29. novembar  2019. Članovi GOPAK i predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije na 14. sastanku GOPAK u Srbiji

29. novembar 2019. Članovi GOPAK i predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije na 14. sastanku GOPAK u Srbiji

Petak, 29. novembar 2019.

Održan 14. sastanak GOPAK u Srbiji

Članovi Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije (GOPAK) u Srbiji održali su 29. novembra 14. sastanak na kome su razmotrili ispunjavanje preporuka iz GRECO izveštaja i implementaciju Zakona o lobiranju u praksi.


Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije su članovima nacionalnog organka GOPAK predstavili dinamiku ispunjavanja preporuka iz GRECO izveštaja sa posebnim osvrtom na prelazni izveštaj usklađenosti, odnosno, četvrti krug evaluacije, koji je usvojen u martu ove godine.

Direktor Agencije Dragan Sikimić i predsednica IO GOPAK ogranka Dubravka Filipovski ocenili su dosadašnju međusobnu saradnju kao veoma uspešnu, a direktor Agencije je istakao da je ovoj instituciji Narodna skupština ključni partner u radu. On je naveo da Agencija nastavlja sa ispunjavanjem preporuka iz GRECO izveštaja koje se sada odnose pre svega na promenu Ustava i donošenje relevantnih zakona koji iza toga slede. U poslednjem krugu evaluacije najvažniji momenat je bio donošenje Zakona o lobiranju i donošenje podzakonskih akata koji su potrebni za njegovu primenu, a u narednom izveštaju će se naći i sve urađeno po pitanju obuke i edukacije svih učenika u postupku lobiranja.

Pomoćnici direktora Agencije za borbu protiv korupcije Ivana Cvetković, Verka Atanasković i Jovan Božović predstavili su članovima GOPAK detalje iz izveštaja za četvrti krug evaluacije koji je bio značajno povoljniji za Srbiju. Za novi izveštajni period ili peti krug evaluacije ostaje da se ispune još tri obaveze i to u oblasti sprečavanja korupcije i donošenje kodeksa ponašanja narodnih poslanika. Predstavnici Agencije su ocenili da bi taj izveštaj mogao da bude značajno povoljniji za našu zemlju, a biće pred GRECO predstavljen u maju naredne godine i u njemu se ne naći delovi koji se odnose i na Narodnu skupštinu. Govoreći o implementaciji Zakona o lobiranju predstavnici Agencije su predstavili rad na podzakonskim aktima, posebno donošenju kodeksa ponašanja u lobiranju, koji ima za cilj zaštitu javnog interesa i afirmaciju lobiranja, a sve radi sprečavanja sukoba interesa. Posebnu pažnju posvetili su obavezama Narodne skupštine i samih narodnih poslanika koje proističu iz Zakona u momentu kada se sa primenom počne. Podzakonskim aktima definisano je ko su lobisti, ko korisnici a ko lobirana lica i kako se oni u tom procesu ponašaju, šta su im prava i obaveze. I registrovani i neregistrovani lobisti u obavezi su da se lobiranom licu prvi put obrate isključivo u pisanoj formi i dostave ugovor sa korisnikom ili proverljive podatke o sebi, koje lobirano lice tj. funkcioner ili zaposleni u organima vlasti sa popunjenim obrascima dostavljaju Agenciji za borbu protiv korupcije. Ocenjeno je da ova procedura predstavlja korak više u transparentnosti. S ciljem da sve strane u procesu lobiranja budu blagovremeno upoznate sa pravima i obavezama, Agencija će za nosioce vlasti organizovati obuke, što će obuhvatiti i narodne poslanike.

Predsednica IO GOPAK u Srbiji Dubravka Filipovski obavestila je predstavnike Agencije za borbu protiv korupcije da je GOPAK ogranak u Srbiji uputio dopis predsednici Narodne skupštine sa preporukom da se oformi grupa za rad na kodeksu ponašanja narodnih poslanika. Ona je dodala da je Narodna skupština tako nečemu bila najbliže 2013. godine, pa se to nije dogodilo i ocenila da ne veruje da će taj posao biti završen u ovom mandatu Narodne skupštine. Takođe, Filipovski je istakla da je cilj Zakona o lobiranju smanjenje korupcije i pozdravila donošenje podzakonskih akata u roku, kao i da jedva čeka da se počne sa njegovom primenom kako bi se smanjila politizacija ovog polja delovanja. Ona je istakla da će se GOPAK obratiti predsednici Narodne skupštine da se što pre organizuje obuka za narodne poslanike o primeni Zakona o lobiranju.

Članovi GOPAK apelovali su na predstavnike Agencije za borbu protiv korupcije da se posebna pažnja obrati na obuke nosilaca vlasti na lokalu, a predsednica IO GOPAK Dubravka Filipovski je obavestila članove da će delegacija koju će predvodili predsednica Narodne skupštine predstavljati Srbiju na narednoj godišnjoj konferenciji GOPAK i pozvala članove da uzmu aktivnije učešće u promociji aktivnosti i rezultata rada nacionalnog ogranka u Srbiji.

Sastanku su prisustvovali članovi GOPAK u Srbiji, narodni poslanici Dubravka Filipovski, Elvira Kovač, Momo Čolaković, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Zoran Bojanić, Aleksandra Majkić, Borka Grubor i dr Milorad Mijatović.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
nedelja, 5. jul
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja