Sreda, 13. septembar 2017.

Meho Omerović iskazao spremnost da podrži inicijativu Naše dete - naša odluka

Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Meho Omerović održao je sastanak sa novinarkom Tamarom Skroza, povodom njene incijative za izmene i dopune Porodičnog zakona.


Skroza je navela da prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da za života odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, čime su uskraćeni da donose racionalne odluke o sopstvenoj budućnosti i u cilju dobrobiti dece. Posebno je ukazala na specifičnu situaciju u kojoj se nalaze samohrani roditelji i roditelji dece koja zbog svog zdravstvenog stanja nikada neće moći da se brinu o sebi.

Predloženim izmenama i dopunama Porodičnog zakona uvela bi se takva mogućnost kroz davanje izjave u formi testamenta ili javnobeležničke izjave, s tim da bi konačnu odluku o starateljima i dalje donosio centar za socijalni rad, ali uzimajući u obzir izjavu volje roditelja.

Dalje je istakla da je ovu inicijativu, pod nazivom „Naše dete – naša odluka“ podržao velik broj organizacija civilnog društva, kao i da je naišla na veoma pozitivne reakcije u Narodnoj skupštini.

Meho Omerović je takođe iskazao spremnost da podrži ovu inicijativu imajući u vidu da bi se na taj način obzebedilo, s jedne strane pravo roditelja da odlučuju o budućnosti svoje dece, a s druge strane, u većoj meri bi se zaštitila prava deteta.P U S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3