7. novembar 2014. Učesnici javnog slušanja Upravljanje komunalnim otpadom u Republici Srbiji

7. novembar 2014. Učesnici javnog slušanja Upravljanje komunalnim otpadom u Republici Srbiji

Petak, 7. novembar 2014.

Održano javno slušanje na temu Upravljanje komunalnim otpadom u Republici Srbiji

U organizaciji Odbora za zaštitu životne sredine, u Domu Narodne skupštine, održano je javno slušanje na temu Upravljanje komunalnim otpadom u Republici Srbiji.


Javno slušanje otvorio je predsednik Odbora za zaštitu životne sredine dr Branislav Blažić koji je naglasio da je neophodno da se što pre reše nagomilani problemi u oblasti zaštite životne sredine, čemu doprinos treba da daju izvršna i zakonodavna vlast, lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i građani. Predsednik Odbora je postavio pitanje zašto se u realizaciji rešenja kasni i podvukao značaj koji u tom procesu imaju lokalne sredine.
Državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović upoznala je prisutne sa glavnim ciljevima politike Vlade i naglasila značaj procesa evropskih integracija. U tom smislu, preduzimaju se obaveze za ispunjenje evropskih standarda u oblasti zaštite životne sredine za šta je, kako je navela Božović, potreban multisektorski pristup rešavanju problema. Ona je ukazala i na tri ključna pitanja kojima treba da se posveti pažnja na lokalnom nivou, a to su edukacija i informisanost lokalnog stanovništva o značaju očuvanja zdrave životne sredine, pitanje finansija i administracije.
Prisutnima se obratio i direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović koji je govorio o procesu monitoringa otpada u Republici Srbiji i obavestio prisutne da je Agencija konkurisala za dodelu sredstava iz stranih fondova za realizaciju projekta podizanja kapaciteta lokalnih samouprava u upravljanju otpadom.
Svetlana Marušić, savetnik pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine za čistije proizvodnje govorila je o funkcionisanju devet regionalnih deponija na teritoriji Vojvodine.
Učesnicima javnog slušanja obratili su se i predsednica Upravnog odbora CEDEF-a Jovanka Arsić Karišić i predstavnik Poslovnog udruženja komunalnih preduzeća „KOMDEL“ Lazar Krnjeta.

Članovi Odbora i drugi učesnici javnog slušanja diskutovali su o komunalnom otpadu, divljim deponijama, sanaciji zemljišta i njegovoj rekultivaciji, ulozi lokalnih samouprava i mogućim rešenjima i preporukama u ovim oblastima. Naglašena je uloga inspekcijske kontrole u sankcionisanju odlaganja otpada na divljim deponijama, a konstatovana je i nedovoljna pokrivenost stanovništva komunalnim uslugama. Učesnici javnog slušanja naglasili su da je potrebno dobiti relevantne podatke sa terena o nastanku i kretanju otpada i zatražili sprovođenje strože kaznene politike u plaćanju komunalnih taksi i edukaciji stanovništva.

Javno slušanje održano je uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)/Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Petak, 7. novembar 2014. | javno slušanje na temu: Upravljanje komunalnim otpadom u Republici Srbiji 07.11.2014.