Utorak, 28. oktobar 2008.

Dvadeseta sednica Administrativnog odbora

Na sednici održanoj 28. oktobra, Administrativni odbor razmotrio je ostavku koju je Miloljub Albijanić podneo na funkciju narodnog poslanika.Na sednici održanoj 28. oktobra, Administrativni odbor razmotrio je ostavku koju je Miloljub Albijanić podneo na funkciju narodnog poslanika. Odbor je utvrdio da je podnošenjem ostavke na funkciju narodnog poslanika Miloljuba Albijanića, izabranog sa Izborne liste Za evreopsku Srbiju – Boris Tadić, nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2. Zakona o izboru narodnih poslanika, prema kome je podnošenje ostavke jedan od razloga za prestanak mandata narodnom poslaniku pre isteka vremena na koje je izabran.

Odbor je predložio Narodnoj skupštini da konstatuje prestanak mandata narodnom poslaniku MiloljubuAlbijaniću i dodeli mandat drugom kandidatu sa iste poslaničke liste.

Administrativni odbor je doneo odluke o obrazovanju Radne grupe za izradu Predloga zakona o Narodnoj skupštini i Radne grupe za izradu Predloga poslovnika Narodne skupštine.

Takođe, Odbor je doneo Odluku o usvajanju Pravilnika o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi Narodne skupštine Republike Srbije, koji je doneo sekretar Narodne skupštine.

Na ovoj sednici, Odbor je odlučio i da izmeni svoju Odluku od 7. aprila 2004. godine, kojom se utvrđuje visina naknade za ishranu zaposlenim licima u Narodnoj skupštini tokom održavanja sednica Narodne skupštine.

Sednici je predsedavao zamenik predsednika Odbora Nenad Konstantinović.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2