28. mart 2019. Dvadeset prva posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

28. mart 2019. Dvadeset prva posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Četvrtak, 28. mart 2019.

Dvadeset prva posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Dvadeset prvu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, za četvrtak, 28. mart, sa početkom u 11 časova.


Za ovu sednicu, predsednica Narodne skupštine utvrdila je dnevni red sa jednom tačkom:

  1. Obraćanje Narodnoj skupštini Nj.E. gospodina Iraklija Kobahidzea, predsednika Parlamenta Gruzije.
Po završetku obraćanja predsednika Parlamenta Gruzije Iraklija Kobahidzea, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Dvadeset prvu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)(Sednica je počela u 11.05 časova. Predsedava Maja Gojković, predsednik Narodne skupštine.)

*
* *

PREDSEDNIK: Poštovani narodni poslanici, poštovani članovi Vlade, vaše Ekselencije, poštovane dame i gospodo, otvaram Dvadeset prvu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Ovu posebnu sednicu sazvala sam da bi se Narodnoj skupštini obratio predsednik Parlamenta Gruzije, Njegova Ekselencija gospodin Irakli Kobahidze.
Čast mi je da, u ime Narodne skupštine i u svoje ime, pozdravim Njegovu Ekselenciju predsednika Parlamenta Republike Gruzije, gospodina Iraklija Kobahidzea.
Pored njega, pozdravljam i ostale uvažene članove delegacije Gruzije, članove Vlade Republike Srbije, kao i predstavnike diplomatskog kora u Republici Srbiji koji prisustvuju današnjoj posebnoj sednici.
Sada molim Njegovu Ekselenciju, predsednika Parlamenta Gruzije, gospodina Iraklija Kobahidzea da nam se obrati.
Izvolite, predsedniče.
IRAKLIJE KOBAHIDZE: Gospođo predsednice Narodne skupštine, dragi članovi Narodne skupštine, poštovani članovi Vlade i dragi predstavnici diplomatskog kora, velika mi je čast što mogu da vam se obratim sa ovog mesta koje predstavlja centar političkih zbivanja u ovoj lepoj zemlji. U ime skupštinske delegacije Gruzije, dozvolite mi da vam se zahvalim za vaš topao doček i dobrodošlicu.
Na samom početku bih zahvalio gospođi predsednici Narodne skupštine, gospođi Maji Gojković za njen lični doprinos jačanju veza između naše dve zemlje. Njena poseta prošle godine, prva u okviru njenih bilateralnih poseta, a i pri tom i na inauguraciji predsednici Gruzije su bile izuzetno plodotvorne i korisne.
Odnos između naše dve zemlje se zasniva na zajedničkoj i neprekidnoj posvećenosti zajedničkim vrednostima slobode, demokratije i mirnog razvoja. Što je još važnije, ove veze su dodatno učvršćene principima teritorijalnog integriteta i suvereniteta.
Mi čvrsto smatramo da je dovođenje u pitanje ovako fundamentalnih principa međunarodnog prava neprihvatljivo, pravimo prve korake u ovom novom poglavlju naših sve bliskijih odnosa u želji da bolje upoznamo jedne druge i učimo jedni od drugih. Politički dijalog smo započeli, osnovali međuvladinu privrednu komisiju, sutra ću otvoriti prvi srpsko-gruzijski poslovni forum, kao i počasni konzulat moje zemlje u Beogradu.
1/2 MG/VK

Razmenjujemo posete na visokom nivou između naših vlada i skupština. Zbog toga smatramo da postoji veliki potencijal u mnogo sektora i zbog ovih aktivnosti se nadamo da ćemo pospešiti kontakte između ljudi i poslovnih ljudi da bi naše zemlje mogle da napreduju.
Imamo produktivnu kooperaciju kada su u pitanju javne službe i ovo nam pomaže da damo pristup svim građanima i da povećamo transparentnost i efikasnost javnih institucija.
Kada je u pitanju ukidanje viza za naše građane, to će poboljšati saradnju i turizam, ali takođe poboljšaće i odnos između ljudi, jer je svaki turista ambasador svoje zemlje. Odlučni smo da ovu dinamiku prenesemo u naše odnose u budućim godinama.
Dame i gospodo, Gruzija ima stratešku poziciju i u ekonomskom i u mirnodopskom smislu i ovaj status je jako bitan za međunarodnu bezbednost i arhitekturu. Pozicija Gruzije daje divnu mogućnost i obavezu Gruziji i tako mi razumemo ulogu Gruzije u regionu. Naše prethodno iskustvo pokazuje da ćemo preuzeti ovu ulogu i da ćemo doprineti regionu i globalnoj stabilnosti i bezbednosti.
Ovo radimo na više načina, podržavamo regionalnu kooperaciju na bilateralnim i multilateralnim oblicima, ustanovili smo blisko partnerstvo sa Ukrajinom, Moldavijom, Turskom, Azerbejdžanom i Jermenijom, a još važnije, naše oružane snage su prisutne u opasnim mestima na svetu i žrtvuju se za globalni mir i bezbednost u svetu. Ipak, mi smo posvećeni nastavljanju našeg rada na boljoj budućnosti za našu decu.

