18. februar 2020. Dvadeset peto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

18. februar 2020. Dvadeset peto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Utorak, 18. februar 2020.

Dvadeset peto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je, na zahtev Vlade, Dvadeset peto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, za utorak, 18. februar 2020. godine, sa početkom u 10.00 časova.


Pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Vesna Ivković, Đorđe Vukadinović, Marijan Rističević i Aleksandar Marković zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U zahtevu za održavanje sednice određen je sledeći dnevni red:

  1. Predlog zakona o Memorijalnom centru „Staro sajmište", koji je podnela Vlada;
  2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
  3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za ugovaranje stranog projekta o izgradnji) za Projekat izgradnje toplovoda Obrenovac - Novi Beograd, između kineske Export - Import banke, kao zajmodavca i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija, kao zajmoprimca, koji je podnela Vlada;
  4. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i Republici Severnoj Makedoniji, koji je podnela Vlada;
  5. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, s jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica, s druge strane, koji je podnela Vlada;
  6. Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 6 o trgovini uslugama Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi, koji je podnela Vlada i
  7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika prof. dr Vladimira Marinkovića da se obavi zajednički jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za ugovaranje stranog projekta o izgradnji) za Projekat izgradnje toplovoda Obrenovac - Novi Beograd, između kineske Export - Import banke, kao zajmodavca i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija, kao zajmoprimca, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i Republici Severnoj Makedoniji, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, s jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica, s druge strane i Predlogu zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 6 o trgovini uslugama Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi.

Narodna skupština prihvatila je i Predlog za promenu redosleda pojedinih tačaka predloženog dnevnog reda sednice, koji je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, tako da se Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, razmatra kao tačka 2. dnevnog reda sednice.

U nastavku sednice, Narodna skupština započela je načelni pretres o Predlogu zakona o Memorijalnom centru „Staro sajmište", koji je narodnim poslanicima obrazložio ovlašćeni predstavnik predlagača ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.

Do kraja dana, Narodna skupština završila je načelni pretres Predloga zakona o Memorijalnom centru "Staro sajmište".

Drugog dana rada, 19. februara 2020. godine, Narodna skupština započela je načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. Predlog zakona obrazložila je narodna poslanica Katarina Rakić.

Do kraja dana, Narodna skupština obavila je načelni pretres o pomenutoj tački dnevnog reda.

Trećeg dana rada, 20. februara, pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Đorđe Milićević, Aleksandar Šešelj, Miodrag Linta, Marijan Rističević, Đorđe Vukadinović i Vladimir Đurić, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština započela je zajednički jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za ugovaranje stranog projekta o izgradnji) za Projekat izgradnje toplovoda Obrenovac - Novi Beograd, između kineske Export - Import banke, kao zajmodavca i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija, kao zajmoprimca, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i Republici Severnoj Makedoniji, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, s jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica, s druge strane i Predlogu zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 6 o trgovini uslugama Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi.

Predložene zakone narodnim poslanicima su obrazložili potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić i ministar finansija Siniša Mali.

Do kraja dana, Narodna skupština zaključila je zajednički jedinstveni pretres o pomenutim tačkama dnevnog reda sednice.

Četvrtog dana rada, 21. februara, Narodna skupština započela je pretres u pojedinostima Predloga zakona o Memorijalnom centru „Staro sajmište“ i Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

Do kraja dana Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima 1. i 2. tačke dnevnog reda sednice.

Pošto je obavljena rasprava, predsedavajući sednici prof. dr Vladimir Marinković odredio je ponedeljak, 24. februar, sa početkom u 9.30 časova kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Dvadeset petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 24. februara, pre odlučivanja o tačkama dnevnog reda Dvadeset petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, narodni poslanici odali su poštu minutom ćutanja narodnoj poslanici Veri Paunović.

U Danu za glasanje, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o Memorijalnom centru „Staro sajmište“ i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

U Danu za glasanje usvojeni su i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za ugovaranje stranog projekta o izgradnji) za Projekat izgradnje toplovoda Obrenovac - Novi Beograd, između kineske Export - Import banke, kao zajmodavca i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija, kao zajmoprimca, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i Republici Severnoj Makedoniji, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, s jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica, s druge strane i Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 6 o trgovini uslugama Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi.

U Danu za glasanje Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom zasedanja i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Dvadeset peto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

Video (17)

Utorak, 18. februar 2020. | Dvadeset peto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 18.02.2020.(I)

Utorak, 18. februar 2020. | Dvadeset peto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 18.02.2020.(II)

Utorak, 18. februar 2020. | Dvadeset peto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 18.02.2020.(III)

Utorak, 18. februar 2020. | Dvadeset peto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 18.02.2020.(IV)

Sreda, 19. februar 2020. | nastavak Dvadeset petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 19.02.2020. (I)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 12


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
petak, 23. februar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja