18. januar 2017. Učesnici Trećeg sastanka Ekonomskog kokusa

18. januar 2017. Učesnici Trećeg sastanka Ekonomskog kokusa

Sreda, 18. januar 2017.

Održan Treći sastanak Ekonomskog kokusa

Članovi Ekonomskog kokusa, prof. dr Vladimir Marinković, Žarko Mićin, Ognjen Pantović i Goran Ćirić, održali su sastanak sa predstavnicima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, NALED-a i predstavnika privrednih preduzeća Saveza za e-upravu, a tema razgovora bio je Nacrt zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.


Na sastanku je rečeno da cilj Nacrta zakona pre svega da se poslovanje odvija brže i efikasnije, kao i da se smanje troškovi poslovanja, ali i da se razvije tržište od poverenja i ubrza proces rada organa javnih vlasti i privrednih subjekata, a da se korisnicima javnih i drugih usluga olakša pristup usluga. Još jedna od povoljnosti koja bi se uredila donošenjem Zakona jeste usluga elektronskog potpisa, kojoj bi korisnik mogao da pristupi onlajn i ne bi morao da koristi elektronsku karticu za potpis. Pomoćnik ministara trgovine, turizma i telekomunikacija Sava Savić, istakao je da Nacrt zakona predviđa punovažnost dokumenta, koja će obezbediti da se elektronski dokumenti vrednuju kao i papirni.

Predstavnici NALED-a i predstavnici privrednih preduzeća Saveza za e-upravu, dali su svoje predloge na članove Nacrta zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, a kojim bi se odredbe Nacrta zakona upotpunile i jasnije definisale. Jedan od predloga koji su bili dati od strane eminentnih privrednih preduzeća odnosili su se na omogućavanje dugotrajnog čuvanja poslovne dokumentacije u elektronskom obliku i uništavanje prethodno digitalizovane papirne dokumentacije, koja bi privredi donele velike uštede i oslobodilo sredstva za ulaganja, a otvorila bi se mogućnost i novih radnih mesta.

Nacrt zakona zameniće važeća dva zakona, Zakon o elektronskom potpisu i Zakon o elektronskom dokumentu, a novine će se ogledati u uvođenju nivoa identifikacije, preporučenoj dostavi i arhiviranju dokumenta.


Video (1)

Sreda, 18. januar 2017. | Treći sastanak Ekonomskog kokusa 18.01.2017.