18. april 2013. Učesnici javnog slušanja o konceptu javnotužilačke istrage

18. april 2013. Učesnici javnog slušanja o konceptu javnotužilačke istrage

Četvrtak, 18. april 2013.

Održano javno slušanje o konceptu javnotužilačke istrage

U organizaciji Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, danas je u Domu Narodne skupštine održano javno slušanje na temu: „Koncept javnotužilačke istrage, sa osvrtom na uporednopravno iskustvo Savezne Republike Nemačke“.


Skup je otvorio mr Vladimir Cvijan, predsednik Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i, u ime predsednika Narodne skupštine i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, pozdravio učesnike. Istakao je da je javno slušanje organizovano s ciljem da se čuju mišljenje tužilaca, advokata, sudija i svih drugih zainteresovanih u vezi sa konceptom tužilačke istrage koji uskoro treba da zaživi u Srbiji. Cvijan je ocenio da je za Srbiju, naročito u trenutku kada se vodi beskompromisna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, veoma važno da svi principi tužilačke istrage budu dosledno primenjeni.
Dr Štefan Pirner, regionalni direktor Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) je rekao da je Fondacija prisutna u Srbiji od 2000. godine i da uspešno sarađuje sa pravosudnim organima. Težište delatnosti je na reformi krivičnog postupka, koji u Srbiji treba da se temelji na načelima evropskog prava.
Branko Stamenković, zamenik Višeg javnog tužioca u Beogradu i Posebni tužilac za visokotehnološki kriminal govorio je o aspektima krivičnog postupka i iskustvima u primeni novog Zakonika o krivičnom postupku. Ocenio je da su dosadašnja iskustva pozitivna i da će javna tužilaštva u Srbiji biti spremna da od oktobra 2013. godine u potpunosti počnu primenjivati novi ZKP.
U uvodnom izlaganju dr Jirgen Den, ekspert iz SR Nemačke i bivši savezni republički tužilac je naveo da je u Nemačkoj tužilačka istraga počela da se primenjuje 1977. godine i da se veoma uspešno sprovodi. Objasnio je da istražne radnje obavlja tužilac samostalno ili kroz pomoćne organe - policiju kao produženu ruku tužilaštva i Poresku službu.
Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu dr Milan Škulić je ocenio da je dosta urađeno na uvođenju tužilačke istrage, ali da rešenja iz ZKP ne garantuju efikasnost postupka i da je pitanje je koliko su tužilaštva u Srbiji spremna za primenu tog zakona. Dodao je da bi država možda trebalo da razmotri mogućnost donošenja novog Zakona pošto postojeća rešenja unose nepotrebne komplikacije u postupku. Dr Goran Ilić, zamenik republičkog javnog tužioca je rekao da se ne zalaže za tužilačku istragu po svaku cenu i istakao da će podržati novi ZKP ukoliko bude omogućio efikasnije i fer suđenje i brže donošenje objektivnih odluka.
Milisav Čogurić, pomoćnik ministra pravde i državne uprave obavestio je učesnike javnog slušanja o toku priprema i aktivnostima koje se sprovode u reformi pravosuđa. Naveo je da se pred Narodnom skupštinom nalaze četiri zakona iz oblasti pravosuđa i da su predložene izmene i dopune Zakona o sudijama, Zakona o uređenju sudova i Zakona o javnom tužilaštvu. Predloženi zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, po njegovoj oceni, treba da uredi sistem pravosudnih organa da budu efikasniji i racionalniji i obezbedi bolji pristup građana pravosudnim organima. Kad je reč o tužilačkoj istrazi, koja će se početi primenjivati od okotobra ove godine, Čogurić je rekao da očekuje da će ona učiniti da krivični postupak bude racionalniji i efikasniji i najavio i skore izmene ZKP, pre uvođenja tužilačke istrage.
U diskusiji su narodni poslanici i predstavnici tužilaštava i sudova iz više gradova u Srbiji, kao i predsednik Advokatske komore, razmenili mišljenja u vezi sa stvaranjem uslova za primenu koncepta javnotužilačke istrage u Srbiji. Složili su se da je uvođenje ovakvog koncepta dobro, ali i da je neophodno nemačka iskustva, o kojima je bilo reči na ovom javnom slušanju, prilagoditi srpskom mentalitetu i običajima.
Predsednik Odbora Vladimir Cvijan je, na kraju diskusije istakao da je javno slušanje pokazalo da je korisno da se razmene mišljenja i čuju druga iskustva. Između ostalog, zaključio je da je dobro što će od 15.oktobra 2013. godine prestati dvojna primena Zakonika o krivičnom postupku, da će nova rešenja iz ZKP biti efikasnija i da su svi podržali uvođenje tužilačke istrage. Zaključci sa javnog slušanja će biti dostavljeni nadležnim organima i ministarstvima.
Pored narodnih poslanika, javnom slušanju prisustvovali su predstavnici osnovnih javnih tužilaštava i apelacionih sudova iz cele Srbije, Advokatske komore Srbije, nadležnih ministarstava, međunarodnih i nevladinih organizacija, kao i domaći eksperti i stručnjaci iz SR Nemačke.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
utorak, 7. februar

Ceo kalendar dogadjaja