2/1 BM/VZ 11.10 – 11.15

Republika Srbija igra isto pozitivnu ulogu na Balkanu, regionu Balkana i delimo mnoge sličnosti i samim time treba da se bolje povežemo, da povežemo ova dva regiona kako bi smo pospešili ekonomsku saradnju.
Drage kolege, Gruzija teži članstvu EU. Mi smo ovo uključili i u naš Ustav da bi istakli bitnost ovoga za našu zemlju. Znači, naša politika je mirnodopska, to je odluka našeg naroda. Većina Gruzijaca podržava članstvo Gruzije u EU.
Na drugom mestu mi smatramo da je to i naša civilizacijska uloga i naše kulture i naše tradicije.
Na trećem mestu, želimo da Gruzija nađe svoje mesto među slobodnim zemljama, jer tako možemo da stvorimo i bolji prosperitet i bezbednost za našu zemlju i za sve naše građane.
Ponosni smo na dinamičan napredak Gruzije koji je ona postigla u poslednjih nekoliko godina. Mi, takođe primenjujemo sporazum o saradnji, priključili smo se ekonomskoj zajednici, energetskoj zajednici. Takođe, ukidanje viza od strane EU je jako bitan za građane Gruzije i to je najopipljiviji napredak koji je Gruzija postigla. To nema samo praktičnu važnost za Gruziju, već daje i jaku političku podršku EU za Gruziju i za naše napore. To je bila i nagrada posvećenosti naše Vlade, našeg društva, našeg parlamenta i naših građana.
Mi nastavljamo strateški dijalog sa EU i razgovaramo o bitnim stvarima kada je u pitanju odbrana i bezbednost. Mi takođe želimo da postignemo bolju integraciju sa EU i razradili smo ambiciozan projekat koji će nas voditi na ovom putu. Takav pristup će obezbediti da Gruzija bude spremna kada dođe vreme da donese relevantne političke odluke.
Parlament Srbije, takođe je uradio dosta na putu Srbije ka EU i mi cenimo saradnju koju imamo sa Srbijom i koja je predvodi u naporima za priključenje EU. Naš napredak je zasnovan na reformama, koje smo uveli u našoj zemlji, jer je to bio uslov za dalji napredak i u tom smislu naša zemlja je postala primer fundamentalnih institucionalnih reformi i demokratskih promena. Demokratske promene su za našu stabilnost bitne i za naš prosperitet. Takođe smo primenili ambicioznu agendu za promene, da bi svakom građaninu dali mogućnost da napreduje i svim grupama ljudi koji kod nas žive, da im pružimo mogućnost da se razvija na najbolji mogući način.
Gruzija je na taj način krenula ka većoj institucionalizaciji i većoj parlamentarnoj demokratiji. Mi smatramo da parlament mora da postane najglasniji u našoj politici i da spreči pojavu diktature na dugoročne staze, da spreči političku polarizaciju, radikalizaciju i da institucionalizuje politički dijalog i ojača zakonodavni nadzor za efikasniju vlast. Naš parlament daje sve od sebe da na najbolji način služi našim građanima i da bude odgovoran, da uključi građane u svoj rad i da ojača inovacije i najbolji mogući pristup ovim problemima.
Takođe, mi smo se priključili inicijativi za otvorenu vlast, za period 2017–2018. godine i dobili smo za to nagradu 2015. godine. Time obeležavamo i stotu godišnjicu parlamentarizma u Gruziji, i pre 100 godina je po prvi put u istoriji Gruzije održana prva sednica konstitutivne Skupštine koja je održavala volju naroda. Uprkos kratkoj nezavisnosti, to je udarilo temelje za Republiku Gruziju i dalo je značajno nasleđe koje koristi danas parlament Gruzije da bi nastavilo tradicije.

