5. jun 2019. Predsednica Narodne skupštine otvorila sastanak Komiteta za jednakost i nediskriminaciju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope

5. jun 2019. Predsednica Narodne skupštine otvorila sastanak Komiteta za jednakost i nediskriminaciju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope

Sreda, 5. jun 2019.

Gojković otvorila sastanak Komiteta za jednakost i nediskriminaciju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković otvorila je sastanak Komiteta za jednakost i nediskriminaciju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope koji se održava u Beogradu i tom prilikom istakla da je Srbija posvećena izgradnji pravednog i demokratskog društva, kao i da je nacionalna i kulturna raznolikost jedna od najvećih vrednosti za čitavo društvo i zato je naša zemlja spremna da tu raznolikost neguje i čuva.


Gojković je podsetila da Savet Evrope već 70 godina, osnovan u ratom razrušenoj Evropi kao vodeća organizacija u domenu ljudskih prava, stvara zajednički pravni i politički prostor. Predsednica Skupštine Srbije je ukazala da su mnoge oblasti zaštite ljudskih prava u kojima su Savet Evrope i Parlamentarna skupština dali nemerljiv doprinos – od zaštite nacionalnih manjina i regionalnih i manjinskih jezika, borbe protiv seksualne eksploatacije i zlostavljanja dece i nasilja nad ženama, do sprečavanja torture i nehumanog i degradirajućeg kažnjavanja, borbe protiv trgovine ljudima i ljudskim organima. Gojković je navela da se danas ova organizacija suočava i sa mnogim savremenim izazovima, kao što su zloupotreba ličnih podataka, sajberkriminal i različiti vidovi radikalizma, ekstremizma i unilateralnosti.

Predsednica Narodne skupštine je naglasila da u Srbiji postoje jednake mogućnosti za sve njene građane, gde nema prostora ni tolerancije za diskriminaciju po verskoj, etničkoj, polnoj niti seksualnoj pripadnosti i podsetila da je Srbija među prvih deset članica koje su ratifikovale Istanbulsku konvenciju.

Gojković je ukazala da su odbori za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i za prava deteta Parlamenta Srbije aktivni na unapređenju zakonodavstva i primeni evropskih standarda i dodala da je i Ženska parlamentarna mreža postigla značajne rezultate.

Gojković je navela da u Srbiji borba protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici predstavlja jedan od prioritetnih ciljeva zaštite ljudskih prava i unapređenja politike rodne ravnopravnosti, kao i da je osnov za ostvarenje ovog cilja jasan politički i društveni konsenzus o potrebi efikasnog suzbijanja i borbe protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Gojković je istakla da je sada potrebna potpuna i dosledna primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i korišćenje svih mehanizama koje Zakon omogućava i navela da je važno, sagledavajući najbolje prakse i iskustva evropskih država, doneti novi zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji će ženama omogućiti suštinski bolji položaj u društvu.

Predsednica Skupštine Srbija je ukazala da je Srbija multietničko i multikonfesionalno društvo, sa čak 28 registrovanih nacionalnih manjina koje ostvaruju individualna i kolektivna prava u skladu sa najvišim evropskim i svetskim standardima i naglasila da Srbija smatra da je nacionalna i kulturna raznolikost jedna od najvećih vrednosti za čitavo društvo i zato je spremna da tu raznolikost neguje i čuva.

Gojković je ukazala da se, u sklopu očuvanja i unapređenja ravnopravnosti, sprovodi veliki broj aktivnosti i, u tom kontekstu, ukazala da je naša zemlja izuzetno posvećena stvaranju uslova za višejezično obrazovanje.

Gojković je podsetila na slogan kojim se obeležava 70 godina Saveta Evrope „Naša prava, naše slobode, naša Evropa“ i ukazala da to potvrđuje da su prava i slobode ostvarivi samo kao univerzalni, zajednički i jednaki za sve i da su to najdublje vrednosti na kojima počiva naš kontinent, a da će Srbija i ubuduće, kao i do sada, nastaviti da se za njihovo ostvarenje zalaže.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6