Utorak, 8. mart 2011.

Dvadeset deveta sednica Odbora za ravnopravnost polova

Članovi Odbora za ravnopravnost polova razmatrali su, na sednici koja je održana 8. marta, Izveštaj o radu Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike za period januar-decembar 2010. godine.Članovi Odbora za ravnopravnost polova razmatrali su, na sednici koja je održana 8. marta, Izveštaj o radu Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike za period januar-decembar 2010. godine.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Gordana Paunović-Milosavljević, koja je na početku rada naglasila da je prva sednica Odbora u ovoj godini sazvana na sto-godišnjicu obeležavanja Dana žena i tim povodom uputila čestitke članicama Odbora i svim ženama u Srbiji.

Izveštaj o radu Uprave za rodnu ravnopravnost u prošloj godini predstavila je direktorka Natalija Mićunović. Ona je naglasila da su prioriteti Uprave bili izrada podzakonskih akata vezanih za Zakon o ravnopravnosti polova, rad na pripremi Akcionog plana za realizaciju Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i praćenje implementacije međunarodnih dokumenata u ovoj oblasti. Pažnja je bila posvećena i unapređivanju regionalne saradnje, kao i saradnje sa državnim institucijama, lokalnim samoupravama i međunarodnim organizacijama i donatorima.

U raspravi je su iznete pozitivne ocene o radu Uprave u prethodnoj godini i istaknuto da je saradnja Odbora i Uprave za rodnu ravnopravnost bila veoma uspešna. Članovi Odbora ukazali su na neka pitanja kojima bi u narednom periodu trebalo posvetiti više pažnje, kao što su položaj žena na selu i praćenje primene Zakona o ravnopravnosti polova na nivou lokalne samouprave.

Odbor je jednoglasno usvojio Izveštaj o radu Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike za period januar-decembar 2010. godine.

U nastavku sednice razmotren je Izveštaj o radu Odbora za ravnopravnost polova u 2010. godini. Tom prilikom je članovi Odbora su ocenili da je Odbor intenzivno radio i da je na devet održanih sednica i organizovanjem tri okrugla stola i jednog javnog slušanja razmatrao brojna značajna pitanja iz svoje nadležnosti. Izveštaj o radu Odbora jednoglasno je usvojen.

Odbor je, takođe, jednoglasno usvojio i Plan rada Odbora za 2011. godinu, sa predlozima i sugestijama iznetim na sednici.

Na kraju sednice, Odbor je usvojio Zaključak kojim se upućuje poziv svim političkim strankama koje svoju obavezu propisanu članom 35. stav 4, i 5. Zakona o ravnopravnosti polova nisu ispunile u zakonskom roku (1. decembar 2010. godine), da to učine što pre.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
utorak, 5. jul
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja