24.februar 2020. Dvadeset šesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

24.februar 2020. Dvadeset šesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Ponedeljak, 24. februar 2020.

Dvadeset šesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je, na zahtev Vlade, Dvadeset šesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, za ponedeljak, 24. februar, sa početkom u 10 časova.


U zahtevu za održavanje sednice određen je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog zakona o dopuni Zakona o parničnom postupku, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, koji je podnela Vlada;
 5. Predlog zakona o igrama na sreću, koji je podnela Vlada;
 6. Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji. koji je podnela Vlada;
 7. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR), koji je podnela Vlada;
 8. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza I) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
 9. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodice, koji je podnela Vlada;
 10. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznanju vozačkih dozvola, koji je podnela Vlada;
 11. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije. koji je podnela Vlada;
 12. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koji je podnela Vlada;
 13. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog vojnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske, koji je podnela Vlada;
 14. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o industriji i tehnologiji, koji je podnela Vlada;
 15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine, koji je podnela Vlada;
 16. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o obavljanju plaćene delatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava, koji je podnela Vlada;
 17. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima, koji je podnela Vlada;
 18. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zapošljavanju izdržavanih lica članova diplomatskih i konzularnih predstavništava, koji je podnela Vlada;
 19. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala, sa aneksima I i II, koji je podnela Vlada;
 20. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope, koji je podnela Vlada;
 21. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o bezbednosnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske, koji je podnela Vlada;
 22. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama, koji je podnela Vlada;
 23. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Nikaragve o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša. koji je podnela Vlada;
 24. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti voda, koji je podnela Vlada;
 25. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti veterinarstva, koji je podnela Vlada;
 26. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o bavljenju plaćenim poslovima izdržavanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, koji je podnela Vlada;
 27. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, održavanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prelazi preko državne granice, koji je podnela Vlada;
 28. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope sa Protokolom o izmenama i dopunama Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope, koji je podnela Vlada;
 29. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja, koji je podnela Vlada;
 30. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Grenade o ekonomskoj saradnji, koji je podnela Vlada;
 31. Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i usluga sertifikovanja za elektronske transakcije koje se pružaju u Crnoj Gori, koji je podnela Vlada;
 32. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji, koji je podnela Vlada;
 33. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike, koji je podnela Vlada i
 34. Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, koje je podnela Vlada.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1, 2, 3. i 29. dnevnog reda sednice, zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 4, 5, 7, 8. i od 10. do 35. dnevnog reda sednice i zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 6. i 9. dnevnog reda sednice.

U prepodnevnom delu rada Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1, 2, 3. i 29. dnevnog reda sednice, koje je obrazložio predstavnik predlagača potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović.

Do kraja dana, Narodna skupština obavila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1, 2, 3. i 29. dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 25. februara, pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Vjerica Radeta, Predrag Jelenković, Tatjana Macura, Milija Miletić, Neđo Jovanović, Đorđe Vukadinović i Aleksandar Marković zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku sednice, Narodna skupštine započela je i vodila zajednički i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 4, 5, 7. i 8, od 10. do 28. i od 30. do 35. dnevnog reda sednice.

Predložene zakone narodnim poslanicima obrazložili su ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i ministar finansija Siniša Mali.

Do kraja dana, Narodna skupština završila je zajednički i jedinstveni pretres tačaka 4, 5, 7. i 8, od 10. do 28. i od 30. do 35. dnevnog reda sednice.

Trećeg dana rada, 26. februara, Narodna skupština je započela zajednički načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji i o Predlogu zakona o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodice.

Predloge zakona obrazložili su predstavnici predlagača, potpredsednik Vlade Republike Srbije, ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

Do kraja dana, Narodna skupština obavila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 6. i 9. dnevnog reda sednice.

Četvrtog dana rada, 27. februara, pre prelaska na dnevni red, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Fatmir Hasani, dr Muamer Bačevac, Mirjana Dragaš, Marijan Rističević, Sandra Božić i Đorđe Vukadinović, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković obavestila je narodne poslanike da, u skladu sa članom 101. Poslovnika Narodne skupštine, prekida rad Dvadeset šestog vanrednog zasedanja, zbog održavanja Dvadeset sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu, koje je sazvano za danas, 27. februar u 11 časova.

Predsednica Narodne skupštine obavestila je narodne poslanike i da će Dvadeset šesto vanredno zasedanje biti nastavljeno odmah po završetku Dvadeset sedmog vanrednog zasedanja.

Po zaključivanju Dvadeset sedmog vanrednog zasedanja, 27. februara, Narodna skupština nastavila je rad, i obavila pretres u pojedinostima o prvoj tački dnevnog reda o Predlogu zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, koji je podnela Vlada.

Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima i o tačkama 2. i 3. dnevnog reda, o Predlogu zakona o dopuni Zakona o parničnom postupku i Predlogu zakona o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima.

Narodna skupština započela je raspravu u pojedinostima o 4. tački, o Predlogu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica.

Petog dana rada, 28. februara, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o tačkama 4. i 5. dnevnog reda, o Predlogu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica i o Predlogu zakona o igrama na sreću.

Šestog dana rada, 29. februara, Narodna skupština obavila je raspravu u pojedinostima o 6. tački, Predlogu zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković odredila je subotu, 29. februar sa početkom u 16.00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Dvadeset šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, Predlog zakona o dopuni Zakona o parničnom postupku, Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima, Predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, Predlog zakona o igrama na sreću i Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, koje je podnela Vlada.

Narodni poslanici su, većinom glasova, usvojili Predlog zakona o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR), Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza I) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj i Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodice, koje je podnela Vlada.

U Danu za glasanje, Narodna skupština je usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznanju vozačkih dozvola, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog vojnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o industriji i tehnologiji, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o obavljanju plaćene delatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima, Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zapošljavanju izdržavanih lica članova diplomatskih i konzularnih predstavništava, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala, sa aneksima I i II, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o bezbednosnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Nikaragve o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti voda, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti veterinarstva, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o bavljenju plaćenim poslovima izdržavanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, održavanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prelazi preko državne granice, Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope sa Protokolom o izmenama i dopunama Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Grenade o ekonomskoj saradnji, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i usluga sertifikovanja za elektronske transakcije koje se pružaju u Crnoj Gori, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike i Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, koje je podnela Vlada.

U Danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom zasedanja i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Dvadeset šesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.


Video (23)

Ponedeljak, 24. februar 2020. | Dvadeset šesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 24.02.2020.(I)

Ponedeljak, 24. februar 2020. | Dvadeset šesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 24.02.2020.(II)

Ponedeljak, 24. februar 2020. | Dvadeset šesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 24.02.2020.(III)

Ponedeljak, 24. februar 2020. | Dvadeset šesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 24.02.2020.(IV)

Utorak, 25. februar 2020. | nastavak Dvadeset šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 25.02.2020.(I)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 18