26.jun 2013. Javno slušanje „Izveštaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2012.godinu“

26.jun 2013. Javno slušanje „Izveštaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2012.godinu“

Sreda, 26. jun 2013. 01:00

Održano javno slušanje povodom obeležavanja Međunarodnog dana podrške žrtvama torture

U organizaciji Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, danas je u Domu Narodne skupštine održano javno slušanje na temu: „Izveštaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2012. godinu“.


Javnom slušanju prisustvovali su narodni poslanici, predstavnici diplomatskog kora, nadležnih minstarstava, nezavisnih institucija i organa lokalne samouprave, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva.

Učesnike javnog slušanja, koje je organizovano povodom obeležavanja Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, pozdravili su Meho Omerović, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine i Petar Petrović, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava Meho Omerović je podsetio da je, u skladu sa Zakonom o ratifikaciji Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka, Republika Srbija u junu 2011. godine ustanovila Nacionalni mehanizam za prevenciju torture (NPM), sa zadatkom da, u okviru svojih ovlašćenja, zakonodavnoj i izvršnoj vlasti daje preporuke, mišljenja u cilju sprečavanja torture. On je dodao da je položaj i tretman ovih lica u Srbiji često ispod propisanih minimuma, kao i da se Srbija obavezala da će svoje građane štititi od torture, naročito u javnim institucijama i ustanovama kao što su zatvori, pritvori, bolnice.

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Petar Petrović je ukazao na značaj održavanja ovog javnog slušanja na dan obeležavanja Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, kao i na to da je ovo prvi put da se u Narodnoj skupštini predstavlja Nacionalni mehanizam za prevenciju torture. Podsećajući da je Srbija potpisnica svih međunarodnih ugovora kojima se zabranjuje tortura, Petrović je izrazio nadu da će ovaj izveštaj približiti stanje ljudskih prava kada su u pitanju lica lišena slobode, lica u zatvorima i psihijatrijskim bolnicama i podsećati nas da učinimo makar jedan korak na poboljšanju ovog teškog stanja u oblasti ljudskih prava.

Zaštitnik građana, Saša Janković predstavio je zatim Izvešaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2012. godinu. Naveo je da je tokom prošle godine u okviru institucije Zaštitnika prava građana organizovana posebna jedinica - Nacionalni mehanizam za prevenciju torture (NPM) koji se bavi prevencijom torture u ustanovama u kojima su smeštena lica lišena slobode. NPM je tokom prošle godine obavio 69 poseta u ustanovama u kojima su smeštena lica lišena slobode i to su bile policijske stanice, zatvori, psihijatrijske bolnice, ustanove socijalne zaštite, domovi za stare, centri za azil, a najveća tortura zabeležena je u zatvorima i pritvorima. Janković je naglasio da tortura u ustanovama u kojima su lica lišena slobode ne postoji organizovano od strane sistema, ali su izraženi pojedinačni slučajevi. Kada je reč o uslovima u kojima zatvorenici borave, veliki broj osuđenika osuđen na višegodišnje kazne smešten je u skučenim i neuslovnim prostorijama, a posebno loše stanje je u psihijatrijskim bolnicama. Janković je rekao da očekuje da će ovo javno slušanje biti početak buđenja svesti i da će svi ljudi imati pravo na ljudsko dostojanstvo.

Učesnici javnog slušanja su u diskusiji skrenuli pažnju na brojne probleme koje imaju lica lišena slobode, a predstavnici nevladinog sektora su ukazali na posebno loše stanje u psihijatrijskim bolnicama i zatvorima. Bolji smeštajni i životni uslovi lica lišenih slobode, kao i zbrinjavanje psihijatrijskih pacijenata u zajednici uslov su za iskorenjivanje zlostavljanja u Srbiji, rečeno je u diskusiji i istaknuto da treba učiniti dodatne napore svih, pre svega državnih institucija, kako bi se postigao cilj, a to je da u državi više ne bude zlostavljanja i da se iskoreni tortura iz našeg društva.

Zaključujući javno slušanje, Meho Omerović je rekao da će, saglasno članu 84. Poslovnika Narodne skupštine, biti pripremljena informacija sa stavovima i predlozima i da će biti dostavljena predsedniku Narodne skupštine, članovima odbora i svim učesnicima javnog slušanja.

Javno slušanje je organizovano uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) kroz projekat “Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”, koji se sprovodi u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije.Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5