Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine

Kosovska Mitrovica

Ponedeljak, 18. april 2011.

Dvadeset osma sednica Odbora za Kosovo i Metohiju

Odbor za Kosovo i Metohiju održao je sednicu, koja je počela 11. aprila u Beogradu, a nastavljena 18. aprila u zgradi Rektorata u Kosovskoj Mitrovici.Na dnevnom redu je bilo razmatranje predstavke broj 10 07 505/11, koju su Odboru 1. februara 2011. godine dostavili profesori Fakulteta tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici, Univerziteta Prištini.

Nakon razmatranja predstavke, Odbor je jednoglasno zaključio, da se, shodno trenutno društveno-političkoj situaciji, pozivaju svi profesori Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, na jedinstvo i samopregor u odnosu prema državi i samim studentima.

Profesori Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici su intelektualna elita srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, pa s tim u vezi, pozivamo ih da u skladu sa tom činjenicom učine sve kako bi osnažili položaj Univerziteta, kako u sistemu prosvete Republike Srbije, tako i među građanima koji u ovom Univerzitetu vide osnov državnosti i bivstvovanja Republike Srbije na Kosovu i Metohiji.

Odbor za Kosovo i Metohiju smatra da nadležni državni organi, u skladu sa svojim nadležnostima, moraju u najkraćem mogućem roku, da provere sve navode i svojim delovanjem utvrde zakonitost i ispravnost navoda, kako bi se utvrdila istinitost svih sumnji i optužbi.

S tim u vezi, Odbor za Kosovo i Metohiju očekuje od nadležnih državnih organa da u najkraćem mogućem roku informišu o rezultatima i saznanjima do kojih su došli a vezano za dostavljeni zaključak.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Ljubomir Kragović.

Kosovska Mitrovica: Foto galerija

Ostale sednice ovog odbora

Petak, 16. septembar 2011. Trideset peta sednica Odbora za Kosovo i Metohiju Zubin Potok
Četvrtak, 2. jul 2009. Šesnaesta sednica Odbora za Kosovo i Metohiju Štrpce
Utorak, 14. april 2009. Dvanaesta sednica Odbora za Kosovo i Metohiju Kosovska Mitrovica
Utorak, 17. februar 2009. Deveta sednica Odbora za Kosovo i Metohiju Zvečan
Četvrtak, 1. novembar 2007. Peta sednica Odbora za Kosovo i Metohiju Gračanica Ima fotografija

Obratite se odboru Narodne skupštine

Popunite formular i pošaljite poruku

Ukoliko želite da se obratite nekom od odobra Narodne skupštine, popunite formular prikazan ispod sa neophodnim podacima i kliknite na dugme Pošalji.

**Od tri ponuđena kontakta (telefon, adresa i e-mail) obavezno je popuniti bar jedan.

Poruka može imati maksimalno 1000 karaktera.

Polja obeležena zvezdicom (*) su neophodna da biste poslali formular.

Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine se organizuju i ova podstrana je izrađena uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.
Stavovi i sadržaj na ovoj podstrani ne predstavljaju nužno stanovište UNDP i SDC.