10. decembar 2012. Učesnici javnog slušanja povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

10. decembar 2012. Učesnici javnog slušanja povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

Ponedeljak, 10. decembar 2012.

Održano javno slušanje povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra 2012. godine u Domu Narodne skupštine održano je drugo javno slušanje Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova na temu: “Izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Srbija”.


Javnom slušanju prisustvovali su narodni poslanici, predstavnici brojnih državnih, međunarodnih i nevladinih organizacija, kao i nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Otvarajući javno slušanje, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović je rekao da je ovaj skup organizovan kako bi se obeležio Međunarodni dan ljudskih prava i ukazalo na značaj poštovanja prava i dostojanstva svakog pojedinca u našoj zemlji. Istićući da je Srbija učinila napor da se unapredi stanje u oblasti zaštite ljudskih prava, Omerović je posebno skrenuo pažnju na postojeće sistemske probleme kada je u pitanju izvršenje presuda Evropskog suda.

Predstavnica Odeljenja za izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava pri Komitetu ministara Saveta Evrope Katarina Nedeljković predstavila je obaveze država članica u vezi sa izvršavanjem presuda Evropskog suda za ljudska prava i nadzorne uloge Saveta Evrope. Istakla je da su presude Evropskog suda obavezujuće za sve državne organe i da Komitet ministara primenjuje dva vida nadgledanja presuda – sa standardnim i sa pojačanim nadzorom. Takođe je navela i da su sve informacije o izvršenju presuda dostupne najširoj javnosti preko sajta Odeljenja.
Zastupnik Republike Srbije u Evropskom sudu za ljudska prava Slavoljub Carić upoznao je učesnike javnog slušanja sa izazovima u postupku izvršenja presuda u Republici Srbiji. On je naveo da je Srbija na šestom mestu po broju predstavki koje se vode protiv Srbije pred Evropskim sudom u Strazburu. Naša zemlja za sada ima 72 presude pred tim sudom, od kojih je osam dobila.
Saša Janković, Zaštitnik građana je rekao da nema razloga za zadovoljstvo kad je reč o ostvarivanju ljudskih prava u Srbiji, posebno socijalnih i ekonomskih prava. Po njegovoj oceni, najveće prepreke potpunijem ostvarivanju ljudskih prava i vladavine prava u zemlji su slabe institucije sa jakim pojedincima, premoć političke volje nad vladavinom prava, birokratija i formalizam.
Nata Mesarović, predsednica Vrhovnog kasacionog suda je istakla da samo jačanje domaćih institucija može dovesti do smanjenja broja pritužbi pred Evropskim sudom u Strazburu. Ocenila je da domaći sudovi sve više pažnje posvećuju praksi Evropskog suda, ali je potrebno i da država obezbedi edukaciju i obrazovanje sudija.

Zaključujući javno slušanje, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović predložio je zaključke u kojima se navodi da je Srbija je, kao članica Saveta Evrope, postigla vidljiv napredak u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda. Međutim, praksa Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Srbije može biti i snažan podstrek za sve državne institucije da se ta oblast u narednom periodu unapredi.
U tom smislu, neophodno je obezbediti:
- postojanje odgovarajućih i efiksanih mehanizama za sistemsku proveru usaglašenosti predloga zakona sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima;
- koordinaciju i saradnju nacionalnih institucija koje se bave izvršenjem presuda Evropskog suda za ljudska prava;
- redovno informisanje Narodne skupštine Republike Srbije i nadležnih skupštinskih odbora o izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava;
- promovisanje dijaloga između nadležnih institucija za izvršenje presuda i najviših pravosudnih organa , kao i uključivanje nevladinih organiizacija, Zaštitnika građana i drugih institucija u oblast ljudskih prava u procesu izvršavanja presuda Evropskog suda;
- jačanje kapaciteta pravosudnih organa.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1