Sreda, 11. jul 2007.

Određen Dan za glasanje o Predlogu zakona o izmenama Zakona o državnim službenicima

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Oliver Dulić odredio je petak, 13. jul sa početkom u 10 časova, kao Dan za glasanje o jedinoj tački dnevnog reda sednice Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini.Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Oliver Dulić odredio je petak, 13. jul sa početkom u 10 časova, kao Dan za glasanje o jedinoj tački dnevnog reda sednice Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini.

Narodni poslanici će glasati o Predlogu zakona o izmenama Zakona o državnim službenicima, koji je podnela Vlada.

Glasanje će se održati u zgradi Narodne skupštine u Beogradu, Ulica kralja Milana 14.