17. april 2015. Učesnici javnog slušanja

17. april 2015. Učesnici javnog slušanja

Petak, 17. april 2015.

Održano javno slušanje o radu i funkcionisanju nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji i Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), održao je u Narodnoj skupštini javno slušanje na temu: „Rad i funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina“.


Javno slušanje otvorio je predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović, ističući da je cilj razmena iskustava i razgovor o praktičnim problemima sa kojima se suočavaju u svom radu nacionalni saveti nacionalnih manjina, od njihovog konstituisanja nakon izbora u oktobru 2014. godine, kao i razmena mišljenja o mogućnostima izmena i dodatnog unapređenja zakonskog okvira.
Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije Suzana Paunović ukazala je da od svog osnivanja, 2012. godine, Kancelarija ima izuzetnu saradnju sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Predstavnici nacionalnih saveta bili su uključeni u rad na izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, koji je usvojen 2014. godine, istakla je direktorka Kancelarije i dodala da će ta praksa biti nastavljena i prilikom rada na novim izmenama ovog Zakona. Pored rada na unapređenju zakonodavnog okvira, prioritet za naredni period jeste i puna primena usvojenih zakona i izrada Akcionog plana za pregovaračko Poglavlje 23, koje se, između ostalog, odnosi i na položaj nacionalnih manjina, navela je Suzana Paunović.
Učesnicima javnog slušanja obratio se i državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak, koji je ukazao na redovne susrete i kontakte koje Ministarstvo, u okviru svojih nadležnosti, ima sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
Šef Misije OEBS u Srbiji Nj.E. Ambasador Peter Burkhard naglasio je da je tema rada i funkcionisanja nacionalnih saveta nacionalnih manjina od izuzetnog značaja, imajući u vidu da stepen integrisanosti i uključenosti nacionalnih manjina u političke i društvene procese, uz istovremeno očuvanje sopstvenog nacionalnog identiteta, jeste pokazatelj stepena razvoja demokratije u društvu. Ambasador Burkhard je istakao da je Republika Srbija usvojila napredan pravni okvir kojim se štite prava svih društvenih grupa i sprečava diskriminacija po bilo kom osnovu, i da je veoma bitno da se obezbedi i puna primena postojećih zakona. On je naglasio da su nacionalni saveti nacionalnih manjina ključni akteri u promovisanju prava manjina u oblastima kulture, javnog informisanja, obrazovanja i upotrebe jezika.
Javnom slušanju su prisustvovali članovi Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, predstavnici 17 nacionalnih saveta nacionalnih manjina, predstavnici ministarstava, nezavisnih državnih organa, civilnog sektora, kao i stažisti Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.
Tokom rasprave, razmatrani su modeli saradnje nacionalnih saveta nacionalnih manjina sa Odborom za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, pitanja finansiranja i sredstva za rad kojima raspolažu nacionalni saveti i zaštite kolektivnih i individualnih prava nacionalnih manjina. Govorilo se i o potrebi departizacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i o ostvarivanju prava nacionalnih manjina u oblastima informisanja, kulture, obrazovanja i zapošljavanja.Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Petak, 17. april 2015. | Javno slušanje: Rad i funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina 17.04.2015.