10. mart 2022. Učesnici sastanka

10. mart 2022. Učesnici sastanka

Četvrtak, 10. mart 2022.

Informacija sa sastanka članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju sa predstavnicima ODIHR

Članovi Nadzornog odbora za izbornu kampanju održali su sastanak sa predstavnicima Posmatračke misije ODIHR.


Sastanak je zakazan na inicijativu Posmatračke misije ODIHR. Tokom sastanka pokrenuto je više tema koje se odnose na rad Nazornog odbora za izbornu kampanju. Predstavnici Posmatračke misije bili su zainteresovani da se detaljnije upoznaju sa misijom i načinom rada Nadzornog odbora (dinamika sastajanja, proces odlučivanja, i sl), ovlašćenjima za intervenisanje (na primer prema medijskoj pristrasnosti), ključnim nalazima Nadzornog odbora u dosadašnjem radu, preporukama za medijsku pokrivenost izborne kampanje, izazovima sa kojima se suočava Nadzorni odbor, saradnji sa Privremenim nadzornim telom za praćenje medija tokom izborne kampanje i saradnji sa Regulatornim telom za elektronske medije.

Šef Posmatračke misije Daglas Vejk upoznao je prisutne sa mandatom Misije koja je prisutna u Republici Srbiji od 23. februara 2022. godine, kada je i održana prva konferencija za medije. Misija boravi u Republici Srbiji, na poziv Republike Srbije i Republičke izborne komisije. U ovom trenutku u Beogradu nalazi se 15 predstavnika Misije i 26 dugoročnih posmatrača na celoj teritoriji Republike Srbije radi nepristrasnog posmatranja izbornog procesa i implementacije međunarodnih obaveza. U skladu sa metodologijom ODIHR, za nedelju dana biće objavljen prvi izveštaj kojim će biti obuhvaćen period od decembra meseca 2021. godine, kada je Misija za procenjivanje potreba boravila u Beogradu. Vejk je najavio da se neposredno pre izbora, koji se održavaju 3. aprila 2022. godine, očekuje dolazak 250 kratkoročnih posmatrača iz država članica OEBS kao i tri parlamentarne delegacije iz OEBS, Saveta Evrope i Evropskog parlamenta. U ponedeljak, 4. aprila 2022. godine, ODIHR će objaviti preliminarni izveštaj i isti predstaviti na pres konferenciji kojoj će prisustvovati i predstavnici navedenih parlamentarnih delegacija, a dva meseca po održavanju izbora, biće objavljen konačan izveštaj sa preporukama, kako bi pomogli Republici Srbiji da unapredi izborni proces.

Predsednik Nadzornog odbora za izbornu kampanju Svetislav Goncić informisao je prisutne o sastavu Nadzornog odbora, načinu rada i nadležnostima i ukazao da, imajući u vidu da ovaj odbor ima izvesni kontinuitet u radu, odnosno iskustvo stečeno tokom parlamentarnih izbora održanih 2020. godine, postoje određene ideje o unapređenju rada Nadzornog odbora koje će u ovom mandatu biti i primenjene. On je istakao da Nadzorni odbor, imajući u vidu svoje zakonom definisane nadležnosti, nastoji da ostvari i unapredi kontakte sa svim zainteresovanim stranama i da je u potpunosti otvoren za saradnju sa svim subjektima. U tom smislu, Nadzorni odbor je putem saopštenja za javnost prethodne nedelje pozvao sve zainteresovane strane da se obrate ovom odboru u cilju unapređenja kako njegovog rada tako i celokupnog izbornog procesa.

