Utorak, 8. mart 2011.

Jedanaesta sednica Radne grupe za prava deteta

Na sednici od 8.marta, članovi Radne grupe za prava deteta usvojili su Plan rada Radne grupe za 2011.godinu.Na sednici od 8.marta, članovi Radne grupe za prava deteta usvojili su Plan rada Radne grupe za 2011.godinu.

Predsedavajuća Radnoj grupi, predsednica Narodne skupštine prof.dr Slavica Đukić Dejanović predstavila je članovima Radne grupe Plan rada za narednu godinu, istakavši da će deo nerealizovanih aktivnosti iz plana za prethodnu godinu biti sastavni deo novog plana rada. Predsednica je navela da članovi Radne grupe imaju razloga za zadovoljstvo svojim angažovanjem u prethodne dve godine, koje će omogućiti rad novog radnog tela Narodne skupštine o pitanjima prava dece. Ona je istakla da će Radna grupa poseban naglasak dati analizi zakona iz perspektive prava deteta i izrazila nadu u jaču zakonodavnu aktivnost u ovoj oblasti u toku 2011.godine.

U skladu sa tim, Predlog zakona o socijalnoj zaštiti članovima Radne grupe predstavila je Suzana Paunović iz Ministarstva rada i socijalne politike, koja se ukratko osvrnula na osnovne novine koje Predlog zakona donosi. U Predlog zakona uključena su rešenja koja su već proverena u praski i koja su realizovana kroz projektne aktivnosti uz pomoć domaćih i međunarodnih organizacija, a pre svega UNICEF-a. Promene koje Predlog zakona donosi odnose se na podršku siromašnim porodicama, posebno porodicama sa decom; povećan nivo socijalne pomoći i jasniju strukturu korisnika socijalne zaštite; pojačane usluge u zajednici; podršku hraniteljstvu; uspostavljanje standarda usluga u zajednici; jačanje kontrolnih mehanizama; licenciranje stručnjaka u oblasti socijalne zaštite i bolju podršku biološkim porodicama dece sa smetnjama u razvoju.

U razgovoru o Predlogu zakona o socijalnoj zaštiti, u kom je učestvovala i Judita Rajhenberg, direktorka UNICEF-a u Srbiji, članovi Radne grupe pozdravili su promene koje se uvode u oblast socijalne zaštite, razmenili mišljenja o podnetim amandmanima na Predlog zakona, posebno o onim amandmana kojima se daje podrška biološkim porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju. Takođe, istaknuto je da je jedan od osnovnih problema u socijalnoj zaštiti neinformisanost porodica o pravima koja mogu ostvariti. Ukazano je na teškoće sa kojima se suočavaju samohrani roditelji koji brinu o deci sa posebnim potrebama, visinu materijalnih naknada koje porodice ostvaruju, pitanja hraniteljstva, institucionalnog smeštaja dece sa smetnjama u razvoju i potrebu registrovanja ukupnog broja takve dece. Članovi Radne grupe složili su se da se lista zakonskih rešenja koja su od važnosti za dečja prava ažurira na dva meseca kako bi ih Radna grupa razmatrala, a za koordinatora po ovom pitanju određena je narodna poslanica Elizabet Paunović.

U nastavku rada narodna poslanica Elvira Kovač obavestila je članove Radne grupe o napretku u izradi nacrta zakona o mladima i pozdravila uvođenje neformalnog obrazovanja u sistem, ali i ukazala na neke manjkavosti koje bi zakon mogao imati. Ona je pozvala članove Radne grupe da se uključe u izradu teksta zakona.

Do kraja sednice predsedavajuća Radnoj grupi predstavila je i druge tačke Plana rada za 2011.godinu koje se odnose na organizovanje javnih slušanja, učešće na seminarima i konferencijama, posebno se osvrnuvši na predstavljanje Priručnika za poslanike u vezi sa ostvarivanjem prava dece sa invaliditetom. Članovi Radne grupe složili su se da se od nadležnih institucija zatraži informacija o rezultatima procesa inkluzije u školama u Srbiji, a za ovu temu koordinator će biti narodna poslanica Milica Vojić-Marković. Dogovoreno je da ona zajedno sa potpredsednikom Narodne skupštine Nikolom Novakovićem bude koordinator procesa nadzora nad sprovođenjem strategija i zakona. Članovi Radne grupe saglasili su se i da u narednom periodu posete dve lokalne samouprave, kao i da uzmu učešće na regionalnoj konferenciji o metodama i tehnikama efikasnog nadzora i praćenja u organizaciji UNICEF-a i Interparlamentarne uniuje, u junu ove godine.

Po okončanju detaljnog predstavljanja, članovi Radne grupe jednoglasno su usvojili Plan rada za 2011.godinu.

Narodna poslanica Elvira Kovač predstavila je učešće u radu Komiteta za socijalna pitanja PSSE, koji se bavi promocijom borbe protiv nasilja nad decom, u koju se uključuju zemlje članice SE i iznela ideje za uključivanje Radne grupe u navedenu promociju. Ona je takođe upoznala kolege i sa procesom uvođenja zdravstvenog obrazovanja u škole u Srbiji.

Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
sreda, 25. maj
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja