Petak, 10. novembar 2006.

Evropska komisija pozitivno ocenila rad Narodne skupštine

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković učestovovao je danas u radu plenarnog sastanaka «Unapređenog stalnog dijaloga» Srbije sa Evropskom unijom.Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković učestovovao je danas u radu plenarnog sastanaka «Unapređenog stalnog dijaloga» Srbije sa Evropskom unijom.

Obraćajući se učesnicima sastanka, predsednik Marković je izrazio zadovoljstvo što Srbija od danas ima novi Ustav. Usvajanjem Ustavnog zakona stekli su se uslovi da novi Ustav Republike Srbije, koji je Narodna skupština jednoglasno usvojila na prvoj posebnoj sednici 30. septembra 2006. godine i koji su građani potvrdili na referendumu održanom 28. i 29. oktobra, a Narodna skupština svečano proglasila 8. novembra 2006. godine, počne da se primenjuje od časa proglašenja. On je ponovio da je još 26. jula 2006. godine, na prethodnom sastanku «Unapređenog stalnog dijaloga» izvestio detaljno o toku rada na promeni Ustava, razjasnio i upozorio na otežavajuće okolnosti u tom procesu, ali i najavio da će učiniti sve da se konsenzus postigne i Ustav donese u što kraćem roku. Predsednik Marković je podsetio da je odmah po jednoglasnom usvajanju teksta Ustava u Narodnoj skupštini, što je jedna vrsta «političkog čuda», uputio pismo Ambasadoru Delegacije Evropske komisije u Srbiji Žosepu Ljoverasu u kome ga je obavestio o procesu donošenja novog Ustava Republike Srbije i stvaranju demokratskih zakonskih pretpostavki pune ustavne reforme. On je istakao da je veoma važno za dalju demokratizaciju društva to što se Ustavom precizira da se dostignuta ljudska i manjinska prava ne mogu smanjivati.

Govoreći o Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u 2006. godini, posebno o delu koji se odnosi na rad Narodne skupštine, predsednik Marković je istakao da pozitivna, a detaljna ocena napretka koji je Narodna skupština ostvarila i njemu lično laska, ali takođe pred Narodnu skupštinu, kao ključnu instituciju koja za puni kapacitet mora da otkloni uočene probleme, ostavlja izazove za budućnost.

Evropska komisija sačinila je i 8. novembra objavila redovni godišnji Izveštaj o napretku Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji za 2006. godinu, u kome je rad Narodne skupštine Republike Srbije pozitivno ocenjen.

U delu Izveštaja koji se odnosi na rad Narodne skupštine ističe se da je Narodna skupština nastavila intenzivnu zakonodavnu aktivnost, a posebno se apostrofira usvajanje izmena i dopuna Poslovnika o radu kojim je omogućeno preuzimanje nadležnosti sa Državne zajednice Srbija i Crna Gora, pre svega u oblasti kontrole vojske i međunarodne parlamentarne saradnje. Rad Narodne skupštine je u 2006. godini ocenjen kao transparentan i otvoren za javnost, istaknuto je blagovremeno i sveobuhvatno izdavanje Informatora Narodne skupštine u skladu sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Takođe je pozitivno ocenjena i praksa predsednika Narodne skupštine da redovno, tromesečno, podnosi izveštaj javnosti i predstavnicima međunarodnih organizacija o radu Narodne skupštine. Rad skupštinskih odbora ocenjen je pozitivno, pozdravljeno je formiranje Odbora za lokalnu samoupravu i rad Odbora za evropske integracije, koji je nastavio svoju dosadašnju aktivnost na implementiranju evropskih standarda. Formiranje Odeljenja za usklađivanje domaćih propisa sa zakonodavstvom Evropske unije, ističe se kao iskorak uz napomenu da je rad ovog odeljenja tek počeo.

U Izveštaju Evropske komisije navodi se i da Narodnoj skupštini i dalje nedostaju stručni kadrovi, kao i da su u procesu donošenja nekih zakona ostavljani kratki rokovi za pravno usklađivanje, da još uvek nije izvršen izbor zaštitnika građana, iako je zakon usvojen još 2005. godine, a postoji i niz otvorenih pitanja vezanih za praćenje izbora, ažuriranje biračkih spiskova i finansiranje izbornih kampanja, navodi se u Izveštaju.

U zaključku o radu Narodne skupštine u 2006. godini navodi se da dalji napredak treba očekivati u skladu sa poslednjim izmenama Poslovnika o radu.


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
subota, 2. decembar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja