Petak, 27. januar 2023.

Kovač i Filipovski učestvuju na sastanku predsedavajućih KOSAK u okviru švedskog predsedavanja Saveta EU

Predsednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač i zamenica predsednice Odbora Dubravka Filipovski učestvuju na sastanku predsedavajućih Konferencije odbora za evropske poslove parlamenata država članica EU (KOSAK), koji se u okviru Parlamentarne dimenzije švedskog predsedavanja Savetu Evropske unije, održava 29. i 30. januara 2023. godine, u Stokholmu, Kraljevina Švedska.


Švedsko predsedavanje EU pod sloganom “Zelenije, sigurnije i slobodnije” je odredilo četiri prioriteta: bezbednost i jedinstvo, konkurentnost, zelenu i energetsku tranziciju i demokratske vrednosti i vladavinu prava.

KOSAK sastanak okupiće predsedavajuće odborima za evropske poslove država članica EU, država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU.