Petak, 25. novembar 2011.

Održano javno slušanje na temu “Interresorna saradnja i mehanizmi podrške žrtvama nasilja“

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Odbor za ravnopravnost održao je danas javno slušanje na temu „Interresorna saradnja i mehanizmi podrške žrtvama nasilja“.


Javno slušanje je otvorila predsednica Odbora za ravnopravnost polova Gordana Paunović-Milosavljević ističući da su nasilje nad ženama, prostitucija i trgovina ženama alarmantni problemi našeg društva i da će današnje javno slušanje doprineti snažnijoj interresornoj saradnji i mehanizmima podrške žrtvama nasilja. Predsednica Odbora naglasila je da Odbor za ravnopravnost polova ima odličnu saradnju sa Savetom za rodnu ravnopravnost, kao i sa vladinim i nevladinim sektorom.

Državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalne politike i predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Snežana Lakićević naglasila je da je juče u Vladi usvojen Opšti protokol o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodicii partnerskim odnosima, kao i da Ministarstvo započinje kampanju Ne okreći leđa nasilju- prijavi ga. Ovaj protokol sadrži preporuke Konvencije Saveta Evrope. Lakićević je istakla da je ove godine 46 žena izgubilo život zbog nasilja, a da su dva pripadnika MUP-a ubijena pri intervenciji u suzbijanju nasilja nad ženama.

Direktorka Uprave za rodnu ravnopravnost, Natalija Mićunović govorila je o neophodnosti uspostavljanja interresorne saradnje i razvoju mehanizama podrške žrtvama nasilja i pohvalila je medijsku kampanju i odličnu saradnju sa Odborom.

Savetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Slavica Radovanović naglasila je da MUP od 2006. godine obučava kadrove za suzbijanje nasilja i sprovodi Strategiju o suzbijanju nasilja.Takođe je istakla da MUP poseduje nekoliko modula za suzbijanje nasilja, i da sarađuje sa Autonomnim ženskim centrom, UNDP-om, Vladom Kraljevine Norveške, izvršnim većem AP Vojvodine i mnogim drugim organizacijama.

Stanislava Otašević ispred Centra za promociju zdravlja žena predstavila je Poseban protokol – instrument zaštite žena izloženih rodno uslovljenom nasilju koji ima za cilj povećanje stope prijava nasilja,smanjenje broja ubistava i povećanja broja osuđenih.Protokol definiše procedure u zdravstvenim ustanovama, ulogu zdravstvenih radnika u pružanjupomoći žrtvama nasilja i primere dobre prakse, izjavila je Otašević.

Učešće u diskusiji su uzeli i Silvija Kranjc ispred Centra za socijalni rad Sombor, načelnik saobraćjne policije Milan Glumac, prof. dr Zorica Mršević ispred Fakulteta za evropske političko-pravne studije, koordintorka UNDP-a Vesna Jarić, načelnica Odeljenja za prava lica sa invaliditetom u stručnoj službi zaštitnika građana Dragana Grabovica, Zorana Antonijević ispred Misije OEBS u Srbiji,kao i narodni poslanici Donka Banović, Milica Vojić-Marković, Zlata Đerić, Jelena Budimirović i Miletić Mihajlović.

Učesnici javnog slušanja su se složili da je potrebno i dalje jačati saradnju sa nezavisnim regulatornim telima, nevladinim sektorom i podizati svest o nasilju nad ženama.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1