Ponedeljak, 3. novembar 2008.

Dvadeset druga sednica Administrativnog odbora

Na sednici Administrativnog odbora, održanoj 3. novembra, razmatran je Izveštaj Republičke izborne komisije o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Na sednici Administrativnog odbora, održanoj 3. novembra, razmatran je Izveštaj Republičke izborne komisije o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Odbor je konstatovao da je prestankom mandata narodnom poslaniku Vidoju Petroviću, izabranom sa Izborne liste za evropsku Srbiju – Boris Tadić, a pre isteka vremena na koje je izabran, ostalo upražnjeno poslaničko mesto u Narodnoj skupštini. U skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika, mandat pripada političkoj stranci sa čije izborne liste je bio izabran narodni poslanik kome je prestao mandat.

Na osnovu Izveštaja RIK-a i uverenja o izboru narodnog poslanika, Odbor je predložio da Narodna skupština konstatuje potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Miroslavi Pejica, sa Izborne liste Za evropsku Srbiju –Boris Tadić.

Odbor je utvrdio da je podnošenjem ostavke narodnog poslanika Miodraga Miljkovića, izabranog sa Izborne liste Za evropsku Srbiju-Boris Tadić, nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2. Zakona o izboru narodnih poslanika, prema kome je to jedan od razloga za prestanak mandata narodnom poslaniku pre isteka vremena na koje je izabran. Stoga je Odbor predložio Narodnoj skupštini da konstatuje prestanak mandata imenovanom narodnom poslaniku.

Sednici je predsedavao zamenik predsednika Odbora Nenad Konstatinović.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2