9. februar 2021. Osnivački sastanak Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije

9. februar 2021. Osnivački sastanak Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije

Utorak, 9. februar 2021.

Održan osnivački sastanak Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije

Obraćajući se na osnivačkom sastanku Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije, predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić je istakao da ovaj Forum predstavlja moderan vid umrežavanja, razmene informacija i inicijativa svih onih koji mogu da doprinesu razvoju naše politike u oblasti energetike.


Dačić je ovom prilikom rekao da je energetska politika danas u vrhu prioriteta svake države, kao i da se u njoj prepliću i pitanja iz sfere bezbednosti, diplomatije, ekonomije, pa i javnog zdravlja i zaštite prirode. Predsednik Narodne skupštine je naglasio važnost činjenice da Forum čini veoma širok krug učesnika – iz parlamenta, Vlade, nadležnih agencija, javnih preduzeća i drugih kompanija, lokalnih samouprava, nevladinog sektora, a sve sa ciljem da stalnom razmenom informacija i inicijativa pomognu donosiocima odluka da te odluke budu u najboljem interesu naše zemlje.

U svom uvodnom obraćanju, predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava dr Aleksandra Tomić upoznala je prisutne sa dosadašnjim radom i rezultatima koje je Forum postigao, od svog nastajanja 2015. godine. Ona je naglasila da to radno telo kontinuirano prati međunarodna kretanja i promene u svetu koje su, kako kaže, od izuzetnog značaja jer smo okruženi ograničenjima, odnosno sve je veći rast troškova kada je u pitanju zaštita životne sredine, a sve manje rezerve energenata. Ona je istakla da su aktivnosti Foruma komplementarne sa aktivnostima drugih institucija, te da predstavlja idealnu platformu za generisanje informacija, ideja i znanja i kreiranje naprednih politika. Tomić je podsetila da su Domu Narodne skupštine, Predsedništvu Republike Srbije i Palati Srbija, u saradnji sa nemačkom razvojnom agencijom GIZ, uručeni energetski pasoši, sa idejom da te važne institucije krenu u rekonstruisanje svojih fasada, kako bi se dobila energetski efikasna zdanja, i time dao primer svima u državi kako treba raditi i ulagati u taj sektor.

Potpredsednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike prof. dr Zorana Mihajlović je navela da se ove godine očekuju fundamentalne promene u oblasti energetske politike Srbije i energetske tranzicije, kroz dopune i izmene zakonskih rešenja. Istakla je da će se pred parlamentom uskoro naći izmene i dopune zakona o energetici, izmene i dopune zakona i rudarstvu i geološkim istraživanjima, kao i dva nova zakona, zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije i zakon o obnovljivim izvorima energije. Mihajlović je ukazala na značaj uvođenja aukcije kao potpuno novog i modernog načina konkurencije između proizvođača električne energije i ocenila da solarne elektrane, solarni paneli, vetro-elektrane i bio mase moraju biti u većoj upotrebi za proizvodnju zelene električne energije. Mihajlović je naglasila da će novim zakonom o obnovljivim izvorima energije biti obuhvaćena novina koja se odnosi na to, da se na svakoj zgradi, firmi, kući, sportskoj i fabričkoj hali postave solarni paneli, kako bi se obezbedila sve veća proizvodnja zelene električne energije a smanjili troškovi plemenite električne energije, koja se dobija iz prljavih izvora energije.

Učesnici sastanka, pored narodnih poslanika, bili su i predstavnici nevladinih organizacija koji su članovi Nacionalnog konventa o EU, Agencije za energetiku i ostali predstavnici zainteresovane javnosti. Dr Aleksandra Tomić je obavestila prisutne da je 23 narodna poslanika potpisalo Odluku o osnivanju Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije, te da će ovaj Forum nastaviti sa radom i u novom sazivu Narodne skupštine. Na predlog potpredsednika Narodne skupštine dr Vladimira Orlića, za predsednicu Foruma, kao i u prethodna dva saziva Narodne skupštine, jednoglasno je izabrana dr Aleksandra Tomić. Tom prilikom su utvrđena i Pravila o radu ove neformalne parlamentarane grupe.

Snežana Petrović, članica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku informisala je učesnike sastanka o učešću delegacije Narodne skupštine na sastancima Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice u prethodnom periodu. Ukazala je na niz tema koje su razmatrane na tim sastancima, koji se održavaju dva puta godišnje.

Zaključujući osnivački sastanak Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije, dr Aleksandra Tomić najavila je da će se u skorijem periodu održati novi sastanak ovog Foruma.


Video (1)

Utorak, 9. februar 2021. | osnivački sastanak Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije 09.02.2021.