Četvrtak, 27. decembar 2007. - Subota, 29. decembar 2007.

Osma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini

Predsednik Narodne skupštine Oliver Dulić sazvao je Osmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini za 27. decembar sa početkom u 16.00 časova.Predsednik Narodne skupštine Oliver Dulić sazvao je Osmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini za 27. decembar sa početkom u 16.00 časova.

Narodna skupština je usvojila sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, koji je podnela Vlada,

2. Predlog zakona o lokalnoj samoupravi, koji je podnela Vlada,

3. Predlog zakona o lokalnim izborima, koji je podnela Vlada,

4. Predlog zakona o glavnom gradu, koji je podnela Vlada.

Prvog dana rada, na početku zajedničkog načelnog pretresa o predlozima zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, o lokalnoj samoupravi, o lokalnim izborima i o glavnom gradu, obrazloženje predloženih zakona dao je ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković.

Ministar Marković je istakao da je set sistemskih zakona o lokalnoj samoupravi izrađen na osnovu analize stanja u lokalnim samoupravama sa ciljem da se obezbedi stabilnost u lokalnim samoupravama i dalja decentralizacija u meri koja će omogućiti dalji razvoj. Prema Predlogu zakona o teritorijalnoj organizaciji formiran je veći broj od dosadašnjeg jedinica lokalne samouprave sa svojstvom grada, pa će Srbija imati 23 opštine i 24 grada, uključujući Beograd.

Ministar Marković se posebno osvrnuo na najznačajnije novine u Predlogu zakona o lokalnim izborima. Zakonskim predlogom je predviđen izborni cenzus od pet odsto, manjine i dalje uživaju zaštitu, na novi način se formira izborna lista prema novim uslovima za kandidovanje, a poboljšanja su preložena i u formiranju i radu organa za sprovođenje izbora. Takođe je dodao da je predviđeno da se prvi lokalni izbori po stupanju na snagu ovog zakona održe u roku koji ne može biti kraći od 120 dana ni duži od 180 dana od dana raspisivanja izbora, kako bi se sa zakonom uskladili akti lokalnih samouprava. Milan Marković je ukratno upoznao narodne poslanike i sa najznačajnijim rešenjima u Predlogu zakona o glavnom gradu.

Do kraja dana, u produženom radu Narodna skupština je obavila zajednički načelni pretres o predlozima zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, o lokalnoj samoupravi, o lokalnim izborima i o glavnom gradu.

Dan za glasanje

Drugog dana rada, 29. decembra, Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o predlozima zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, o lokalnoj samoupravi, o lokalnim izborima i o glavnom gradu.

U Danu za glasanje, koji je predsednik Oliver Dulić odredio po okončanju pretresa u pojedinostima o svim predloženim zakonima, Narodna skupština je usvojila u celini Predlog zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, Predlog zakona o lokalnoj samoupravi, Predlog zakona o lokalnim izborima i Predlog zakona o glavnom gradu.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda i odlučivanje o njima, predsednik Dulić je zaključio Osmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2