Narodni poslanik

NEVENA ADžEMOVIĆ

Godina rođenja

1982.

Zanimanje

ekonomista

Mesto prebivališta

Beograd

Nije u aktivnom sazivu