11. februar 2019. Jedanaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

11. februar 2019. Jedanaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Ponedeljak, 11. februar 2019.

Jedanaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je, na zahtev 154 narodna poslanika, Jedanaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, za ponedeljak, 11. februar 2019. godine.


U zahtevu za održavanje zasedanja utvrđen je sledeći dnevni red:
 1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, koji je podnela Vlada,
 2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, koji je podnela Vlada,
 3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je podnela Vladа,
 4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu, koji je podnela Vlada,
 5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi, koji je podnela Vlada
 6. Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, koji je podnela Vlada,
 7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, koji je podnela narodni poslanik Maja Gojković
 8. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Evropske organizacije za nuklearna istraživanja, koji je podnela Vlada,
 9. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima Evropske organizacije za nuklearna istraživanja, koji je podnela Vlada,
 10. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Transportne zajednice o sedištu Stalnog sekretarijata Transportne zajednice, koji je podnela Vlada
 11. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u borbi protiv kriminala, koji je podnela Vlada,
 12. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju, koji je podnela Vlada,
 13. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Gostun (Republika Srbija) - Dobrakovo (Crna Gora), koji je podnela Vlada,
 14. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Špiljani (Republika Srbija) - Dračenovac (Crna Gora), koji je podnela Vlada,
 15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Granice (Republika Srbija) - Čemerno (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj, koji je podnela Vlada,
 16. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o regulisanju režima pograničnog saobraćaja koji je podnela Vlada,
 17. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Godovo (Republika Srbija) - Vuča (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj koji je podnela Vlada,
 18. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolje (Republika Srbija) - Vrbnica - Bijelo Polje (Crna Gora), koji je podnela Vlada,
 19. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka (Republika Srbija) - Ranče (Crna Gora), koji je podnela Vlada,
 20. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju, koji je podnela Vlada,
 21. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specijalnih pasoša, koji je podnela Vlada,
 22. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, koji je podnela Vlada,
 23. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak, koji je podnela Vlada,
 24. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, koji je podnela Vlada,
 25. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke, koji je podnela Vlada,
 26. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kanade o vazdušnom saobraćaju, koji je podnela Vlada,
 27. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije, koji je podnela Vlada,
 28. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan, koji je podnela Vlada,
 29. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada
 30. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi, koji je podnela Vlada,
 31. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina, koji je podnela Vlada,
 32. Predlog odluke o izboru predsednika suda, koji je podneo Visoki savet sudstva,
 33. Predlog odluke o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva,
 34. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva,
 35. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Višeg suda u Kragujevcu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu,
 36. Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu,
 37. Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu,
 38. Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava,
 39. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Komisije za hartije od vrednosti, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstavа i
 40. Zbirna Lista kandidata za članove Nacionalnog saveta za kulturu, koju je podneo Odbor za kulturu i informisanje.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda sednice.

U toku rada, Narodna skupština konstatovala je prestanak mandata narodnim poslanicama Ivani Stojiljković i Ljibuški Lakatoš .

U nastavku rada, Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 40. dnevnog reda sednice, a predložene zakone obrazložili su predstavnici predlagača, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević i ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.

Do kraja dana, narodni poslanici su vodili i zaključili zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 40. dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 13. februara, Narodna skupština vodila je pretres u pojedinostima o tačkama dnevnog reda Jedanaestog vanrednog zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

Narodna skupština je na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i Izveštaja Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Nemanji Radojeviću, Vojinu Biljiću i Andrijani Avramov, izabranim sa Izborne liste DOSTA JE BILO – SAŠA RADULOVIĆ i Violeti Lutovac i Milanu Ljubiću, izabranim sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE. Novoizabrani narodni poslanici položili su zakletvu, nakon čega im je predsednica Narodne skupštine Maja Gojković poželela uspešan rad.

Do kraja dana Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o tačkama dnevnog reda sednice.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice, potpredsednik Narodne skupština Veroljub Arsić odredio je četvrtak, 14. februar, sa početkom u 10.00 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Jedanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 14. februara, Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi.

Narodna skupština je usvojila i Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Evropske organizacije za nuklearna istraživanja, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima Evropske organizacije za nuklearna istraživanja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Transportne zajednice o sedištu Stalnog sekretarijata Transportne zajednice, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u borbi protiv kriminala, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Gostun (Republika Srbija) - Dobrakovo (Crna Gora), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Špiljani (Republika Srbija) - Dračenovac (Crna Gora), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Granice (Republika Srbija) - Čemerno (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o regulisanju režima pograničnog saobraćaja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Godovo (Republika Srbija) - Vuča (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolje (Republika Srbija) - Vrbnica - Bijelo Polje (Crna Gora), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka (Republika Srbija) - Ranče (Crna Gora), Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specijalnih pasoša, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kanade o vazdušnom saobraćaju, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan, Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina.

U danu za glasanje Narodna skupština je usvojila Predlog odluke o izboru predsednika suda, Predlog odluke o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju, Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, kao i Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Višeg suda u Kragujevcu i Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu. Takođe, usvojen je Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi, Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, kojim je izabran dr Ivan Nikolić za člana Saveta Guvernera NBS i Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Komisije za hartije od vrednosti.

Narodna skupština izabrala je u Danu za glasanje članove Nacionalnog saveta za kulturu i to, za članove koje je predložila Vlada izabrani su Dušan Kovačević, Nikola Šuica, Đorđe Đurić i Svetislav Božić. Narodna skupština nije izabrala nijednog člana Nacionalnog saveta za kulturu koje su predložile ustanove kulture čiji su osnivači Republika, autonomne pokrajine i lokalne samouprave, kao i nijednog kandidata koje su predložila reprezentativna udruženja i udruženja iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa. Narodna skupština izabrala je za članove Nacionalnog saveta za kulturu, na predlog Srpske akademije nauka i umetnosti, akademika Tibora Varadija i dopisnog člana SANU Miodraga Markovića, dok nije izabrala nijednog člana na predlog Saveta Univerziteta umetnosti, Konferencije univerziteta Srbije i nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković čestitala je izabranim članovima Nacionalnog saveta za kulturu, u svoje i u ime narodnih poslanika, i poželela im uspeh u radu.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Jedanaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.


Video (8)

Ponedeljak, 11. februar 2019. | Jedanaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 11.02.2019. (I)

Ponedeljak, 11. februar 2019. | Jedanaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 11.02.2019. (II)

Ponedeljak, 11. februar 2019. | Jedanaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 11.02.2019. (III)

Ponedeljak, 11. februar 2019. | Jedanaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 11.02.2019. (IV)

Sreda, 13. februar 2019. | nastavak Jedanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 13.02.2019. (I)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 3


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5