9. septembar 2011. Obraćanje predsednice Narodne skupštine prof. dr Slavice Đukić-Dejanović na Forumu Srbija-EU

9. septembar 2011. Obraćanje predsednice Narodne skupštine prof. dr Slavice Đukić-Dejanović na Forumu Srbija-EU

Petak, 9. septembar 2011.

Obraćanje predsednice Narodne skupštine na Forumu Srbija-EU

Poštovani predsedniče,
Poštovani gospodine Van Rompej,
Poštovani gospodine Cvetkoviću,
Poštovani gospodine Šulc,
Poštovani gospodine Đeliću,
Dame i gospodo,


Verujem da je za sve nas, dragi prijatelji, velika privilegija što smo se okupili danas, na prvom Srbija EU forumu, na kojem ćemo razmeniti mišljenja, čuti poruke, iskustva i pouke koje će nam, pored svih ostalih promišljanja uvaženih učesnika foruma spremnih da svoje misli i saznanja podele, pomoći da razumemo izazove koji nam predstoje. Kao i u svim društvima koja su prošla ili još uvek prolaze putem kojim ide Srbija – putem suštinske transformacije sistema, koja ima dubinu kakva karakteriše promenu ideologije, ali i praktični aspekt koji znači dotaći život svakog čoveka – organizovanje jednog ovakvog skupa ima neprocenjiv značaj zbog čega inicijatorima Foruma dugujemo zahvalnost.

Uloga Narodne skupštine Republike Srbije u prethodnim godinama, u domenu aktivnosti na poslovima EU integracija, evoluirala je uporedo sa evoluiranjem percepcije o ulozi Narodne skupštine, ali i sa njenim realnim kapacitetima i rezultatima rada – i ovaj bi se razvoj mogao u celini nazvati prevazilaženjem jedne ozbiljne krize. Skratili smo daljinu od institucije koja blokira proces – što je bila neprijatna ocena nezavisno od toga da li su razlozi koji su je uslovili bili formalne ili suštinske prirode, do partnera - doma u kojem se razvija dijalog, koji ima najveću punoću upravo kada sadržina tog pojma zaživi u instituciji koja je njegova metafora.

Narodna skupština Republike Srbije je u ovom sazivu donela Zakon o Narodnoj skupštini i novi Poslovnik o svom radu, koji je potom uspela da još jednom upodobi najboljoj evropskoj praksi kada je reč o odnosu sa nezavisnim državnim organima, organizacijama i telima, što ćemo apostrofirati i međunarodnom konferencijom na čijoj organizaciji radimo u saradnji sa UNDP, OHCHR-om i kancelarijom Zaštitnika građana; Narodna skupština je sve preporuke Evropske komisije prevela u stvaran život – i tu, pre svega, mislim na Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika (koji je, ne isključujući značaj političkih partija, u centar političkog života ipak stavio građanina), nastao kao rezultat inicijative samih poslanika, iako ne smemo zanemariti i značaj podrške državnog rukovodstva; ali mislim i na uvođenje prakse javnih slušanja i uspeh da zajedno sa Vladom dođemo do razumevanja da se hitnost postupka u donošenju zakona sa nivoa uobičajene prakse vrati na frekvenciju koja ga karakretiše kao izuzetak. I na kraju, ispunili smo 98% naših obaveza iz nacionalnog plana integracija.

Politika, čiji je jedan od ključnih ciljeva integracija Srbije u EU, u nadležnosti je Vlade Republike Srbije. Mandat za vođenje takve politike dala je Narodna skupština i od tog momenta naša je uloga da u okviru svojih nadležnosti učinimo sve da deo zajedničkog zadatka ispunimo najsavesnije moguće. U državnom projektu koji se zove priključenje EU, to je misija Narodne skupštine. Ovaj forum će svakome od prisutnih, uverena sam, dati novi kvalitet, a Narodnoj skupštini će pomoći da spoznamo predstojeća očekivanja, što će biti od izvanrednog značaja za naš budući rad.

Dozvolite da se, na kraju, pridružim rečima dobrodošlice koje smo već uputili našim cenjenim gostima i, u ime narodnih poslanika, svima želim uspešan rad i ugodan boravak u Srbiji.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1