Po pitanju uloge i nadležnosti Nadzornog odbora, član Nadzornog odbora Prof. dr. Miodrag Savović istakao je da trenutno postoje četiri tela u izbornom procesu koja za funkciju imaju unapređenje izbornog procesa: Republička izborna komisija (RIK), Regulatorno telo za elektronske medije (REM), Privremeno nadzorno telo za praćenje medija i Nadzorni odbor za izbornu kampanju, te da je potrebno napraviti posebnu distinkciju između Privremenog nadzornog tela za praćenje medija i Nadzornog odbora, posebno imajući u vidu da je Privremeno nadzorno telo za praćenje medija rezultat određenih političkih kompromisa, dok je Nadzorni odbor obrazovan u skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika kojim su definisane njegove nadležnosti. Kada je reč o prirodi nadležnosti ova dva tela, on je ukazao da je Privremeno nadzorno telo za praćenje medija savetodavno telo, dok je Nadzorni odbor kontrolno telo, te da kada je reč o medijima, Privremeno nadzorno telo za praćenje medija može da daje preporuke, dok Nadzorni odbor kao kontrolno telo može da nalaže i preduzima određene mere.

U nastavku razgovora, predsednik Nadzornog odbora informisao je sagovornike da Nadzorni odbor ima iste nadležnosti i po pitanju predsedničkih izbora, da taj odbor kao dobru praksu od prethodnih parlamentarnih izbora u svom radu koristi izveštaje Regulatornog tela za elektronske medije koje ovo telo redovno objavljuje, kao i da će uskoro biti organizovan sastanak članova ovog odbora sa predstavnicima Privremenog nadzornog tela za praćenje medija imajući u vidu neke od zajedničkih nadležnosti. Kada je reč o dosadašnjem radu Nadzornog odbora i obraćanju ovom odboru aktera izbornog procesa, predsednik Nadzornog odbora istakao je da je izborni proces još na početku, kao i da se puni zamah aktivnosti tek očekuje u narednom periodu. On je informisao sagovornike i da se ovom odboru obratila jedna politička stranka sa zahtevom iz njegove nadležnosti i da će taj zahtev biti predmet razmatranja na sednici Nadzornog odbora.

Član Nadzornog odbora Jelena Milenković Orlić informisala je sagovornike da se svi zapisnici sa sednica Nadzornog odbora objavljuju na veb prezentaciji Nadzornog odbora koja je deo veb prezentacije Narodne skupšštine, da se pored zapisnika, tu objavljuju i sve informacije i dokumenti koji nastaju u radu ovog odbora, kao i da svako može da se obrati Nadzornom odboru putem mejla koji je dostupan na veb prezentaciji. Ona je istakla i da je Nadzorni odbor, nakon svog konstituisanja 28. februara 2022. godine, pozvao sve učesnike u izbornom procesu, uključujući i nevladine organizacije, da se obrate Nadzornom odboru koji svoju ulogu shvata veoma ozbiljno jer, pored poštovanja zakonom propisanih nadležnosti, on ujedno kreira i praksu delovanja koja će se primenjivati u budućnosti. U nastavku je istakla i da će Nadzorni odbor na narednoj sednici koja će uslediti posle ovog sastanka, razmatrati određene preporuke koje se odnose na sve aktere koji učestvuju u izbornoj kampanji, a tiču se kako informisanja javnosti o programima političkih partija tako i tzv. „funkcionerske kampanje“. Takođe, ukazala je i da je novi Zakon o izboru narodnih poslanika rešio određene nejasnoće koje su postojale u prethodnom zakonu a tiču se pitanja nadležnosti Nadzornog odbora nad medijima, odnosno da je Zakon sada jasno definisao da je Nadzorni odbor nadležan samo za rad javnih medijskih servisa Radio televizije Srbije i Radio televizije Vojvodina.

Ispred Posmatračke misije ODIHR sastanku su prisustvovali Daglas Vejk, šef misije, Marek Mračka, medijski analitičar, Dimitru Lazur, medijski analitičar, Dimitrije Bolta, asistent medijskih analitičara i Slađana Bursać, asistent šefa Misije i prevodilac.

Ispred Nadzornog odbora za izbornu kampanju sastanku su prisustvovali Svetislav Goncić, predsednik i članovi Nadzornog odbora: Boris Bajić, Marjan Jovanović, Jelena Milenković Orlić, Prof. dr. Miodrag Savović, Aleksandar Stamatović i Samra Fetahović.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31