22. decembar 2014. Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini

22. decembar 2014. Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini

Ponedeljak, 22. decembar 2014.

Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Jedanaestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini, za ponedeljak, 22. decembar 2014. godine, sa početkom u 10.00 časova.


Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu, koji je podnela Vlada (broj 400-4655/14 od 20. decembra 2014. godine)
2. Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu, koji je podnela Vlada (broj 400-4598/14 od 17. decembra 2014. godine)
3. Predlog zakona o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je podnela Vlada (broj 181-4599/14 od 17. decembra 2014. godine)
4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Vlada broj 400-4600/14 od 17. decembra 2014. godine)
5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je podnela Vlada (broj 43-4656/14 od 20. decembra 2014. godine)
6. Predlog zakona o izmeni Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je podnela Vlada (broj 43-4657/14 od 20. decembra 2014. godine)
7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je podnela Vlada (broj 43-4658/14 od 20. decembra 2014. godine)
8. Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koji je podnela Vlada (broj 465-4660/14 od 20. decembra 2014. godine)
9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je podnela Vlada (broj 320-4659/14 od 20. decembra 2014. godine)
10. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, ''AIK Banka'' a.d. Niš i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, po zaduženju Javnog preduzeća ''Srbijagas'' Novi Sad, koji je podnela Vlada (broj 011-4576/14 od 15. decembra 2014. godine)
11. Predlog zakona o preuzimanju obaveza privrednog društva Air Serbia a.d. Beograd prema pravnim i fizičkim licima po osnovu izvršenih usluga i isporučenih roba i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, koji je podnela Vlada (broj 011-4581/14 od 16. decembra 2014. godine)
12. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji za kreditnu liniju za Agenciju za osiguranje depozita između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada (broj 011-4572/14 od 15. decembra 2014. godine).

Narodna skupština usvojila je predlog narodnog poslanika Vladimira Marinkovića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačak 1. do 12. dnevnog reda sednice.
Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 1. do 12. dnevnog reda.

Predloge zakona, u ime predlagača, obrazložio je predstavnik predlagača ministar finansija dr Dušan Vujović.

Sednici su prisustvovali i predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić, ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić, ministar privrede Željko Sertić, ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, ministar zdravlja Zlatibor Lončar, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički, ministar, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić i ministar odbrane Bratislav Gašić.

Do kraja rada Narodna skupština je vodila i zaključila zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 1. do 12. dnevnog reda.

Drugog dana rada, 24. decembra, Narodna skupština je započela pretres u pojedinostima o predlozima zakona iz tačaka 1. do 12. dnevnog reda sednice.

Sednici su prisustvovali ministar finansija dr Dušan Vujović, ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović, ministar privrede Željko Sertić, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin , ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički i ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković.

Do kraja rada Narodna skupština je zaključila pretres u pojedinostima o predlozima zakona o predlozima zakona iz tačaka 1. do 12. dnevnog reda sednice

Pošto je Narodna skupština obavila pretres u načelu i pojedinostima o svim tačkama, predsedavajući sednici, predsednik Narodne skupštine Maja Gojković, odredio je četvrtak , 25. decembar 2014. godine, 5.00 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Jedanaeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu. Narodna skupština većinom glasova narodnih poslanika usvojila je i Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu
U Danu za glasanje, Narodna skupština usvojila je Predlog zakona o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, Predlog zakona o izmeni Zakona o porezu na dodatu vrednost, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Narodna skupština usvojila je Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, ''AIK Banka'' a.d. Niš i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, po zaduženju Javnog preduzeća ''Srbijagas'' Novi Sad; Predlog zakona o preuzimanju obaveza privrednog društva Air Serbia a.d. Beograd prema pravnim i fizičkim licima po osnovu izvršenih usluga i isporučenih roba i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji za kreditnu liniju za Agenciju za osiguranje depozita između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.
U Danu za glasanje, Narodna skupština je odlučivala o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice, i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, potpredsednik Narodne skupštine mr Igor Bečić, zaključio je Jedanaestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31