3/1 MZ/MP 11.15 – 11.20

Dame i gospodo, Gruzija je stvorila jednu od najboljih klima za ulaganja i transparentno okruženje za poslovanje, to je dalo jako bitne i opipljive rezultate. Preliminarne procene za 2018. godinu, rast privrede je bio 4,7%, a naš rast u poslednje tri godine je svake godine bio 4,1%. Izveštaj Svetske banke je rangirao Gruziju na šesto mesto po lakoći poslovanja. Ovo dosta govori o efikasnosti i otvorenosti poslovnog investicionog okruženja u Gruziji, a sada smo osmi u Evropi. Gruzija posebno obraća pažnju da poboljša svoje usluge koje pruža našim građanima na celoj svojoj teritoriji. Zbog toga smo dobili nagrade i od Ujedinjenih nacija i mnogih drugih organizacija koje prepoznaju inovacije koje su uvedene u javnom domenu. Takođe, pružanje javnih usluga je prepoznato, a dobili smo i nagradu za državnu službu za javne nabavke zbog svog sistema koji se nalazi na internetu.
Mnoge brojke govore o prijateljskoj i efikasnoj klimi za poslovanje u Gruziji. Dalji razvoj veza je takođe od strateške važnosti za Gruziju i ceo region. Mi pokušavamo da otkrijemo svoju ulogu koju smo nekada imali na putu svile. Mi smo jedina zemlja koja ima sporazume o slobodnoj trgovini istovremeno sa zemljama Evropske unije, Zajednicom nezavisnih država i EFTA, Turskom i Kinom. Zbog toga je Gruzija pouzdan tranzitni partner i ključna spona i učesnik u najvećim strateškim projektima i inicijativama.
Turizam je privredna grana koja u Gruziji doživljava veliki uspon i pruža mogućnost za ulaganja, pogotovo u primorski deo, kao i planinska i skijaška odmarališta. Prošle godine 8,5 miliona turista je posetilo Gruziju koja sama ima samo četiri miliona stanovnika. Mi želimo dobrodošlicu svim turistima i zbog toga smo smatrali i postoji tradicija da su turisti poklon od Boga. Mi želimo da otvorimo i postignemo što više u našoj budućnosti, ali naravno to neće moći dok god konflikti u našoj zemlji nastavljaju da ugrožavaju regionalnu bezbednost i stabilnost.
Uprkos svim poteškoćama, život jednog mladog Gruzijca se ugasio u okupaciji Abhazije i pre toga smo ožalili smrt gospode Odhozorija i Tatunašvilija. Rastuće vojno prisustvo podizanja ograde od bodljikave žice i drugih veštačkih prepreka duž linije okupacije, ograničeno kretanje, ilegalni pritvori i otmice, zabrane nastave na maternjem gruzijskom jeziku, etnički motivisana ozbiljna kršenja ljudskih prava i rasprostranjena nekažnjivost na tim područjima neprestano urušavaju živote naših građana.
Uprkos svim poteškoćama, Gruzija je posvećena politici pomirenja i približavanja populacija razdvojenih konfliktom i okupacijom, i to putem dijaloga, izgradnje poverenja i međuljudskog kontakta. Mi pružamo priliku stanovnicima okupiranih područja da u potpunosti uživaju u privilegijama razvoja Gruzije i procesa evropskih integracija. Naša nova mirovna inicijativa, korak ka boljoj budućnosti je još jedan značajan napor u tom cilju. Nadamo se da ćemo jednog dana postići sporazum sa našim sestrama i braćom iz Abhazije i Osetije. Bićemo strpljivi i pragmatični i priklonjeni mirnodopskoj politici.
Na samom kraju, dragi prijatelji, Gruzija i Republika Srbija imaju mnogo više sličnosti nego što je to privrženost osnovnim principima međunarodnog zakona ili naša zajednička težnja ka članstvu u Evropskoj uniji. Koreni istorije naših društava su duboko prožeti pravoslavnom verom i tradicijom i herojstvom naših predaka koji su se borili za slobodu i nezavisnost naših država. Ovakva kulturna bliskost, uprkos geografskoj razdvojenosti, ustanovljava odličnu bazu za blisku saradnju i razumevanje između naših zemalja i naša dva naroda. Želim da damo

3/2 MZ/MP

priliku i damo doprinos za bolju budućnost. Budućnost Republike Srbije i Gruzije je unutar evropske porodice nacija i mi verujemo da će naša zajednička težnja ka ujedinjenoj slobodnoj Evropi koja živi u miru postati stvarnost.
Bog blagoslovio Gruziju, Bog blagoslovio Republiku Srbiju. Hvala vam mnogo.
PREDSEDNIK: Zahvaljujem Njegovoj ekselenciji na obraćanju.
Zaključujem Dvadeset prvu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

(Sednica je završena u 11.20 časova.)


Video (1)

Četvrtak, 28. mart 2019. | Dvadeset prva posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 28.03.2019.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
utorak, 17. maj
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja