

3. decembar 2020. Osma sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Sednici su, pored članova i zamenika članova Odbora, prisustvovali i predsednik Saveta Državne revizorske institucije (DRI) dr Duško Pejović sa sasradnicima i predstavnici Grada Niša.

Predsednik Saveta DRI dr Duško Pejović je naveo da je izvršena revizija priloženih finansijskih izveštaja Grada Niša za 2019. godinu, i da je ocenjeno da su pripremljeni u skladu sa zakonom i propisima, ali da su utvrđene određene nepravilnosti zbog kojih nije bilo moguće da DRI da pozitivno mišljenje, već je dato mišljenje sa rezervom. Pejović je detaljno ukazao na šta je DRI skrenula pažnju, kao i na date preporuke. Utvrđene nepravilnosti su razvrstane po prioritetima, odnosno redosledu po kojem treba da budu otklonjene, naveo je predsednik Saveta DRI i izrazio očekivanje da će u odazivnom izveštaju Grad Niš otkloniti nepravilnosti prvog prioriteta, koje je moguće u roku od 90 dana ispraviti.

U nastavku, održana je sednica Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama DRI, na kojoj su razmotreni sektorski izveštaji Državne revizorske institucije – Sektor broj 2 i Sektor broj 4. Nakon razmatranja, Odbor je na predlog Pododbora prihvatio navedene sektorske izveštaje, kao i to da se prodlozi zaključaka povodom razmatranja tih izveštaja utvrde na nekoj od narednih sednica Odbora.

U nastavku sednice, predsednik Saveta DRI predstavio je Izveštaj o reviziji završnog računa budžeta Republike Srbije za 2019. godinu. U okviru ove revizije, obuhvaćeni su finansijski izveštaji 26 subjekta revizije, od čega je 17 direktnih budžetskih korisnika i devet indirektnih, naveo je Pejović. Od tog broja, izraženo je 13 pozitivnih mišljenja i 13 mišljenja sa rezervom, naveo je dr Duško Pejović i dodao da nije bilo negativnih ocena, ni uzdržavanja od davanja ocena. Članovima Odbora detaljno je predstavio nalaze, preporuke i mere preduzete u postupku revizije, ističući da je dato ukupno 110 preporuka. I u ovom slučaju, izrazio je očekivanje da će u odazivnom izveštaju biti otklonjene nepravilnosti koje je moguće u roku od 90 dana ispraviti.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Viktor Jevtović, Zoran Bojanić, Duško Tarbuk, Olivera Pešić, Ana Beloica, Goran Kovačević, Svetlana Milijić, Bratimir Vasiljević, Zoran Tomić, Ana Čarapić, Uglješa Marković, Radovan Tvrdišić, Vojislav Vujić i dr Milorad Mijatović.

Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine održavaju se uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.


Video (1)

Četvrtak, 3. decembar 2020. | Osma sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 03.12.2020.

Beograd: Foto galerija

Ostale sednice ovog odbora

Petak, 17. decembar 2021. 56. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Vranje Ima fotografija Ima video snimaka
Utorak, 14. septembar 2021. 42. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Vrnjačka Banja Ima fotografija Ima video snimaka
Utorak, 15. jun 2021. 33. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Aranđelovac Ima fotografija Ima video snimaka
Ponedeljak, 5. april 2021. 27. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Sremska Mitrovica Ima fotografija Ima video snimaka
Utorak, 22. decembar 2020. 16. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Vrdnik Ima fotografija
Ponedeljak, 21. decembar 2020. 15. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Novi Sad Ima fotografija Ima video snimaka
Sreda, 18. novembar 2020. Šesta sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Beograd Ima fotografija Ima video snimaka
Petak, 1. novembar 2019. 91. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Čačak Ima fotografija Ima video snimaka
Petak, 6. septembar 2019. 84. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zrenjanin Ima fotografija Ima video snimaka
Petak, 31. maj 2019. 76. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Kruševac Ima fotografija Ima video snimaka
Utorak, 18. septembar 2018. 55. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Leskovac Ima fotografija Ima video snimaka
Sreda, 18. jul 2018. 52. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Subotica Ima fotografija Ima video snimaka
Sreda, 30. avgust 2017. 27. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Novi Sad Ima fotografija Ima video snimaka
Četvrtak, 17. septembar 2015. 62. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Beograd Ima fotografija Ima video snimaka

Obratite se odboru Narodne skupštine

Popunite formular i pošaljite poruku

Ukoliko želite da se obratite nekom od odobra Narodne skupštine, popunite formular prikazan ispod sa neophodnim podacima i kliknite na dugme Pošalji.

**Od tri ponuđena kontakta (telefon, adresa i e-mail) obavezno je popuniti bar jedan.

Poruka može imati maksimalno 1000 karaktera.

Polja obeležena zvezdicom (*) su neophodna da biste poslali formular.

Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine se organizuju i ova podstrana je izrađena uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.
Stavovi i sadržaj na ovoj podstrani ne predstavljaju nužno stanovište UNDP i SDC.