Ponedeljak, 7. maj 2007. - Utorak, 15. maj 2007.

Nastavak Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije

Prva (konstitutivna) sednica Narodne skupštine, koja je počela 14. februara 2007. godine, nastavljena je 7. maja 2007. godine u 13 časova u velikoj sali Doma Narodne skupštine Republike Srbije.Prva (konstitutivna) sednica Narodne skupštine, koja je počela 14. februara 2007. godine, nastavljena je 7. maja 2007. godine u 13 časova u velikoj sali Doma Narodne skupštine Republike Srbije.

Sednici je predsedavala najstarija narodna poslanica Borka Vučić. Konstatujući da postoji kvorum za rad Narodne skupštine, obavestila je narodne poslanike da je u Narodnoj skupštini Republike Srbije konstituisana Poslanička grupa Vojvođanski poslanici - LSV, SVM i da je za predsednika određen narodni poslanik Nenad Čanak, a za njegovog zamenika narodni poslanik Laslo Varga. Takođe je obavestila da je Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara - Lista za Sandžak promenila naziv, tako da je novi naziv Poslanička grupa manjina - Savez vojvođanskih Mađara - Lista za Sandžak - Unija Roma Srbije - Koalicija Albanaca Preševske doline.

Pre prelaska na treću tačku dnevnog reda, utvrđenog 14. februara - Izbor predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, narodni poslanici su u raspravi o nastavku sednice izneli različite stavove o tome da li je povređen Poslovnik, da li konstitutivna sednica Narodne skupštine treba da bude nastavljena raspravom o izveštaju pregovaračkog tima za Kosovo ili da se odmah pređe na izbor predsednika Narodne skupštine.

Nakon toga, u nastavku sednice, obavljena je rasprava o izboru predsednika Narodne skupštine. Obrazloženje predloga da se za predsednika Narodne skupštine izabere narodna poslanica Milena Milošević dao je predsednik Poslaničke grupe Demokratske stranke Dušan Petrović. Predlog da se za predsednika Narodne skupštine izabere narodni poslanik Tomislav Nikolić dao je zamenik predsednika Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić.

Rasprava o predloženim kandidatima DS I SRS za predsednika Narodne skupštine većim delom bila je posvećena neuspehu pregovora o formiranju nove vlade i međusobnim optužbama i u njoj je učestvovalo preko 50 narodnih poslanika.

Izbor predsednika Narodne skupštine Republike Srbije

Trećeg dana rada (8.maj), Narodna skupština Republike Srbije je pristupila izboru predsednika Narodne skupštine. Utvrđena je lista sa dva kandidata za predsednika Narodne skupštine: Milena Milošević, koju je predložila grupa od 64 narodna poslanika i Tomislav Nikolić koga je predložila grupa od 81 narodnog poslanika.

Javnim glasanjem, prozivkom, za predsednika Narodne skupštine izabran je Tomislav Nikolić, koji je nakon toga preuzeo rukovođenje sednicom. Tomislav Nikolić dobio je 142 glasa, a Milena Milošević 99 glasova narodnih poslanika, koji su pristupili glasanju.

Novoizabrani predsednik Narodne skupštine Tomislav Nikolić obavestio je narodne poslanike da će se Prva sednica nastaviti u utorak, 8. maja, u 14 časova i pozvao predsednike poslaničkih grupa na konsultacije u 12 časova.

Izbor potpredsednika Narodne skupštine

U nastavku rada Prve (konstitutivne) sednice, 8. maja, predsednik Narodne skupštine Tomislav Nikolić obavestio je narodne poslanike o obavljenim konsultacijama sa predstavnicima poslaničkih grupa o nastavku konstitutivne sednice. Poslaničke grupe SRS, DSS-NS i SPS izjavile su da žele da učestvuju u predlaganju i izboru potpredsednika Narodne skupštine i članova skupštinskih odbora i da učestvuju u daljem radu Narodne skupštine. Poslaničke grupe DS i LDP su izjavile da ne žele da kandiduju svoje poslanike za potpredsednike Narodne skupštine ili članove odbora, ali da će učestvovati u radu sednica Narodne skupštine. Ostale poslaničke grupe odbile su da predlože svoje kandidate za skupštinske funkcije i izjavile da do daljnjeg neće ni ulaziti u salu Narodne skupštine.

Pre prelaska na razmatranje četvrte tačke dnevnog reda- Izbor potpredsednika Narodne skupštine, Narodna skupština se, povodom zahteva jednog broja narodnih poslanika, većinom glasova izjasnila da nije bilo povreda Poslovnika Narodne skupštine u prethodnom danu rada Narodne skupštine.

Na početku pretresa o predlogu za utvrđivanje broja potpredsednika Narodne skupštine i o predlozima kandidata za potpredsednike Narodne skupštine za reč su se javili predstavnici poslaničkih grupa koje su predložile kandidate za potpredsednike Narodne skupštine, narodni poslanici Aleksandar Vučić, Miloš Aligrudić i Ivica Dačić. Oni su obrazložili predloge da narodni poslanik Nataša Jovanović iz Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, narodni poslanik Milutin Mrkonjić iz Poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije i narodni poslanik Radojko Obradović iz Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije budu izabrani za potpredsednike Narodne skupštine.

Do kraja radnog dana Narodna skupština je vodila načelni pretres o predlozima za izbor potpredsednika Narodne skupštine.

Četvrtog dana rada (9. maj) Narodna skupština je posle celodnevne rasprave usvojila Predlog odluke da Narodna skupština u ovom sazivu ima šest potpredsednika Narodne skupštine.

U nastavku rada Narodna skupština je utvrdila listu kandidata za potpredsednike Narodne skupštine po azbučnom redu prezimena kandidata, i to Nataša Jovanović, član Srpske radikalne stranke, Milutin Mrkonjić, član Socijalističke partije Srbije i Radojko Obradović, član Demokratske stranke Srbije.

Narodna skupština je većinom glasova usvojila predložene predloge i za potpredsednike Narodne skupštine izabrala narodne poslanike Natašu Jovanović, Milutina Mrkonjića i Radojka Obradovića javnim glasanjem, dizanjem ruku, izjašnjavanjem narodnih poslanika za svakog kandidata pojedinačno.

Narodna skupština je, posle obavljenog jedinstvenog pretresa, usvojila Predlog odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

Narodna skupština je za sekretara Narodne skupštine imenovala Marka Danilovića, dosadašnjeg sekretara Narodne skupštine.

Razrešenje i izbor predsednika Narodne skupštine

Na početku petog dana rada (12. maj), Narodna skupština je na predlog Administrativnog odbora, konstatovala da je prestao mandat, pre isteka vremena na koje su izabrani, narodnim poslanicima Vidoju Petroviću i Dragom Damnjanoviću, izabranim sa Izborne liste G17 Plus –Mlađan Dinkić, danom podnošenja ostavki.

Grupa od 128 narodnih poslanika poslaničkih grupa Demokratska stranka, Demokratska stranka Srbije-Nova Srbija-dr Vojislav Koštunica i G17 Plus, predložila je da se po hitnom postupku u dnevni red ove sednice uvrsti Predlog da se razreši dužnosti predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, narodni poslanik Tomislav Nikolić, kao i da se ova tačka razmatra pre razmatranja Predloga zakona o ministarstvima.

Narodna skupština je većinom od 146 glasova usvojila Predlog da se razreši dužnosti predsednik Narodne skupštine Republike Srbije narodni poslanik Tomislav Nikolić.

Narodni poslanik Dušan Petrović, predsednik Poslaničke grupe Demokratska stranka, predložio je da se objedini pretres i u zajedničkoj jedinstvenoj raspravi razmatra predlog Poslaničke grupe Demokratske stranke da se za predsednika Narodne skupštine izabere narodni poslanik dr Oliver Dulić. Pošto nije postignuta saglasnost da se vodi zajednički pretres, narodni poslanik Dušan Petrović je povukao ovaj predlog.

Pre početka pretresa o Predlogu da se razreši dužnosti predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, predsedavanje sednicom preuzeo je najstariji potpredsednik Narodne skupštine, narodni poslanik Milutin Mrkonjić.

Obrazlažući ovaj predlog, predstavnik predlagača Miloš Aligrudić je obavestio narodne poslanike da su političke stranke, čiji su poslanici potpisnici Predloga za razrešenje, postigle politički sporazum o formiranju skupštinske većine, kao i dogovor o formiranju Vlade i izboru predsednika Narodne skupštine.

Narodna skupština je vodila raspravu do ranih jutarnjih časova, 13. maja.

U nastavku konstitutivne sednice Narodne skupštine Republike Srbije, šestog dana rada (13. maj), najpre su potvrđeni mandati narodnim poslanicima Aleksandru Lazareviću i Miroslavi Pejici, sa Izborne liste G17 plus- Mlađan Dinkić.To je učinjeno na osnovu Izveštaja Republičke izborne komisije o izboru narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini. Nakon toga je Administrativni odbor utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje njihovih mandata i predložio Narodnoj skupštini da, shodno čl.27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, potvrdi mandate narodnim poslanicima, što je i učinjeno.

Zatim je do kraja radnog dana vođen pretres o Predlogu da se razreši dužnosti predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Tomislav Nikolić.

Nakon okončane rasprave o ovom predlogu, predsednik Narodne skupštine Tomislav Nikolić podneo je ostavku na tu funkciju.

Predlog zakona o ministarstvima

Sedmog dana rada (14. maj), Narodna skupština je obavila načelni pretres o Predlogu zakona o ministarstvima, koji je predložila Grupa od 128 narodnih poslanika.

Osmog dana rada (15.maj), Narodna skupština nastavila je konstitutivnu sednicu raspravom u pojedinostima o Predlogu zakona o ministarstvima.

Pošto je zaključila pretres u načelu i pojedinostima Narodna skupština je većinom od 133 glasa usvojila u celini Predlog zakona o ministarstvima.

Izbor Vlade

Kandidat za predsednika Vlade Republike Srbije dr Vojislav Koštunica, predsednik Demokratske stranke Srbije i dosadašnji predsednik Vlade izneo je svoj program i predložio sastav Vlade Republike Srbije.

Vojislav Koštunica predložio je Božidara Đelića za potpredsednika Vlade, zaduženog za evropske integracije, Vuka Jeremića za ministra spoljnih poslova, Dragana Jočića za ministra unutrašnjih poslova, Dragana Šutanovca za ministra odbrane, Mirka Cvetkovića za ministra finansija, Dušana Petrovića za ministra pravde, Milana Markovića za ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Slobodana Milosavljevića za ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Mlađana Dinkića za ministra ekonomije i regionalnog razvoja, Aleksandra Popovića za ministra rudarstva i energetike,Velimira Ilića za ministra za infrastrukturu, Aleksandru Smiljanić za ministra za telekomunikacije i informatičko društvo, Predraga Bubala za ministra trgovine i usluga, Rasima Ljajića za ministra rada i socijalne politike, Anu Pešikan za ministra nauke, Sašu Dragina za ministra zaštite životne sredine, Zorana Lončara za ministra prosvete, Snežanu Samardžić Marković za ministra za omladinu i sport, Vojislava Brajovića za ministra kulture, Tomicu Milosavljevića za ministra zdravlja, Radomira Naumova za ministra vera, Milicu Čubrilo za ministra dijaspore, Dragana Đilasa za ministra bez portfelja, zaduženog za Nacionalni investicioni plan i Slobodana Samardžića za ministra za Kosovo i Metohiju.

Narodna skupština je u nastavku rada obavila pretres o programu kandidata za predsednika Vlade i njenom sastavu.

Odmah po završetku pretresa Narodna skupština je većinom od 133 glasa izabrala Vladu Republike Srbije.

Potpredsednik Narodne skupštine koji je predsedavao sednicom Radojko Obradović obavestio je Narodnu skupštinu da su narodni poslanici Dragan Šutanovac, Božidar Đelić, Milan Marković, Mlađan Dinkić i Dušan Petrović podneli ostavke na mesta narodnih poslanika zbog ustavne nespojivosti funkcija članova vlade i narodnih poslanika.

Predsednik, potpredsednik i ministri položili su zakletvu čitanjem teksta utvrđenog zakonom i potpisali tekst zakletve.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda i odlučivanje o njima, predsedavajući sednicom potpredsednik Milutin Mrkonjić je zaključio Prvu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6